Veelgestelde vragen (FAQ) Polis

Sluit je een autoverzekering af, dan ontvang je een polisblad. Op deze autoverzekeringspolis kun je zien onder welke polisvoorwaarden jouw auto verzekerd is. Hierbij de vaakst gestelde vragen omtrent de autopolis…

Tip: vul hier het kenteken van jouw auto in…
Vul je kenteken in:

En vind direct een goedkopere autoverzekering!

Wanneer ontvang ik mijn polis?

Besluit een autoverzekeraar jouw autoverzekeringsaanvraag te accepteren en jouw auto definitief in dekking te nemen? Dan krijg je een polisblad (akte oftewel overeenkomst) met groene kaart (verzekeringsbewijs) toegezonden. Je ontvangt jouw polis dus op het moment dat jouw aanvraag wordt goedgekeurd oftewel geaccepteerd.

Sommige verzekeraars werken uitsluitend met digitale polissen. Andere verzekeraars hanteren uitsluitend papieren polisbladen. En er zijn er evengoed die jou laten kiezen tussen een tastbare of digitale autoverzekeringspolis.

Hoe snel je jouw autopolis in huis hebt, verschilt per verzekeraar. Er zijn verzekeraars waarbij je kunt kiezen tussen een lijfelijke polis enerzijds en een digitale polis anderzijds. Digitale polissen ontvang je doorgaans direct na acceptatie per e-mail. Middels één klik op de muisknop wordt een mailtje toegestuurd met daarin als bijlage jouw nieuwe polis en groene kaart. Binnen één enkele seconde is jouw autopolis binnen.

Een tastbare papieren polis wordt per post verstuurd. Wanneer je deze polis precies ontvangt, is dus niet alleen afhankelijk van het moment waarop de verzekeraar deze verstuurt, maar ook van de snelheid en accuraatheid van de postbezorger. Veel verzekeraars versturen nieuwe autopolissen de eerstvolgende werkdag of hooguit een dagje naderhand.

Er zijn echter ook zéér uitzonderlijke gevallen bekend waarin zich bij een verzekeraar enorme werkachterstanden hebben ontwikkeld en waarbij polissen pas weken of zelfs maanden nadien worden verstuurd.

Ontvang ik mijn polis per post óf per e-mail?

Tegenwoordig versturen héél veel verzekeraars hun polisbescheiden uitsluitend nog op via e-mail, dus in digitale vorm. Enkele verzekeraars doen dit nog altijd standaard per briefpost. Bij veruit de meeste verzekeraars kun je tijdens het afsluitproces handmatig aangeven dat je jouw polis óók in tastbare vorm per post wenst te ontvangen. Bij sommige verzekeraars kun je alleen pas naderhand om papieren polisbladen vragen.

Digitale polismap… Overigens werken steeds meer verzekeraars met een zogenaamde ‘digitale polismap’. Het gaat om een ‘mijn-omgeving’ op internet waarin je als klant met inloggegevens (gebruikersnaam + wachtwoord) terechtkan. Met een dergelijk systeem is het mogelijk jouw autoverzekering 24 uur per dag wáár ook ter wereld te beheren. Je kunt hierin jouw digitale polissen beheren, polisbescheiden uitprinten en soms ook polisbladen via briefpost opvragen.

Bij welke autoverzekeraar is mijn auto verzekerd?

Waar op de autopolis kun je zien bij welke verzekeraar ik ben verzekerd? Op de polis van je autoverzekering staat vermeld wélke verzekeraar dekking biedt. Nagenoeg altijd staan de naam en het logo van de betreffende verzekeraar helemaal bovenaan het polisblad vermeld. Meestal in de linkerbovenhoek, soms in de rechterbovenhoek. Helemaal onderop de polis staan doorgaans de contactgegevens van de verzekeraar vermeld.

Overigens staat de naam van de ‘dekkende’ verzekeraar óók vermeld op jouw verzekeringsbewijs: de groene kaart. Mocht je ooit schade rijden, dan zal DIE maatschappij moeten uitkeren indien de betreffende soort schade door jouw autoverzekering wordt gedekt.
Informeer bij jouw tussenpersoon of verzekeringsmaatschappij als je twijfelt over welke risicodrager jouw auto in dekking heeft genomen.

Wat betekent de term ‘eigen risico’ op mijn polis?

Een eigen risico is dát gedeelte van een schade dat voor jouw eigen rekening komt. Een eigen risico is normaliter alléén van toepassing op (beperkt en volledig) cascoschades en dus niet op de dekking voor Wettelijke Aansprakelijkheid. De hoogte van eigen risico’s hangt af van je autoverzekering en verschilt per verzekeraar.

Standaard eigen risico bij schade… Het standaard eigen risico bedraagt doorgaans tussen de € 150,- en de € 250,- per schadegebeurtenis. Dit eigen risico wordt vaak gehalveerd of komt zelfs geheel te vervallen indien je een autoschade laat repareren bij een met de verzekeraar samenwerkende reparateur. In onze premievergelijking staat het eigen risico per aanbieder vermeld.

Geldt een eigen risico per schadegeval óf per verzekeringsjaar?

Een eigen risico is sowieso niet van toepassing voor alle schadegevallen. Sommige schades zijn überhaupt niet gedekt. Andere schades zijn volledig gedekt. En voor weer andere schades moet je zelf een bijdrage leveren. Het stukje dat je zelf betaalt (alvorens de verzekeraar tot uitkering komt), wordt ook wel eigen risico genoemd.

Eigen risico voor schuldschades & verhaalschades… Ben je uitsluitend WA-verzekerd? Dan ben je überhaupt niet gedekt voor schade aan de eigen auto. Voor WA-schades die jij toebrengt aan anderen geldt vrijwel nooit een eigen risico. Werd een gedekte ‘volledig-cascoschade’ (die onder de allriskverzekering valt) veroorzaakt door een aansprakelijke tegenpartij? Dan zal jouw verzekeraar trachten deze schade –inclusief jouw eigen risico– te verhalen op deze schuldige wederpartij. In dat geval hoef jijzelf dus géén kosten te maken. Ben je ‘kaal’ WA of beperkt casco verzekerd? Onder WA en WA Plus valt doorgaans géén rechtsbijstand of verhaalsbijstand, waardoor het aan jouzelf is om jouw schade te verhalen op de aansprakelijke tegenpartij.

Per cascoschade geldt een eigen risico! Ben JIJ degene die een gedekte cascoschade veroorzaakt aan de eigen auto? Dan geldt doorgaans wél een eigen risico (al zijn er verzekeraars waarbij je het eigen risico kunt afkopen). Dit eigen risico geldt niet per verzekeringsjaar, maar per afzonderlijk schadegeval. Elke cascoschade die je rijdt, gaat dus opnieuw gepaard met een stukje eigen risico.

Zodra een verhaalschade (inclusief eigen risico) succesvol op een tegenpartij wordt verhaald, zal het ingehouden eigen risico aan je worden terugbetaald. Mocht het verhalen niet lukken, dan kan het zijn dat je alsnog een eigen risico moet inleggen. Het hangt er dus vanaf wat er gebeurt is en of de schade kan worden verhaald.

Staat de einddatum van de autoverzekering op de polis vermeld?

Op de polis van jouw autoverzekering staan altijd de ingangsdatum en de contractvervaldatum van een autoverzekering vermeld:
De ingangsdatum is de startdatum waarop het contract ingaat.
De contractvervaldatum is de einddatum waarop het contract eindigt. Daarnaast wordt altijd de contractduur vermeld; bij de meeste autoverzekeringen is de contracttermijn één jaar.

Contractduur & prolongatie… Bij veruit de meeste verzekeraars is een autoverzekering na 12 maanden tussentijds opzegbaar met een opzegtermijn van één maand. De einddatum is tevens de prolongatiedatum. Prolongeren betekent ‘verlengen’. Op de prolongatiedatum wordt jouw autoverzekering stilzwijgend verlengd oftewel geprolongeerd… Tenzij het betreffende verzekeringsproduct niet langer bestaat of de verzekeraar jou niet langer als verzekeringsnemer wil aanhouden. Dit zal de verzekeraar altijd vooraf kenbaar maken.

Wat als mijn polis wordt opgeschort of geroyeerd?

Als je autoverzekering is opgeschort, is de dekking (tijdelijk) stopgezet. Gedurende de periode dat de autoverzekering geschorst is, bestaat er geen dekking op de polis. In geval van royement is de polis definitief beëindigd…

Reden opschorting… Vaak is wanbetaling de oorzaak van het wegvallen van dekking op de autoverzekering. Een reden van opschorten kan dus zijn dat een openstaande premie (meermaals) niet tijdig is betaald. Het kan ook zijn dat je de polis zelf hebt laten schorsen, bijvoorbeeld omdat je tijdelijk niet over de verzekerde auto beschikt. Zodra de wagen weer gebruikt gaat worden, informeer je de verzekeringsmaatschappij om de dekking op de polis te herstellen.

Reden royement… Als jouw autoverzekering wordt beëindigd (door jouzelf of jouw verzekeraar), wordt ook wel van royement gesproken. De reden van eenzijdig royement door de verzekeraar heeft meestal te maken met langdurige wanbetaling of bovenmatige aantallen schadeclaims. Zulke eenzijdige beëindiging door de verzekeraar gebeurt normaliter op de contractvervaldatum.

Ik ben mijn royementsverklaring kwijtgeraakt; kan ik een nieuwe aanvragen?

Een royementsverklaring is een papieren document waarop vermeld staat dat jouw autoverzekering is beëindigd oftewel geroyeerd. Na beëindiging oftewel royering van jouw autoverzekering voorzag jouw voorgaande autoverzekeraar jou vroeger van een dergelijke verklaring. In 2007 is de ouderwetse papieren royementsbevestiging echter komen te vervallen. Sindsdien worden royementen geregistreerd in een digitale centale database, genaamd Roy-data. Zie ook:

Royementsverklaring autoverzekering voor aantonen SVJ’s
Schadevrije jaren opvragen in Roy-data!
 
Zodra jij jouw huidige autoverzekering opzegt, vermeldt de verzekeraar jouw schadevrije gereden jaren in deze online database. Toch zijn er nog altijd mensen die een officieuze verklaring van royement nodig (denken te) hebben en ernaar op zoek zijn.

Nieuw royementsbewijs aanvragen… De officiële papieren royementsverklaring werd slechts één keer afgegeven. Deze eenmalig verstrekte verklaring kan bij kwijtraking dus niet opnieuw worden opgevraagd. Sowieso worden gedrukte royementsverklaringen niet meer verstrekt sinds de introductie van Roy-data. Dankzij deze centrale databank kunnen verzekeraars schadevrije jaren immers geautomatiseerd innemen en opvragen. Ideaal voor zowel verzekeraars als verzekerden, want zoekraken tijdens verhuizing of in de post is hiermee voorgoed verleden tijd. Maar mocht deze automatisering een keertje tegenwerken, dan kan een ‘polis van’ beëindiging –of gelijksoortig document– waarop je schadevrij gereden jaren vermeld staan, uitkomst bieden.