Veelgestelde vragen (FAQ) Afsluiten

In deze sectie vind je alle veelgestelde vragen over het afsluitproces van autoverzekeringen

Tip: vul hier het kenteken van jouw auto in…
Vul je kenteken in:

En vind direct een goedkopere autoverzekering!

Ben ik verplicht mijn auto te verzekeren?


Ja, absoluut; een autoverzekering betreft een wettelijke verplichting! Heb je in Nederland een auto op naam staan, dan ben je verplicht deze WA te verzekeren. De wettelijk verplichte WA-autoverzekering is de basisverzekering voor auto’s. Het gaat om een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering die uitsluitend schade dekt die jij toebrengt aan anderen. In deze artikels lees je meer over de WAM en WA-autoverzekering:

Wat is een WA-verzekering voor je auto?
Is mijn auto verzekerd? Doe de WAM-verzekeringscheck!
 
Wil je óók (bepaalde) schades aan de eigen verzekerde auto dekken, dan heb je een uitgebreidere autoverzekering nodig, namelijk WA+ Beperkt Casco óf  WA+ Volledig Casco.

De WA-autoverzekering is verplicht navenant de WAM: Wet Aansprakelijkheid Motorrijtuigen. (bron + bron) Lid 1 van artikel 2 van de WAM luidt namelijk als volgt:

“De bezitter van een motorrijtuig en degene op wiens naam dit in het kentekenregister is ingeschreven, zijn verplicht voor het motorrijtuig een verzekering te sluiten en in stand te houden welke aan de bij en krachtens deze wet gestelde bepalingen voldoet, indien dat motorrijtuig op een weg wordt geplaatst of daarmee op een weg wordt gereden, indien buiten een weg met dat motorrijtuig op een terrein aan het verkeer wordt deelgenomen of indien dat motorrijtuig in het kentekenregister is ingeschreven en tenaamgesteld.”

Vanaf de datum dat je kentekenhouder van de auto bent geworden, ben je dus wettelijk verplicht de auto minimaal voor Wettelijke Aansprakelijkheid (WA) te verzekeren. Doe je dat niet, dan riskeer je een fikse RDW-boete.

Dankzij een schorsing kan de autoverzekeringsplicht tijdelijk worden opgeschort. Als je het kenteken van jouw auto bij het postkantoor laat schorsen, vervalt de verzekeringsplicht en hoef je ook geen wegenbelasting te betalen. De onverzekerde auto mag dan niet meer op de openbare weg komen en moet op privéterrein worden gestald. Vanaf het moment dat de schorsing wordt opgeheven, ben je weer verzekeringsplichtig. Zie ook:

Auto schorsen RDW: alle kosten + feiten over aanmelden & afmelden
Autoverzekering schorsen of opzeggen? Dit zijn de gevolgen…

Vanaf welk moment moet ik mijn auto verzekeren?

Vanaf de exacte dag dat het kenteken van een auto op jouw naam wordt overgeschreven, ben je verplicht de betreffende auto minimaal WA te verzekeren. In principe moet je de auto dus hebben verzekerd vóórdat je ermee naar huis rijdt vanaf de plek van aankoop. Zie ook:

Auto gekocht: vanaf wanneer je auto verzekeren?
 
Schorsen = verzekeringsplicht opschorten. Ook als je jouw auto (nog) niet gebruikt (bijvoorbeeld omdat deze nog in de garage of bij de dealer staat), geldt de verzekeringsplicht. Of je wel of niet in de auto rijdt, is dus niet per definitie van belang voor wat betreft de verzekeringsplicht. Tenzij je de auto schorst… 

In geval van schorsing vervalt de verzekeringsplicht voor het betreffende geschorste voertuig totdat de schorsingsperiode verstreken is.

Hoe kan ik een goedkope autoverzekering afsluiten?

De afsluiting van een goedkope autoverzekering omvat enkele korte en simpele stappen:

1. Vul autogegevens in: Vul enkele gegevens (kenteken e.a.) in, dan wordt direct jouw persoonlijke top 10 goedkoopste autoverzekeringen getoond. Hiervoor ga je desgewenst direct naar: goedkope autoverzekering afsluiten.
2. Vergelijk: Bekijk en vergelijk de premies, eigen risico’s en polisvoorwaarden van elke autoverzekering en maak vervolgens je keuze.
3. Sluit af: Sluit de gewenste autoverzekering af en ga direct verzekerd op weg. Veruit de meeste aanvragen worden namelijk direct goedgekeurd, waardoor voorlopige dekking kan worden verstrekt.
 
Of… jouw autoverzekering telefonisch afsluiten! Vind je het prettiger om de berekening van jou goedkoopste autoverzekering door ons te laten maken? Onze klantvriendelijke medewerkers vergelijken binnen enkele minuten de premies voor jouw autoverzekering. We verlenen direct dekking en je ontvangt een bevestiging per e-mail. Je kunt ons bereiken op 073-5430830.

Uiteraard kun je ook eerst een offerte aanvragen. Deze offerte kun je op een later tijdstip gemakkelijk activeren en dan alsnog de autoverzekering afsluiten.

Hebben autoverzekeraars een acceptatieplicht?

Zorgverzekeraars zijn wettelijk verplicht om je te accepteren voor het basispakket van de zorgverzekering, ongeacht je leeftijd, geslacht, geaardheid of gezondheid. Zelfs met een vooraf bestaande en bekende chronische ziekte MOET een zorgverzekeraar jou accepteren voor de basiszorgverzekering. Waarschijnlijk komt dáár de wijdverspreide verwarring binnen het autoverzekeringswezen vandaan. Autoverzekeraars hebben namelijk géén acceptatieplicht…

Dus, is een autoverzekeraar nooit verplicht mijn aanvraag goed te keuren? Nee, autoverzekeraars hebben geen enkele acceptatieverplichting. Ze zijn dus niet verplicht of genoodzaakt iemands aanvraag te accepteren. Sterker nog: er zijn autoverzekeraars met een uitermate strikt acceptatiebeleid. Er zijn erbij die het overgrote merendeel van alle autoverzekeringsaanvragen op voorhand afkeuren en bijvoorbeeld uitsluitend auto’s binnen bepaalde provincies verzekeren… Of enkel bestuurders binnen specifieke leeftijdscategorieën. Bepaalde doelgroepen worden door nagenoeg alle autoverzekeraars geweerd en geweigerd… Of uitsluitend geaccepteerd tegen extreem hoge premies, met fikse eigen risico’s en onder zéér ongunstige voorwaarden.

Dus nee, een verzekeraar is nimmer verplicht een aanvraag goed te keuren. Op basis van het aanvraagformulier bepaalt de verzekeraar of acceptatie voor de autoverzekering denkbaar en haalbaar zou kunnen zijn op basis van de verstrekte gegevens. Is dit niet het geval, dan mag de verzekeraar de aanvraag onverhoopt afwijzen. Helaas geeft niet elke autoverzekeraar een eenduidige toelichting van waarom je binnen een bepaald risicoprofiel valt en geweigerd wordt. Zie eventueel ook:

Autoverzekering geweigerd: wat nu?!
Acceptatiebeleid autoverzekeraar: soepele acceptatie autoverzekering!?
 
Hoewel er geen acceptatieplicht geldt voor verzekeraars, geldt er wel een verzekeringsplicht voor autobezitters. Je auto moet ten minste WA-verzekerd zijn. Als reguliere autoverzekeraars jou niet accepteren, dan wordt het lastig om aan je verzekeringsplicht te voldoen. Gelukkig kun je dan ALTIJD terecht bij De Vereende: het vangnet dat iedereen accepteert.

Is mijn auto direct verzekerd?

Heb je alle benodigde gegevens naar behoren ingevuld en de acceptatievragen naar waarheid beantwoord? Dan krijg je bericht of je in aanmerking komt voorlopige dekking. Zodra voorlopige dekking is afgegeven, ben je in feite verzekerd. Na akkoord mag je direct met je auto de openbare weg op.

Openheid & eerlijkheid tijdens afsluitproces… Let wel: mochten er tijdens de nacontrole van de acceptatieprocedure bepaalde discrepanties of tegenstrijdigheden (qua schades, betalingen, strafblad, fraude, CIS-registraties) naar voren komen, dan kán deze voorlopige dekking met terugwerkende kracht worden ingetrokken. Vooral als achteraf sprake blijkt van moedwillige verzwijging of misleiding zal men de dekking retroactief intrekken.

Let op: Er geldt een wettelijke meldingsplicht oftewel mededelingsplicht als je verzekeringen aangaat. Dus word je onder valse voorwendselen geaccepteerd, dan kan dat op lange termijn uitermate negatief voor je uitpakken.

Kan ik de auto van mijn partner verzekeren?

Andermans auto op jouw eigen naam verzekeren, is in veruit de meeste gevallen een slecht idee. Je weet immers niet wat een ander met diens auto gaat doen, dus ook niet voor welke potentiële risico’s en bijkomende kostenposten jij zult komen te staan. Ook autoverzekeraars willen zekerheid hieromtrent.

Bij het afsluiten van een autoverzekering zul je dan ook altijd moeten aangeven wie de auto-eigenaar oftewel kentekenhouder is, wie de verzekeringsnemer is, wie de hoofdbestuurder is en wie eventuele aanvullende oftewel bijgeschreven regelmatig bestuurders zijn…

Het uitgangspunt is te allen tijde dat de kentekenhouder van een auto zijn/haar eigen auto verzekert. Voor levenspartners die op één en hetzelfde adres woonachtig zijn en staan ingeschreven, wordt door het overgrote merendeel van alle autoverzekeraars echter een zeldzame uitzondering gemaakt.

Beide partners worden voor de autoverzekering als het ware als één gezien. Zij mogen dus allebei in de te verzekeren c.q. verzekerde auto rijden. Overigens is het van belang dat je aangeeft wie van beide partners het vaakst in de auto rijdt, dus wie regelmatig bestuurder oftewel hoofdbestuurder is. Zie eventueel ook:

Jouw autoverzekering op naam van partner: mag dat?
 
Let op: Andere mensen die op hetzelfde adres staan ingeschreven (bijvoorbeeld kinderen of ouders van de verzekeringsnemer) mogen NIET regelmatig de auto besturen. Sporadisch gebruik is soms toegestaan, maar verzekeraars kunnen hiervoor beperkingen hanteren. Overigens is een auto voor jouw kind verzekeren of jouw auto door je vader of moeder laten verzekeren in verzekeringstechnisch opzicht zéér onverstandig.

Mag ik de auto van mijn kind verzekeren?

Nee! Autoverzekeraars staan niet toe dat ouders de auto’s van hun kinderen verzekeren. Indien een kenteken op naam van het kind staat, is het kind automatisch verzekeringsplichtig voor de bijbehorende auto. Hij/zij dient dus zélf diens auto te verzekeren. Het is dus niet mogelijk om auto’s op naam van een ouder te verzekeren.Althans, dit is niet toegestaan. Zie desgewnst ook deze artikels:

Auto van kind op naam van ouders verzekeren?! Dit mag soms…
Vader of moeder die auto van zoon of dochter verzekert…
 
Als je tijdens het afsluitproces oneerlijk bent over de identiteit van de regelmatig bestuurder van de te verzekeren auto, dan kun je nadien flink in de problemen geraken. Geef je als ouder ten onrechte aan dat JIJ de kentekenhouder en regelmatig bestuurder bent? Maar rijdt jouw zoon of dochter schade met de betreffende auto? Dan kan het zomaar gebeuren dat de verzekeraar weigert de schadelast te dekken en uit te keren. Je draait dan dus zelf voor de kosten op!

Kind als regelmatig bestuurder bijschrijven… Indien het kenteken op naam van de ouder staat, maar het kind de regelmatige bestuurder is, kan de auto worden verzekerd met opgave van het kind als meest regelmatig bestuurder. De premie wordt dan gebaseerd op de leeftijd en rijervaring van het kind, hetgeen tot beduidend hogere premiekosten kan leiden. Daartegenover staat dat het kind nu zelf schadevrij jaren zal opbouwen, hetgeen na verloop van tijd fikse premiekortingen kan opleveren.

Kan ik een autoverzekering afsluiten zonder rijbewijs?

Nee. Zonder rijbewijs kun je bij veruit de meeste autoverzekeraars géén auto verzekeren. Alleen bij wijze van hoge uitzondering en als de situatie zich daartoe leent, kan van deze regel worden afgeweken.  Het overgrote merendeel van alle verzekeringsmaatschappijen zal hier echter niet zomaar 1-2-3 aan meewerken. Het gaat dan om maatwerk dat gepaard gaat met aanzienlijke tijd en moeite die niet elke verzekeraar wenst te investeren.

De praktijk wijst dus uit dat er nauwelijks autoverzekeraars zijn die auto’s willen verzekeren op naam van mensen die niet over een rijbewijs (verklaring van rijvaardigheid: rijvaardigheidsbewijs / rijbevoegdheidsbewijs / rijbekwaamheidsbewijs) beschikken. Aangezien iemand zonder rijbewijs niet mag autorijden, wil men weten wie er dan wél in de auto gaat rijden. In deze artikels lees je meer over de uitzonderingssituaties waarin je zonder rijbewijs wél een auto kunt verzekeren: 

Auto verzekeren zónder rijbewijs… Kan en mag dat op eigen naam?
Kan ik een auto verzekeren die niet op mijn naam staat?
 
Overigens is het voor personen zonder rijbewijs überhaupt lastig om een kenteken op naam te zetten. En een auto verzekeren die niet op eigen naam staat is des te lastiger.

Kan ik met een buitenlands rijbewijs mijn auto verzekeren?

Relatief veel mensen vragen zich het volgende af: “Ik heb een buitenlands rijbewijs; kan ik dan in Nederland mijn auto verzekeren?” Dit zit als volgt…

Autorijden & auto verzekeren met buitenlands rijbewijs… Woon je in Nederland, maar heb je een buitenlands rijbewijs? Dan mag je tijdelijk in Nederland rondrijden met jouw buitenlandse rijbewijs. (bron) Hoelang deze periode duurt, hangt af van het land waarin je jouw rijbewijs hebt behaald. Na afloop van deze periode moet je per se in bezit zijn van een Nederlands rijbewijs. Dit doe je als volgt:

– Jouw buitenlandse rijbewijs omwisselen voor een Nederlands exemplaar (bron)
– Opnieuw rijexamen doen bij het Nederlandse bestuursorgaan CBR (Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen)

Sta je ingeschreven in Nederland en beschik je over een geldig rijbewijs in de categorie AM, A1, A2, A, B en BE dat werd afgegeven in een land binnen de EU (Europese Unie) of EVA (Europese Vrijhandelsassociatie)? Dan mag je hiermee (ná afgifte) nog 15 jaar in Nederland blijven rijden.Voor de categorieën C1, C, D1, D, C1E, CE, D1E en DE geldt een maximale termijn van 5 jaar.

Is deze periode van 15 of 5 jaar verstreken? Óf is de periode dat je hier nog mag rijden korter dan 2 jaar op het moment van inschrijving in Nederland? Dan mag je vanaf de datum van inschrijving nog 2 volle jaren in Nederland rijden met het buitenlandse rijbewijs.

Buitenlands rijbewijs omruilen voor Nederlandse versie… Heb je een buitenlands rijbewijs terwijl je in Nederland woonachtig bent? Dan kun je jouw buitenlandse rijvaardigheidsbewijs omruilen voor een Nederlands exemplaar, indien:

– Je ingeschreven staat in het Nederlandse BRP (Basisregister der Personen).
– Je over een geldige Nederlandse verblijfstitel beschikt.
– Je jouw rijbewijs hebt behaald binnen de EU of EVA…
– Of in één van de andere landen die geschikt zijn bevonden voor omwisseling. (bron)
– Jouw rijbewijs (nog) geldig is… Overigens mág een Europees rijbewijs verlopen zijn, maar dan moet je een verklaring hebben van de afgevende instantie waaruit blijkt dat men geen bezwaar heeft tegen de afgifte van een Nederlands rijbewijs.
 
Voor een rijbewijs dat buiten de EU werd afgegeven, geldt dat je moet kunnen aantonen dat je in het jaar van afgifte minimaal 185 dagen in het land van afgifte moet hebben gewoond. Bovendien moet je voor elke rijbewijscategorie aan de minimumleeftijd voldoen zoals die in Nederland geldt.

Autoverzekering afsluiten met buitenlands rijbevoegdheidsbewijs… Als je niet zeker weet of je in het bezit bent van geldige autopapieren (rijvaardigheidsbewijs c.q. rijbevoegdheidsbewijs), dan adviseren we je om even contact met ons op te nemen. Dat kan eenvoudig via onze klantenservice. We leggen je graag de mogelijkheden voor om jouw auto met een buitenlands rijbewijs te verzekeren!

Heb ik bedenktijd?

Na het afsluiten van een autoverzekering heb je 14 dagen bedenktijd. Dit betekent dat je binnen twee weken kunt afzien van de aangevraagde en geaccepteerde autoverzekeringspolis. In dat geval hoef je helemaal niks te betalen. Eventuele reeds gedane betalingen worden gerestitueerd oftewel teruggestort.

Nadeel van retroactieve opzegging… Maar let op! Nadeel van annulering (retroactieve opzegging) van jouw autoverzekering is dat er op geen ENKEL moment sprake is geweest van dekking. Als je afziet van de verzekering ben je in principe tót 2 weken gratis verzekerd geweest. Maar omdat de dekking met terugwerkende kracht wordt ingetrokken, ben je in feite onverzekerd geweest, hetgeen wettelijk gezien strafbaar is. In veruit de meeste gevallen heeft dit geen negatieve consequenties. Maar in theorie kunnen zich nare (hypothetische) situaties voordoen:

– Je hebt je auto aan iemand uitgeleend die schade heeft veroorzaakt en dit jou niet heeft verteld.
– Je hebt zélf schade gereden, maar dit niet doorgehad oftewel opgemerkt.
– Je hebt een verkeersovertreding begaan waarvoor je nog een bekeuring moet ontvangen; tijdens de verwerking hiervan komt men erachter dat je onverzekerd was, waardoor een aanvullende boete wordt opgelegd.
 
In al deze gevallen valt de toegebrachte en/of opgelopen schade NIET onder dekking van de autoverzekering. Je draait dus zelf op voor de kosten!

Bedenktijd autoverzekering is 14 dagen… Dus hoelang is de bedenktijd na afsluiting van een autoverzekering? Het korte antwoord is als volgt: Binnen 14 dagen na het afsluiten kun je dus gebruikmaken van de wettelijke bedenktijd. Dit is volkomen gratis c.q. kosteloos.