Oude auto all risk verzekeren: tot wanneer? Omslagpunt…

vrouw met oude auto die all risk verzekerd is

Of je je jouw auto nou all risk verzekert of niet, via de kentekenmodule hieronder vind je in enkele simpele stappen de goedkoopste autoverzekeraar voor jouw individuele situatie! Direct online gedekt; all risk, beperkt casco óf kaal WA…

Tip: vul hier het kenteken van jouw auto in…
Vul je kenteken in:

En vind direct een goedkopere autoverzekering!

Veel mensen vragen zich af of een relatief oude auto –bijvoorbeeld ouder dan 10 jaar– nog wel all risk verzekerd moet zijn… Tot welke leeftijd een dergelijke ‘volledig cascoverzekering’ raadzaam is… Wanneer een auto te oud is geworden voor all risk… En waar het exacte omslagpunt precies ligt… En volkomen terecht!

Er komt namelijk een moment dat het niet langer verstandig is jouw oude auto all risk te verzekeren. Maar vanaf wannéér is het niet meer slim om héél goed, maar ook bovengemiddeld duur verzekerd te zijn? De leeftijd van jouw auto speelt hierin een belangrijke rol. Op een gegeven is de dagwaarde van jouw verzekerde auto namelijk dusdanig laag dat je bij autoschade een onevenredig lage uitkering ontvangt.

Verder speelt je persoonlijke financiële situatie natuurlijk een rol. Ben je financieel gezien in staat een eventuele toekomstige autoschade voor eigen rekening te nemen?

Leeftijd auto: tot wanneer all risk verzekeren?

All risk verzekeringen komen beduidend minder vaak voor bij auto’s ouder dan 10 jaar. Toch kun je géén exacte of globale leeftijd hanteren om te bepalen welke dekkingsvorm standaard het beste is. De soort autoverzekering die ideaal is voor iemands specifieke individuele situatie is namelijk afhankelijk van méér factoren en omstandigheden dan uitsluitend voertuigleeftijd.

Veel hangt af van de dagwaarde van jouw auto. En deze economische vervangingswaarde is niet alleen leeftijdgebonden. Behalve het bouwjaar zijn ook merk, model, type, uitvoering, opties, kilometerstand en onderhoudsstaat medebepalend voor waardevastheid en waardeverlies. Zo kunnen bepaalde oldtimers in de loop der jaren juist steeds méér waard worden.

Als een bepaalde auto gewild én goed onderhouden is, vermindert deze relatief langzaam –of helemaal niet– in waarde. Als jouw auto daarentegen slecht in de markt ligt, is deze minder waardevast en verloopt de waardevermindering veel sneller.

Omslagpunt: nog nét wel all risk verzekeren of juist niet meer?

Onderaan de streep is er dus niet zoiets als een expliciete leeftijd waarop een auto geen all risk verzekering meer zou moeten of mogen hebben. Want nogmaals: factoren als merk, model, type, uitvoering, opties, accessoires, onderhoudsstaat en kilometerstand staan grotendeels los van voertuigbouwjaar en voertuigleeftijd. Hetzelfde geldt voor het type verbrandingsmotor en/of elektromotor, evenals brandstoftype en zélfs lakkleur.

Dat neemt echter niet weg dat door héél veel autobezitters en autoverzekeraars een gemiddeld omslagpunt wordt gehanteerd. De vuistregel is als volgt:

  • Auto tot 4, 5 of 6 jaar oud: allrisk (volledig casco)
  • Wagens tot 8, 9 of 10 jaar oud: WA+ PLUS (beperkt casco)
  • Auto’s ouder dan 10 jaar: ‘kale’ WA (wettelijke aansprakelijkheid)

Een gedefinieerd en verordend omslagpunt waarop een all risk autoverzekering per se WEL of juist NIET langer verstandig is, bestaat dus niet. Het totaalplaatje bepaalt tot wanneer all risk verzekeren raadzaam is. De vuistregel qua omslagpunt is dat auto’s tot plusminus 6 jaar waardevol genoeg zijn voor een allrisk verzekering.

Maximale schade-uitkering hangt samen met dagwaarde

Maar let op! Een extreem populaire auto die goed is onderhouden kan na 10 jaar nog steeds héél erg waardevol zijn. Natuurlijk speelt hierbij ook de oorspronkelijke nieuwwaarde oftewel cataloguswaarde een belangrijke rol. Andersom is het zo dat goedkope voertuigen van B-merken eerder hun waarde verliezen. Dit heeft alles te maken met afschrijving en restwaarde. (bron)

Maar wat nu als er schade aan de eigen auto ontstaat? Ben je vermogend genoeg om potentiële onkosten in dat geval voor eigen rekening te nemen of niet? Heb je genoeg geld achter de hand om vervagend vervoer te bekostigen of niet? Kun je in een ‘worstcasescenario’ een vervangend autootje financieren of niet? Dus voor welk van beide opties kies je…

  • Maandelijks mínder premie afdragen voor een ‘kale’ WA-verzekering en desnoods zélf een nieuwe auto kopen (dus uit eigen zak betalen).
  • Elke maand méér premie neertellen en eventuele autoschades (en zélfs totaalverlies) vergoed krijgen via jouw all risk autoverzekering.

Hoe dan ook kun je niet alléén op basis van leeftijd vaststellen of een auto te oud is voor all risk. Rijd je in een degelijke occasion uit 2005? En heb je niet de financiële middelen om een ander autootje terug te kopen indien je deze total loss rijdt? Dan kan een all risk autoverzekering alsnog het overwegen waard zijn.

Logischerwijs is dit medeafhankelijk van de all risk premie die je hier maandelijks voor neertelt (deze moet ‘eerlijk’ en ‘in verhouding’ zijn). Maar óók van het maximale geldbedrag dat de autoverzekeraar zal vergoeden in geval van totaalverlies…

Schade-uitkering: autowaarde volgens de verzekeraar…

In tegenstelling tot de basale WA-autoverzekering dekt een all risk verzekering óók schades aan de eigen auto. Niet alleen een kras in de lak, een deuk in het plaatwerk of een barst in de ruit… Zelfs als jou auto is gestolen of volledig in de kreukels ligt, draait jouw autoverzekeraar op voor de kosten. Maar hoeveel betaalt de autoverzekeraar precies voor jouw auto?

Doorgaans wordt voor spiksplinternieuwe auto’s tot enkele jaren de nieuwwaarde gecompenseerd. Althans, áls er sprake is van een nieuwwaarderegeling wordt een geldbedrag uitgekeerd dat hoog genoeg is om exact dezelfde auto gloednieuw terug te kopen. Kortom: de cataloguswaarde. Is er echter sprake van een aanschafwaarderegeling of occasionwaarderegeling? Dan vergoedt de all risk verzekeraar geen nieuwe auto, maar slechts het bedrag dat jijzelf voor de betreffende auto hebt betaald. Nog altijd een prima deal, toch!?

In veruit de meeste gevallen is echter een beduidend minder gunstige regeling van kracht, namelijk de dagwaarderegeling. In dat geval compenseert de verzekeraar de huidige dagwaarde van de auto. Dit is de economische vervangingswaarde van de auto zoals deze nét voorafgaand aan het ontstaan van de autoschade was. Maar hoe wordt deze ietwat abstracte marktwaarde precies vastgesteld door de all risk verzekeraar?

Taxaties, expertises & koersen

Moet een autoverzekeraar een all risk verzekerde auto vergoeden die is gestolen of total loss verklaard? En is hierop een dagwaarderegeling van toepassing? Dan zal de exacte dagwaarde moeten worden vastgesteld. De verzekeraar zal een objectieve en onpartijdige schade-expert langs sturen om de schade te inventariseren. De dagwaarde staat dan gelijk aan de ‘taxatiewaarde’ die door de expert wordt gekwantificeerd. De informatie in een onderhoudsboekje of eventueel taxatierapport kan eventueel meewegen of zelfs als leidraad dienen.

Hetzelfde geldt voor actuele koerslijsten waarin relatief accurate richtprijzen voor auto’s worden opgenomen, gebaseerd op o.a. autotype, uitvoering, bouwjaar, kilometerstand en nieuwprijs.

Je oude auto beperkter verzekeren, kan geld besparen!

Bereken wat een all risk autoverzekering jou maximaal kan opleveren. Logischerwijs zijn cascopremies voor dure auto’s kostbaarder dan cascopremies voor goedkope auto’s. Immers geldt: hoe duurder de auto, des te groter de kans op een hoge schade-uitkering. Toch is het (gemiddeld genomen) relatief onvoordelig om een auto met een lage dagwaarde all risk te verzekeren. Dat komt omdat dagwaardes van gangbare auto’s exponentieel afnemen. Dus heb je jouw auto tien jaar geleden all risk verzekerd? Dan bestaat de kans dat de premie jaarlijks is toegenomen, terwijl de verzekerde waarde sterk is afgenomen. 

Bezit jij een spiksplinternieuwe topbolide, dan kan het best zijn dat jouw maandelijkse autopremie slechts een fractie is van de oorspronkelijke aanschafwaarde. Rijd je daarentegen in een stokoud en krakkemikkig rammelautootje? Dan hoeft de economische vervangingswaarde niet veel hoger te zijn dan enkele tientallen maandpremies.

En in zo’n geval kun je jouw all risk verzekering wellicht beter limiteren en reduceren tot ‘kale’ WA… Of iets minder rigoureus terugbrengen naar de gulden middenweg WA+ PLUS. Maak dus een grondige afweging tussen risicodekking enerzijds en kostenplaatje anderzijds.

Leeftijdsgrens nieuwe all risk dekking

Iedere verzekeraar hanteert leeftijdsgrenzen voor bepaalde dekkingsgraden. Een oude auto all risk verzekeren, kan dan ook uitsluitend tót een bepaalde leeftijdsgrens. Tot 10 jaar zullen de meeste verzekeraars een auto onder all risk dekking accepteren en onderbrengen. Voor oudere auto’s kan doorgaans uitsluitend WA-dekking en dus géén cascodekking worden verstrekt. Dat komt omdat met oude auto’s doorgaans lakser en rauwer wordt omgesprongen.

De risicobepaling vindt overigens plaats tijdens het afsluittraject. Dus heeft een autoverzekeraar jouw auto eenmaal als verzekeringsobject aanvaard onder all risk dekking? Dan blijf je ook allrisk verzekerd; zelfs na 10 of 20 jaar. Totdat je zou overstappen naar een andere verzekeraar en je enkel nog in aanmerking komt voor WA-dekking.

Auto tot wanneer all risk verzekeren: tot slot…

Het principe van verzekeren, is dat je er door toedoen van een schade niet op vooruit mag gaan. Zo mogen verzekeraars niet onverhoopt EUR 3.000.- uitkeren voor een auto die slechts EUR 500,- waard is. Bij totaalverlies van een all risk verzekerde auto ontvang je NOOIT meer dan de dagwaarde.

Bepaal daarom of je bereid bent én in staat bent om zelf een vergelijkbaar geldbedrag op te hoesten. Dat maakt het gemakkelijker de potentiële voordelen en nadelen van een all risk autoverzekering te indexeren.

Onderaan de streep moet de hoogte van jouw all risk premie in verhouding staan tot de dagwaarde die voor jouw auto zou worden uitgekeerd bij totaalverlies. De maandpremie moet in dat opzicht eerlijk, evenredig en proportioneel zijn. 

Dus tot wanneer een auto all risk verzekeren? Tot een auto een jaartje of vijf oud is. Of totdat je de financiële middelen hebt om eigenhandig de potentiële risico’s van totaalverlies te dragen.

Informatie auteur: dit artikel werd geschreven en/of inhoudelijk gecontroleerd door gediplomeerd verzekeringsexpert Johan Kooijmans.