Paardenvrachtwagen of paardenbusje goedkoop verzekeren…

een verzekerde paardenvrachtwagen

In dit artikel bespreken we het verzekeren van paardenwagens. En dan niet een klassieke paardenrijtuig… Dus géén menwagen, paardentram of omnibus die door een paard wordt voortgetrokken, als in ‘paard en wagen’. En evenmin gaat het over de welbekende paardentrailer: een aanhanger oftewel aanhangwagen waarin doorgaans 1 of 2 paarden worden vervoerd (de één-, anderhalf- of tweepaards trailer) en die wordt voortgetrokken door een personenauto of bestelauto met trekhaak.

Hieronder behandelen we WEL de verzekering van daadwerkelijke paardenbussen en paardenvrachtwagens. Dus vierwielige of motorvoertuigen aan één stuk waarin doorgaans meerdere paarden kunnen worden vervoerd.

Met grote paardentrucks oftewel ‘horse trucks’ kunnen tot plusminus twaalf paarden worden vervoerd. De kleinere tweepaards paardenbussen staan ook wel bekend als ‘parados’. Hierbij de nodige informatie over het verzekeren van dit soort paardenvrachtwagens en paardenbussen…

Wat is een paarden(vracht)auto?

Onder een paardenauto of paardenvrachtauto wordt een type transportvoertuig verstaan dat speciaal is ingericht voor paardenvervoer. Het kan gaan om een:

 • Paardenvrachtwagen of omgebouwde touringcar
 • Bestelauto / bestelbusje met paardeninrichting
 • Bakwagen (klein vrachtwagentje met speciale opbouw)
 • Aanhanger (losse aanhangwagen oftewel paardentrailer)

Voor een paardenvrachtauto die zwaarder is dan 3.500 kilogram geldt een vrachtwagenverzekering. Bakwagens en bestelwagens lichter dan 3.500 kilogram kunnen onder de bestelautoverzekering worden geschaard. Voor een paardentrailer is een zogenaamde trailerverzekering of aanhangerverzekering van kracht.

Soms gaat het om af-fabriek paardenauto’s die speciaal ontworpen en geproduceerd zijn om paarden te transporteren. In andere gevallen gaat het om ‘normale’ voertuigen die een veewageninrichting hebben gekregen en zodoende zijn omgebouwd tot specialistisch paardentransportmiddel.

Gemotoriseerd paardenvervoer verzekeren

Een paardenvrachtwagen is een type gemotoriseerd veevervoer oftewel veetransport: een transportmiddel c.q. vervoermiddel voor levende dieren… Een truck waarin paarden van locatie X naar locatie Y kunnen worden vervoerd/getransporteerd. Logischerwijs komt er nogal wat kijken bij dit soort specialistische motorvoertuigen. Immers komen er bijzondere verzekeringsrisico’s om de hoek kijken bij het vervoeren van deze grote edele dieren. (bron)

Zo beschikt een paardenvrachtwagen veelal over een scala aan technische vernuftigheden voor zowel de transporteur als het te transporteren paard… Één of meerdere paardencompartimenten, een hydraulische loopplank of laadklep, actieve veiligheidssystemen, cameratoezicht, airco-installatie, vloerverwarming, zadelboxen en liftsysteem. Soms zelfs met volledige geïntegreerde mobilhome: een leefruimte/living die kan worden ‘uitgeklapt’ dankzij uitschuifboxen; mét keuken, schoteltelevisie, centrale verwarming, et cetera.

Hoe luxueuzer een paardentruc wordt uitgevoerd, des te zwaarder en waardevoller het verzekeringsobject. Dus het verzekeren van een relatief kleine en simpele paardenbus in vierwielige ‘bakwagenuitvoering’ is doorgaans niet zo spannend. Maar een passende verzekering vinden voor een super-de-luxe renpaardenhotel op 4 of 6 wielen is doorgaans een ander verhaal…

Net als voor elk ander verzekeringsplichtig motorrijtuig is voor een paardenauto MINIMAAL de wettelijk verplichte WA-verzekering vereist. Deze motorrijtuigenverzekering biedt dekking voor schades die met het voertuig worden toegebracht aan derden. Alléén met een vrijwillige cascoverzekering is ook het voertuig zélf verzekerd.

Licht paardenvrachtwagentje: rijbewijscategorie B

Een lichte horsetruck betreft doorgaans een kleine, vierwielige bestelbus, bakwagen of vrachtwagen waarin tot 2 volgroeide rijpaarden kunnen worden vervoerd. Het bruto laadvermogen is veelal beperkt tot 1.200 à 1.400 kilogram. Deze draagkracht en laadcapaciteit geldt niet alleen voor de paarden (die elk 550 tot 600 kilo wegen), maar ook voor ál het andere dat in de wagen aanwezig is. Qua constructie is zo’n wagen geschikt voor slechts één paard en te zwak voor meerdere paarden.

Let wel: dat een paardenauto of paardenbusje is ingericht voor twee paarden betekent dus niet per definitie dat er daadwerkelijk twee paarden in mogen of kunnen worden vervoerd. Dat de wagen hoog genoeg, lang genoeg en ruim genoeg is, zegt immers niets over ‘massa ledig gewicht’ (MLW), ‘massa rijklaar’ (MRK), toegestane maximale massa (TMM) en toegelaten maximum laadvermogen (MLV) zoals vermeld op het kentekenbewijs. En overbelading is potentieel strafbaar! (bron + bron)

Met een B-rijbewijs mag je maximaal 3.500 kilogram besturen. Dus motorvoertuigen (personenauto’s, bestelauto’s, bakwagens en vrachtwagens) die qua totale toegestane maximummassa –inclusief lading en eventuele aanhanger of oplegger– NIET zwaarder zijn dan vijfendertighonderd kilo. Paardenbussen en paardenvrachtwagentjes van deze gewichtsklasse zijn doorgaans prima te verzekeren.

Overigens moet je oppassen als je een lichte auto of bus ombouwt tot paardenwagen! Door de toevoeging van een zware aluminium laadbak op het bestaande chassis kan het voertuig namelijk méér gaan wegen dan is toegestaan navenant de keuringspapieren en de voertuigregistratie bij de RDW.

Zware paardenvrachtwagen of ‘horse truck’: rijbewijscategorie C

Grote paardenvrachtwagens worden ook wel ‘horse trucks’ of ‘horsetrucks’ genoemd. In een dergelijk paardentransportmiddel kunnen tot wel 10 of zelfs 12 renpaarden worden vervoerd. Dankzij rijbewijs C mag óók een paardenvrachtauto worden bestuurd waarvan de toegestane maximale massa (TMM) méér dan 3.500 kilogram bedraagt. Met dit vrachtwagenrijbewijs oftewel ‘groot rijbewijs’ mag maximaal 7.500 kilo worden voortbewogen, hetgeen gelijkstaat aan een heleboel potentiële paarden.

Een verzekering voor een dergelijke specialistische veewagen is doorgaans niet zomaar 1-2-3 online geregeld. Een verzekeraar zal namelijk minder snel geneigd zijn direct voorlopige dekking te verlenen. Men zal doorgaans éérst aanvullende informatie behoeven, alvorens men jou als verzekeringsnemer accepteert en jouw verzekeringsobject in dekking neemt. Doorgaans geldt: hoe duurder en zwaarder de paardenvrachtauto, des te:

 • Lastiger het is om snel of zelfs direct te verzekeren
 • Duurder de maandelijkse verzekeringspremie
 • Kleiner de kans op acceptatie voor cascodekking

Dus hoe méér paarden met een bepaalde paardenvrachtwagen kunnen worden vervoerd, des te beperkter de opties qua autoverzekering doorgaans zijn. Ook is zakelijk gebruik doorgaans moeilijker te verzekeren dan privégebruik.

Per direct een veewagen voor paardenvervoer verzekeren

In beginsel kun je op GoedkopeAutoverzekering.nl direct een passende autoverzekering afsluiten dankzij een geautomatiseerd systeem. Echter geldt: hoe zeldzamer een bepaald type voertuig of bepaald type gebruik, des te groter de kans op maatwerk. En aan maatwerk komen mensenogen en mensenhanden te pas. Kortom: het duurt doorgaans langer voordat een auto verzekeraar duidelijkheid verschaft indien er sprake is van specialistisch paardenvervoer op privégebruik óf zakelijk gebruik.

In feite verzeker je een bestelwagen, bakwagen óf vrachtwagen die simpelweg is voorzien van een veewageninrichting ten behoeve van paardenvervoer. Dus je zou kunnen proberen je kenteken in te voeren en metéén een paardenautoverzekering af te sluiten. Echter bestaat de kans  dat het enkele dagen duurt voordat de verzekeraar uitsluitsel geeft. In dat opzicht kan het raadzaam zijn om telefonisch contact op te nemen met GoedkopeAutoverzekering.nl óf even een e-mailtje te sturen.

Het verzekeren van een paardenvrachtauto of bestelauto met veewageninrichting is veelal maatwerk. Als je telefonisch contact met ons opneemt over onze verzekeringsmogelijkheden voor paardenwagens, weet je direct waar je aan toe bent! Als je via GoedkopeAutoverzekering.nl een paardenwagenverzekering afsluit, ontvang je een bevestiging per e-mail. De polis en groene kaart volgen binnen een week per post.

Paardentransport: privégebruik versus zakelijk gebruik

Verzekeraars stellen bepaalde eisen aan het gebruik van verzekerde objecten. Zo ook aan auto’s én paardenauto’s die moeten worden ondergebracht. Zo kan men bepaalde risico’s en situaties uitsluiten van dekking. Hierbij valt te denken aan overbelading, wisselende chauffeurs/transporteurs, jaarkilometrages boven de 12.000 kilometer, bestuurders onder de 24-jarige leeftijd en bovendien ZAKELIJK gebruik.

Voorbeeld aangepaste inrichting paardenvervoer

In dat laatste geval mag de verzekerde paardenbus, paardenbakwagen of paardenvrachtwagen uitsluitend voor privédoeleinden worden ingezet. Dus NIET bedrijfsmatig. Zo mag je je eigen paard(en) vervoeren, maar niet tegen vergoeding andermans dieren transporteren. Zakelijk gebruik van jouw paardentransport is in dat geval uitgesloten van verzekeringsdekking onder jouw particuliere paardenwagenverzekering.

Jouw veewagen verzekeren via GoedkopeAutoverzekering.nl is absoluut mogelijk, mits deze particulier oftewel privématig wordt gebruikt. De kosten vallen dan reuze mee omdat voor dit type veeautoverzekering een speciaal tarief wordt gehanteerd. Wel zijn er voorwaarden aan verbonden. Zo moet het gaan om EIGEN particulier gebruik. (bron)

Premie opvragen voor paardenvrachtwagenverzekering

Het online verzekerd krijgen van jouw bedrijfsauto met veewageninrichting kán lastig zijn. Vooralsnog herkennen softwarematige vergelijkingssystemen namelijk niet alle typen veewagens. In dat geval kun je beter telefonisch een tarief opvragen. Tot 3.500 kilogram valt het verzekeren van veetransport onder de bestelautoverzekering. Daarboven kom je bij een vrachtautoverzekering uit. Een zware paardenvrachtwagen oftewel horse truck kan doorgaans minder makkelijk en minder voordelig worden ondergebracht dan een licht paardenbusje.

Wij controleren het kenteken en vragen naar het type gebruik. Geef aan dat het om paardenvervoer gaat om aanspraak te kunnen maken op de relatief goedkope collectieve premie.

Paardenvrachtwagenverzekering: tot slot…

De maandpremie voor een paardenwagenverzekering is veelal afhankelijk van het aantal schadevrije jaren dat kan worden ingezet op de betreffende verzekering. En bovendien gebaseerd op het aantal paarden dat met het betreffende voertuig kan worden vervoerd. Zo kan een 2-paardswagen doorgaans worden verzekerd vanaf +/- EUR 95,- per maand. En een 10-paardswagen vanaf +/- EUR 175,- per maand.

De dekking van paardenbestelauto’s, paardenbakauto’s en paardenvrachtauto’s geldt doorgaans uitsluitend op basis van:

 • WA-dekking (wettelijke aansprakelijkheid)
 • Een enkele vaste hoofdbestuurder
 • Particulier privégebruik
 • Maximaal 12.000 kilometer op jaarbasis
 • Plusminus EUR 150,- eigen risico voor WA-schades

De WA-verzekering dekt doorgaans tot +/- EUR 2.000.000,- per zaakschadegebeurtenis en tot +/- EUR 6.000.000,- per letselschadegebeurtenis. Wil je jouw paardenwagen of paardenvrachtwagen óók casco verzekeren? Dan bedraagt de maandpremie plusminus 2% van de dagwaarde met een minimum van EUR 200,-. Voor cascoschades geldt bijna altijd een verplicht eigen risico van ongeveer EUR 150,-.

Voor zowel particuliere als zakelijke paardenvrachtwagens bestaan interessante verzekeringsoplossingen. In het segment ‘B-rijbewijs’, maar evengoed in het segment ‘C-rijbewijs’. Neem direct telefonisch contact op met GoedkopeAutoverzekering.nl om de verzekeringsmogelijkheden voor horse trucks te bespreken!