Lesauto verzekeren: de beste lesautoverzekering voor rijschoolhouders!

lesauto-met-goede-lesautoverzekering

Informatie auteur: dit artikel werd geschreven en/of inhoudelijk gecontroleerd door gecertificeerd autoverzekeringsexpert Ruud de Laat.

Ben jij rijinstructeur? Dan wil je jouw lesauto natuurlijk goed verzekeren. Bij het afsluiten van een lesautoverzekering komt echter méér kijken dan bij een normale personenautoverzekering. Dat komt omdat rijleerlingen nog niet vaardig genoeg zijn om naar behoren een auto te besturen. Zelfs wanneer jij er als rijinstructeur naast zit (om indien nodig in te grijpen), vormt een leerling achter het stuur een bijzonder risico voor verzekeraars.

Zodoende zijn er enkele aanvullende aandachtspunten waarmee je als rijschoolhouder rekening dient te houden bij het verzekeren van een lesauto. Hieronder hebben wij ze voor je op een rijtje gezet…

Waarop letten bij afsluiten lesautoverzekering?

Bij het afsluiten van een lesautoverzekering moet je met een aantal zaken rekening houden. Zo moet het –volgens de verzekeraar– toegestaan zijn om autorijles te geven met de desbetreffende wagen. Dit kun je heel gemakkelijk checken op de polis. Meestal wordt er dan een lesautoclausule op de polis geplaatst. Daarop staat dat lesgeven toegestaan en verzekerd is onder de huidige verzekeringsvoorwaarden.

Let er wel op dat je jouw lesauto uitsluitend zakelijk kunt verzekeren. Bij een particuliere verzekering is lesgebruik namelijk per definitie uitgesloten.

Welke dekking is verplicht voor lesauto’s?

Iedereen die in Nederland een auto bezit, is verplicht om een WA-autoverzekering af te sluiten. Dit geldt dus ook voor lesautobezitters. Net als bij een normale autoverzekering kun je ook bij een lesautoverzekering kiezen voor een WA-dekking met aanvullende:

 • WA+ Beperkt Cascodekking
 • Allrisk Volledig Cascodekking

Deze aanvullende dekkingen zijn raadzaam voor lesautoverzekeringen. Als rijschoolhouder ben je namelijk volkomen afhankelijk van je auto. Wat nou als je schade krijgt aan jouw lesauto? De extra onkosten die je dan maakt, kunnen fors oplopen in de periode dat je de auto niet kunt gebruiken.

Ook kan het voorkomen dat je een nieuwe auto moet aanschaffen omdat de andere defect of zelfs total loss is. Zeker als je onvoldoende kapitaal achter de hand hebt om uit eigen zak een nieuwe lesauto te kunnen aanschaffen, is een uitgebreide dekking het overwegen waard. Met een Volledig Cascodekking wordt namelijk niet alleen schade aan de tegenpartij, maar ook en materiële blikschade aan je eigen auto vergoed.

In alle situaties dat niet alleen een ander wordt benadeeld, maar ook jijzelf schade lijdt door eigen schuld, is een betere dekking dan ‘kale’ WA nodig om schade te kunnen claimen.

Welke overige dekkingen zijn raadzaam?

Als rijschool ben je verplicht om voor rijexamens een Schadeverzekering inzittenden (SVI) te hebben afgesloten. Althans, dat wordt min of meer verplicht door het CBR. (bron) Tijdens het lessen zelf kan deze dekking (helaas) ook van pas komen. Juridisch gezien ben jij als instructeur namelijk de bestuurder van de auto, ook al wordt de auto in feite bestuurd door een ‘lesser’. Jij bent dan ook juridisch verantwoordelijk en aansprakelijk als jouw leerling een ongeluk veroorzaakt.

Als rijinstructeur zul je in geval van letselschade een beroep op je eigen zorgverzekering moeten doen. Want hoewel rijleerlingen (zonder rijbewijs) ‘feitelijke bestuurders’ zijn, ben jij als rijinstructeur ‘juridisch bestuurder’ op grond van de wet. En de WA-verzekering sluit de juridisch bestuurder bij een ongeval altijd uit van dekking.

Vandaar zou –zonder SVI-dekking–  persoonlijke letselschade uitsluitend voor de leerling(en) en examinator gedekt worden (via de WA-verzekering). Met een SVI-verzekering zijn jij, jouw leerling(en) én de examinator allemaal volledig verzekerd voor eventuele letselschade en materiële schade. Door een SVI-dekking af te sluiten kan je dus óók het risico voor jezelf inperken en de geleden schade tot een bedrag van 1 miljoen euro per gebeurtenis terugvragen bij de verzekering.

Daarnaast kan het verstandig zijn om een zakelijke rechtsbijstandsverzekering af te sluiten. Want er kan, zeker bij lesauto’s, gemakkelijk onduidelijkheid ontstaan rondom de aansprakelijkheid. Dit kan verzekeringstechnisch gezien al snel ingewikkeld worden. Met een rechtsbijstandsverzekering heb je recht op juridische hulp wanneer je er onderling niet uit komt.

Hoe zit het met vervangend vervoer bij schade?

Je hebt bij schade niet altijd recht op een vervangende lesauto. Wanneer je lesauto gerepareerd wordt, krijg je alleen bij een Volledig Cascoverzekering vervangend vervoer. Standaard is dat echter een gewone auto, dus geen lesauto. Bij sommige autoverzekeringen is dit echter wel af te dekken. Bijvoorbeeld wanneer je via een collectiviteit verzekerd bent. Helaas betaal je voor deze premies vaak véél meer. Je hebt de grootste kans op een vervangende lesauto wanneer je kiest voor keuzevrijheid bij reparaties.

Je kan dan zélf bij garages informeren of men een passende vervangende lesauto voor je kunnen regelen voordat je besluit om over te gaan tot reparatie bij de betreffende partij.

Instructierisico: juridische aansprakelijkheid rijschoolhouders

Rijinstructeur en rijleerling worden allebei beschouwd als ’bestuurder van een motorvoertuig’ in de zin van (begripsbepalingen uit) RVV’90, WRM’93 en WVW’94:

 • Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990
 • Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993
 • Wegenverkeerswet 1994

De voorwaarden voor het geven van rijonderricht met motorrijtuigen worden geregeld in de WVW en bijbehorende algemene maatregelen van bestuur (AMvB’s) + ministeriële regelingen (minREG’s). De WRM regelt de bevoegdheid tot het geven van rijonderricht en de certificering van rijinstructeurs.

Verdere uitwerking hiervan kan worden teruggevonden in o.a. de ‘Regeling rijonderricht motorrijtuigen 2009’ en het ‘Besluit rijonderricht motorrijtuigen 2009’.

Feitelijk & juridisch bestuurders

Hoe dan ook is degene die het stuur in handen heeft feitelijk bestuurder en ben jij als trainer c.q. opleider met een motorvoertuig juridisch bestuurder. Aldus de volgende definiëring:

 • Volgens artikel 1 van de WVW’94: “degene die wordt geacht het motorrijtuig onder zijn onmiddellijk toezicht te doen besturen c.q. een docent of instructeur.”
 • En volgens het RVV’90: “degene die rijonderricht geeft (of toezicht houdt) voor een voertuig van de categorie AM, B, C, D of E indien er een dubbele bediening aanwezig is.”

In zijn arrest besliste de Hoge Raad ook nog eens dat iemand die bedieningsorganen hanteert, waardoor rijrichting en/of voortbeweging wordt beïnvloed, eveneens als bestuurder kan worden aangemerkt. (bron) De rijlesnemer is al met al niet juridisch aansprakelijk voor wat er met de bestuurde lesauto gebeurt, tenzij er sprake is van ernstige persoonlijke verwijten.

Offerte lesautoverzekering opvragen

Vraag vrijblijvend een offerte op om jouw lesauto te verzekeren

  Jouw geslacht

  Betalingstermijnen