Zelf autoschade verhalen op de tegenpartij

Is je schade niet verzekerd en heb je géén rechtsbijstand? Maar ben je wel van mening dat de tegenpartij aansprakelijk is voor het ontstaan van de schade? Dan kun je proberen de autoschade zélf te (laten) verhalen op de tegenpartij. Hieronder hebben we een aantal belangrijke tips om dit voor elkaar te krijgen. Als je gratis hulp wilt die alles uit handen neemt, gebruik dan een gratis schaderegelingsbureau (zie onder).

Belangrijke tips voor het claimen van de schade

  • Vul altijd een aanrijdingsformulier in. Bekijk daarvoor onze tips voor het invullen van een schadeformulier.
  • Stel de verzekeraar van de tegenpartij aansprakelijk. Gebruik hiervoor onze aansprakelijkstelling generator. Daarmee kun je online de aansprakelijkstellingsbrief vervaardigen.
  • Weet je niet waar de tegenpartij verzekerd is? Doe dan politieaangifte. Met deze aangifte kun je bij het RDW de verzekeringsgegevens van de tegenpartij opvragen.
  • Laat een schatting maken van de herstelkosten en geef deze telefonisch door aan de verzekeraar van de tegenpartij. Aan de hand van het geschatte schadebedrag bepaalt de verzekeraar of expertise noodzakelijk is.
  • Schrijf altijd op met wie je hebt gesproken en maak kopieën van alle brieven en formulieren die je verzendt.
  • Probeer de aansprakelijkheid van de tegenpartij te bewijzen. Je kunt dit doen met getuigenverklaringen, foto’s en/of een correct ingevuld en door beide partijen ondertekend schadeformulier.

Bureau autoschade verhalen op tegenpartij is gratis

Wanneer je NIET zelf de autoschade wilt verhalen, dan zijn er bedrijven die dit gratis voor je willen doen. Zeker in geval er (mogelijkerwijs) sprake is van letsel is het verstandig je bij te laten staan door een schaderegelingsbureau. Je staat er dan niet alleen voor en de kosten van het bureau kunnen verhaald worden op de tegenpartij. Zelf hoef je dan niks te betalen. Informeer voor advies bij BB Administratie Advies en Schadehulp te Rotterdam. Deze bekijken per individueel geval gratis of het verhalen van schade haalbaar is.