Verzekering autoverhuur: als autoverhuurder jouw auto’s verzekeren!

autoverhuurder die autoverhuurverzekering wil afsluiten

Dit artikel gaat expliciet NIET over het afsluiten van een huurautoverzekering door autohuurders. WEL gaat het hieronder over het verzekeren van huurauto’s door autoverhuurders en autoverhuurbedrijven: de zogenoemde autoverhuurverzekering. Opvallenderwijs is het verzekeringsaanbod voor de autoverhuurder zéér beperkt.

Autoverhuurder = verplicht huurauto’s te verzekeren…

Ben jij werkzaam binnen de autoverhuur, dan moeten jouw te verhuren auto’s minimaal WA-verzekerd zijn. Dit geldt voor de verhuur van normale personenauto’s… Maar ook voor het verhuren van o.a. bestelbusjes, trouwauto’s, cabrio’s, klassiekers, oldtimers, kampeerwagens, campers en motorfietsen.

Heb je een autoverhuurbedrijf? Dan moet je dus een autoverhuurverzekering afsluiten voor elk van de auto’s die jij verhuurt. Voor elke autoverhuurder binnen de EU (Europese Unie) geldt een juridisch obligatoire WA-verzekering (volgens de WAM: wettelijke aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen).

Onder een WA-verhuurautoverzekering zijn uitsluitend schades gedekt die met de betreffende verzekerde verhuurauto worden toegebracht aan derden. Wil je ook potentiële schades áán de huurauto zelf dekken, dan is een (beperkte of volledige) cascoverzekering vereist. Deze cascodekking kan raadzaam zijn, maar is niet bij wet verplicht.

Het WA-verzekeren van ‘verhuurauto’s’ is dus wettelijk verplicht. Verzeker je jouw te verhuren auto’s niet? Dan zijn fikse RDW-boetes nagenoeg onvermijdelijk! Daarnaast draai je zelf op voor met de huurauto veroorzaakte schades.

Aanvullende verzekeringen + eigen risico t.a.v. autoverhuur

Cascoverzekeringen voor (ver)huurauto’s dekken (deels bepaalde) schades áán de betreffende wagens. Sommige autoverhuurbedrijven sluiten zélf (volledige of beperkte) cascodekking af. De meeste autoverhuurders laten dit grotendeels over aan iedere individuele huurder.

A. Eigen risico bij auto(ver)huur

Overigens wordt daarbij te allen tijde een (relatief hoog) eigen risico gehanteerd, hetgeen voor rekening komt van de huurder. Het eigen risico voor cascoschades aan huurauto’s bedraagt algauw 750 tot 1250 euro per schadegeval.

Bij buitenlandse autoverhuurbedrijven worden voor eigen risico vaak de volgende termen gebruikt: ‘Excess’, ‘Super-CDW’, ‘Deductible’ of ‘Waiver’.

B. Eigen risico (deels) laten afkopen

Soms kan dit eigen risico door de huurder worden afgekocht dankzij een specifiek soort bijdekking:

  • ‘Afkoop Eigen Risico Huurauto’
  • ‘Eigen Risico Verzekering Huurauto / Autohuur’

Een dergelijke bijverzekering kost plusminus 4 tot 20 euro per ‘huurdag’ en dekt het eigen risico (en vaak ook de borg) van een huurauto…

De hoogte van de premie is grotendeels afhankelijk van autotype (miniem personenautootje versus luxe camper) en de dekkingsgraad: de hoogte van de eigen-risicodekking per schadegebeurtenis, eventuele borgdekking en eventuele uitsluitingsdekkingen.

C. Aanvullende dekkingen

Dankzij bovengenoemde afkoopconstructie wordt het eigen risico tot een x-bedrag per schadegebeurtenis gedekt. De huurder moet het voorschieten, maar achteraf zal het worden terugbetaald.

In bepaalde gevallen wordt ook dekking geboden voor schade aan voorruit, autobanden, onderstel en/of autodak… Zélfs als deze zijn uitgesloten van de basisdekking van het verhuurbedrijf. Dergelijke dekkingsuitsluitingen van kwetsbare auto-onderdelen zijn namelijk bij héél veel autoverhuurders van toepassing.

Tot slot kunnen bestuurders van verhuurauto’s desgewenst kiezen voor bijdekkingen zoals pechhulpdekking, diefstaldekking en inzittendendekking gedurende de huurperiode.

Veel autoverhuurders brengen aanvullende kosten in rekening voor aanvullende bestuurders, GPS-huur, jongerentoeslag, ouderentoeslag, verzaking vol-leegtankregeling, administratieve schadeafhandeling, doorsturen van bekeuringen en ophalen of terugbrengen buiten openingstijden.

Verzekering autoverhuurbedrijf = te allen tijde zakelijk

Voor auto’s die zakelijk worden verhuurd, kan en mag niet zomaar een standaard particuliere autoverzekering worden afgesloten. Er dient altijd een zakelijke autoverzekering op verhuurauto’s te rusten. Kortom: een autoverhuurverzekering op de zaak…

Verhuur je meerdere auto’s? Dan kán het zijn dat een zogenoemde wagenparkverzekering voor verhuurwagenparken voordelig uitpakt. Want hierop zijn soms collectieve kortingsafspraken te bedingen. Bij veel autoverzekeraars is dit echter pas mogelijk als je ten minste 10, 15 of 25 auto’s op één polis verzekert. Ben je een beginnende of (relatief) klein-zelfstandige autoverhuurder, dan is de kans dat je voor een dergelijke wagenparkverzekering wordt geaccepteerd nagenoeg nihil.

Overigens kún je tegenwoordig ook als particulier je auto verhuren. Dit fenomeen staat ook wel bekend als ‘deelauto’ of ‘autodelen’ of ‘P2P Car Sharing’. Bekende platformen hieromtrent zijn onder andere Car2Go, ConnectCar, Greenwheels, MyWheels, SnappCar en WeGo. Doorgaans zit er een vaste maatschappij achter een verhuurplatform, welke de auto in dekking neemt tijdens de periode van verhuur.

Vanuit belastingtechnisch én verzekeringstechnisch oogpunt zitten er nogal wat haken en ogen aan autodeelplatforms voor particuliere autoverhuurders. Vandaar dat we er in dit artikel over verhuurautoverzekeringen oftewel autoverhuurverzekeringen niet dieper op in gaan.

Opvallend weinig aanbod qua autoverhuurverzekering

Hoewel er een wettelijke verplichting geldt voor het afsluiten van een huurautoverzekering, wordt het autoverhuurders zéér moeilijk gemaakt om aan deze juridische verzekerplicht te voldoen. Er zijn namelijk bar weinig verzekeringsmaatschappijen die bereid zijn de auto’s van autoverhuurbedrijven te verzekeren en in dekking te nemen.

Dat komt omdat er nogal wat buitensporige verzekeringsrisico’s aan autoverhuur kleven, waaronder (bron + bron + bron):

  • Meerdere veranderlijke & onbekende autobestuurders gedekt op autoverhuurverzekering
  • De kans dat verhuurde auto’s niet worden geretourneerd (dus gestolen)
  • De mogelijkheid dat een huurauto wordt ingezet voor onwetmatige doeleinden: drugsritten, ramkraken, aanslagen e.a.

Er zijn echter zogenaamde probleemverzekeraars die ervoor kiezen álle denkbare risico’s te dekken en alle mogelijke auto’s te verzekeren. Zo ook de auto(‘s) van kleine zelfstandige autoverhuurders en middelgrote autoverhuurbedrijven. De voorwaarden van dergelijke verzekeraars behoren niet tot de meest gunstige. Zowel de premie als het (eventuele) eigen risico is relatief hoog.

De positieve keerzijde is echter dat jouw verhuurauto’s in een mum van tijd verzekerd de weg op kunnen, waardoor jouw autoverhuurbedrijf op volle toeren kan gaan draaien. Bovendien hoef je geen historische jaarcijfers te overleggen.

En ben je bevoegd en bereid positieve schadevrije jaren in te zetten, dan kan met terugwerkende kracht een premiekorting op de autoverhuurverzekering worden doorgevoerd.

Ontvreemding van huurauto’s: diefstal versus verduistering

Huurauto’s worden relatief vaak ontvreemd. Dat komt allereerst omdat de bestuurders niet de eigenaar van de auto zijn, waardoor de kans op onzorgvuldig en nalatig autogebruik relatief groot is. Autodieven kunnen slinks van deze potentiële onzorgvuldigheid en nalatigheid gebruikmaken. Bovendien weet je nóóit met 100% zekerheid WIE jouw auto huurt.

Je moet er dan ook op kunnen vertrouwen dat een huurder de auto na de huurperiode daadwerkelijk terugbrengt. Wordt jouw huurauto ontvreemd? Dan kan er sprake zijn van autodiefstal óf autoverduistering:

  • Diefstal: De auto wordt weggehaald zónder dat je daarvoor toestemming hebt verleend.
  • Verduistering: De dader had toestemming om de auto mee te nemen, maar deze niet teruggebracht.

Voor particulieren geldt dat autoverzekeraars beide vormen van ontvreemding hetzelfde behandelen; ze zijn verzekerd onder beperkt-cascodekking. Voor dealers, garagehouders en autoverhuurders worden verduisterde auto’s doorgaans NIET gedekt onder de autoverzekering. Bij sommige verzekeraars kán verduistering van huurauto’s worden gedekt, maar dit is zéér prijzig. Ook gelden er soms verzwaarde alarmeisen voor autoverhuurverzekeringen.

Informatie auteur: dit artikel werd geschreven en/of inhoudelijk gecontroleerd door gecertificeerd autoverzekeringsexpert Ruud de Laat.