WA Direct: de voordelen & nadelen van directe schade-afhandeling

vrouw met wa direct verzekering die naar eigen verzekeraar belt

Bij schade zullen veruit de meeste verzekerden vanzelfsprekend bij hun eigen vertrouwde verzekeraar aankloppen. Of —indien van toepassing— bij hun tussenpersoon. Dit geldt voor iedere schadeverzekering, zo ook de autoverzekering.  

Wat veelal niet wordt beseft, is dat je voor WA-schades (die dóór een aansprakelijke wederpartij worden toegebracht áán jou) moet aankloppen bij de verzekeraar van deze tegenpartij. Tenzij je kunt terugvallen op een tussenpersoon of rechtsbijstand. 

Om tegemoet te komen aan de verwachtingen van verzekeringnemers is WA Direct in het leven geroepen. De directe WA-verzekering zorgt ervoor dat je óók voor verhaalbare schades kunt aankloppen bij jouw eigen autoverzekeraar. Hierbij de nodige uitleg…

Tip: vul hier het kenteken van jouw auto in…
Vul je kenteken in:

En vind direct een goedkopere autoverzekering!

Directe WA-verzekering: vanaf juli 2021?!

Als iemand schade heeft toegebracht aan jouw auto moet je momenteel nog (laten) aankloppen bij de verzekeraar van de aansprakelijke tegenpartij, hetgeen nog weleens tot onbegrip, teleurstelling en achterdocht leidt. Want waarom zou je de onbekende verzekeraar van de ‘schuldige’ tegenpartij vertrouwen?! (bron)

In het derde kwartaal van tweeduizendéénentwintig (medio juli 2021) zullen verscheidene autoverzekeraars overstappen op de directe WA-verzekering. Dit betekent dat deze verzekeraars vanaf dat moment de WA-schades van hun eigen verzekeringnemers zullen afhandelen en uitkeren. Let wel: niet élke autoverzekeraar zal WA Direct gaan aanbieden!

Niet iedere verzekeraar zal de WA-autoverzekering plotsklaps rigoureus en radicaal willen omgooien. Iedere autoverzekeraar beslist voor zichzelf of er al dan niet wordt overgegaan op directe schadeafhandeling (DSA). Waarschijnlijk zal het Verbond van Verzekeraars hier een bepalende rol in spelen.

De voordelen van Directe Schade-Afhandeling (DSA)

De ‘WA Direct’ autoverzekering zou ervoor moeten zorgen dat discussies tussen verzekeraars onderling tot een minimum worden beperkt. Schadeverhaal gaat namelijk —nét als momenteel al het geval is bij allriskverzekeringen— plaatsvinden via Clearinghuis Regresschades, op basis van de Overeenkomst Vereenvoudigde Schadeafwikkeling (OVS). (bron)

WA Direct —waarbij de WAM-verzekeraar directe schadeafhandeling hanteert— heeft een aantal belangrijke voordelen voor de consument c.q. verzekeringnemer. De belangrijkste pluspunten zijn als volgt:

  • Consumenten kunnen met WA-schades ‘gewoon’ aankloppen bij hun eigen autoverzekeraar en eventueel melden via app, e-mail of telefoon (in plaats van aangetekende brief).
  • Het indienen van WA-claims zal zowel de consument als de verzekeraar minder tijd kosten, aangezien niet langer hoeft te worden uitgezocht welke verzekeraar aansprakelijkheid draagt.
  • WA-schades kunnen eenvoudiger, efficiënter en sneller worden afgehandeld. Het volledige proces wordt opgevoerd; van schademelding en in-behandeling-name tot schade-uitkering en dossiersluiting. 

De consument kan niet meer de dupe worden van niet vast te stellen aansprakelijkheid.

  • Consumenten hoeven niet meer eigenhandig contact te zoeken en in gesprek te gaan met de aansprakelijke wederpartij.
  • Verzekeraars krijgen nauwer contact met hun eigen WA-klanten. Daarnaast kunnen WA-klanten óók voor wat betreft WA-schades profiteren van de dienstverlening en (aangesloten) schadeherstelservices van de eigen verzekeraar. 

Let wel: WA Direct geldt voor de afhandeling van materiële schades aan particuliere personenauto’s, veroorzaakt door een ander motorvoertuig. De directe schadeafhandeling gaat dus NIET op voor letselschades, noch voor blikschades aan bestelauto’s of zakelijke personenauto’s. Althans, aanvankelijk niet.

Het belangrijkste nadeel van de WA Direct Autoverzekering

WA Direct brengt niet enkel potentiële voordelen met zich mee. Her en der hoor je ook tegengeluiden. Vooral brancheverenigingen en belangenbehartigers voor letselslachtoffers zijn bang dat de directe schadeafhandeling ertoe leidt dat het voor benadeelde partijen véél lastiger zal worden om tot volledige schadevergoeding te komen. Dus dat verzekeraars de aansprakelijkheid onderling evenredig gaan verdelen, waardoor hun verzekeringnemers slechts een deel van de aan hen verschuldigde vergoeding ontvangen. Kortom: het aansprakelijkheidsrecht wordt deels omzeild. (bron)

Verkeersrechtsbijstand wordt overbodig door WA Direct

Er zijn nog best wel wat verzekerden die een verkeersrechtsbijstandsmodule afsluiten bij hun autoverzekering. Deze verkeersbijstand of verhaalsbijstand wordt ogenschijnlijk afgesloten bij de verzekeraar zélf. De autoverzekeraar besteedt rechtsbijstandskwesties echter uit aan rechtsbijstandsverzekeraars zoals ARAG, DAS en Bovemij.

De rechtsbijstandsverzekeraars schuiven veel van deze rechtshulpkwesties op hun beurt af op schadeverhaalservices zoals 112 Schade of BB Administratie. Consumenten kunnen echter ook zélf terecht bij 112schade.nl of bbadministratie.nl; in feite is er dus niet per se rechtsbijstand nodig om gebruik te kunnen maken van een dergelijke gratis verhaalservice.

De directe WA-verzekering maakt deze hele schadeverhaaltak per definitie overbodig, aangezien het de eigen WA-verzekeraar is die schade zal (proberen te) verhalen op de wederpartij.

Directe schadeafhandeling: tot slot…

Bij veel consumenten is het niet bekend dat zij NIET bij hun eigen autoverzekeraar terechtkunnen voor aanrijdingen waaraan zij zelf géén schuld dragen. Vandaar dat veel verzekeraars óók bij WA-schades graag hun eigen WA-verzekerden tot dienst willen zijn. Met als doel meer tevreden klanten.

Het idee van WA Direct is eveneens dat autobestuurders in hun voertuig steeds meer een bijrol spelen door toedoen van de aldoor autonomer wordende auto. Hierbij zou een verzekeringsvorm passen die gekoppeld is aan de bestuurder; niet aan de auto. Hetgeen door velen als eerlijker wordt beschouwd.

Informatie auteur: dit artikel werd geschreven en/of inhoudelijk gecontroleerd door gecertificeerd autoverzekeringsexpert Ruud de Laat.