Schadeformulier later of achteraf invullen

Lees hieronder hoe je op een goede manier het schadeformulier direct of later c.q. achteraf invult. Na een aanrijding is het namelijk uitermate belangrijk dat er een Europees Schadeformulier wordt ingevuld. Hiermee voorkom je dat er achteraf onenigheid ontstaat over de schade en het ontstaan daarvan. Bovendien kan een schademelding met een juist ingevuld schadeformulier sneller worden afgewikkeld. Heb je al de voorkant ingevuld? Begin daar anders mee en vul later de achterzijde in.

De voorkant van het aanrijdingsformulier invullen

Hieronder enkele belangrijke aandachtspunten voor het invullen van de voorzijde van het schade-aanrijdingsformulier (SAF):

 • Vul, indien mogelijk samen met de tegenpartij, de voorkant van het schadeformulier in. Als dat niet kan, vul dan alleen je eigen kant in;
 • Let erop dat de verzekeringsgegevens en het kenteken goed op papier komen te s taan. Alles wat je kan invullen, vul je in;
 • Maak een duidelijke situatieschets. Geef weer in welke richting de auto’s reden en aan welke kant ze elkaar het eerst raakten. Maak daarbij met de letters A en B onderscheid tussen de partijen. Een verzekeraar ziet dan direct welk voertuig van jou en welke van de tegenpartij is.

De achterkant van het schadeformulier invullen

Op de achterzijde van het Europees Schadeformulier vul je jouw kant van het verhaal in. Hieronder lees je de belangrijkste aandachtspunten: 

 • Kruis bij vraag 12 de juiste vakjes aan en vul onder iedere kolom het totaal aantal aangekruiste vakjes in;
 • Zet je handtekening indien je het eens bent met de aangekruiste vakjes en de situatieschets. Je hoeft niet akkoord te zijn met de opmerking die de tegenpartij bij vraag 14 (mijn opmerkingen) heeft ingevuld. Deze opmerkingen zijn niet relevant voor het bepalen wie er schuld heeft aan het ongeval;
 • Noteer de namen en adressen van eventuele getuigen op het schadeformulier. Ook als ze medepassagiers of familie zijn;
 • Maak foto’s van de situatie en van de schade aan jouw auto;
 • Bewaar thuis een kopie van het aanrijdingsformulier.

Is het aanrijdingsformulier goed ingevuld, maar ben je niet casco verzekerd? Dan kun je wellicht de schade verhalen op de aansprakelijke dader.

Als klant het ingevulde schadeformulier naar ons opsturen

Ben je klant van ons? Dan kun je het schadeformulier dat je later of achteraf ingevuld hebt, naar ons e-mailen. Dat doe je door een scan te maken van beide zijden van het formulier. Per post een schade melden, kan ook. Opsturen kan ook naar: Hoofdstraat 168, 5481 AK Schijndel. Tot slot wat algemene tips:

 • Tip! Zorg dat je altijd een schadeformulier in je auto hebt liggen; bijvoorbeeld in het dashboardkastje.
 • Tip! Het is verstandig om een aantal vaste gegevens zoals je persoonsgegevens en verzekeringsgegevens thuis alvast in te vullen voordat je het formulier in jouw auto bewaart.
 • Tip! Indien je geen mobiele telefoon met fotocamera hebt, leg dan een wegwerpcamera in het dashboardkastje van jouw auto.
 • Tip! Kan de auto na een ongeval niet meer verder rijden? Bel dan de hulpdienst van je verzekeraar om de auto weg te laten slepen. Het telefoonnummer van de hulpdienst staat vermeld op de groene kaart.
 • Tip! Het is handig om een aantal vaste gegevens zoals je persoonsgegevens en verzekeringsgegevens thuis alvast in te vullen voordat je het formulier in jouw auto bewaart.