Autoverzekering afsluiten met negatieve schadevrije jaren

Elk jaar dat je een actief lopende autoverzekering op naam hebt staan en géén schuldschades claimt op jouw autoverzekering bouw je één schadevrij jaar op. Als je wél een schuldschade claimt, val je direct vijf jaren terug (pér schade). Hoe meer plusjaren je opbouwt, des te hoger jouw no-claimkorting wordt en des te lager jouw maandpremie. Zolang je in de plus staat (+1, +2, +3, +4, +5 etc.) kun je dus op voordelige premies rekenen. Maar zodra je qua schadevrije jaren in de min staat (-1, -2, -3, -4, -5), wordt jouw maandpremie absurd duur! Bovendien is de kans héél groot dat je –met minjaren op naam– NIET zal worden geaccepteerd voor een nieuwe autoverzekering.

Als je in de min staat, wordt ook wel van een malusregistratie gesproken. En als je eenmaal in de malus staat, kun je de autoverzekering doorgaan alléén bij speciale aanbieders berekenen. Immers heeft het geen zin om premies van maatschappijen te vergelijken die jou niet willen verzekeren. Bereken hieronder de tarieven die worden aangeboden door verzekeraars die minjaren wél accepteren, ondanks een ongunstig schadeverleden. Het uitrekenen van de premie kan op basis van -1 tot -5 schadevrije jaren. Het kan dus ook op -2, -3 en -4. De autoverzekering kun je per direct of voor een toekomstige datum afsluiten.

Uitleg malusregistratie

Bij plusjaren klim je omhoog op de bonus-malusladder en stijgt jouw no-claimkorting. Bij minjaren val je terug qua treden en qua korting. Verzekeraars kijken bij de beoordeling van jouw autoverzekeringsaanvraag onder andere naar jouw schadeverleden, en dan met name naar een eventuele malusregistratie. Hoe minder schades en hoe minder omvangrijk, des te groter de acceptatiekans. Sta je in de malus, dan is de kans op acceptatie heel erg klein en de kans op afwijzing zeer groot.

Daarnaast wordt gekeken of de door jou opgegeven schades overeenkomen met wat in de verzekeringsdatabases geregistreerd staat. Dus geef jij te weinig schades op? Of ben je niet eerlijk over de aard, aanleiding, toedracht of omvang van bepaalde schades? Dan val je gegarandeerd door de mand! Het kan ertoe leiden dat een verzekeraar jouw aanvraag afwijst. Verzekeren draait immers om eerlijkheid, openheid en vertrouwen.

Sowieso kunnen verzekeraars heel veel over jouw schadehistorie terugzien in gedeelde databanken. Wees daarom zo open, eerlijk en volledig mogelijk over jouw schadeverleden! Dus wordt er gevraagd naar het aantal schades in de afgelopen 3 of 5 jaar (óók buiten jouw schuld om)? Of vraagt men om uitgekeerde bedragen, datums, eventuele letselschades of andersoortige details en toelichtingen? Houd dan vooral niets achter; dit kan immers alleen maar in jouw nadeel werken!

Waarom is het lastig vergelijken als je in de min staat?

Jammer genoeg willen veel autoverzekeraars per definitie géén automobilisten binnenhalen met een negatief schadeverleden. De theorie hierachter is dat zij die in het verleden veelvuldig schades hebben gereden dit in de toekomst ook zullen doen. Het is dus een strategische beslissing die neerkomt op risicobeperking. Maar helemaal eerlijk is dit natuurlijk niet, want hoewel iemands schadeverleden op achteloosheid, ruwheid of gebrekkige rijvaardigheid kán berusten, kan er ook gewoon toeval, overmacht of domme pech in het spel zijn.

Of de keuze van verzekeraars om malusregistranten te weigeren terecht of onterecht is, laten we even in het midden… Voor iemand met een malusregistratie is het resultaat als volgt: onderaan de streep kun je bijna nergens terecht voor een autoverzekering. Aanvragen zullen negen van de tien keer afketsen en resulteren in weigering oftewel afwijzing. Je keuze qua autoverzekeraars is dus zeer beperkt. Er valt simpelweg niet veel te vergelijken.

Goed nieuws!

Maar nu het goede nieuws! Bij GoedkopeAutoverzekering.nl hebben wij een vergelijkingsmodule ontwikkeld waarin óók autoverzekeringen naar boven kunnen komen voor diegenen met negatieve schadevrije jaren op naam! Dus vul jij bij het kopje ‘aantal schadevrije jaren’ minus één, minus twee of minus drie in, dan komen soms tóch verzekeraars naar boven die mogelijkerwijs bereid zijn jouw autoverzekeringsaanvraag te accepteren. Let wel: dit is 100% afhankelijk van allerlei randfactoren. Dat er een product op jouw beeldscherm wordt getoond, betekent bovendien niet per se dat een aanvraag achter de schermen geaccepteerd zal worden. Ons advies is dan ook als volgt:

 1. Vraag allereerst een offerte aan via onderstaand offerteformulier zodat je altijd een plan B achter de hand hebt indien een aanvraag via de vergelijkingsmodule uiteindelijk afketst.
 2. Doorloop de vergelijkingsmodule om reguliere verzekeraars te vinden die bereid zijn jouw autoverzekeringsaanvraag onder beoordeling te nemen, ondanks de malusregistratie.

Offerte De Vereende met 100% acceptatie

Vraag vrijblijvend een offerte bij probleemverzekeraar De Vereende op!

  Jouw geslacht:

  Betalingstermijnen:

  Beschik je over een geldig rijbewijs?

  Ben jij kentekenhouder?

  Autoverzekering met negatieve schadevrije jaren: tot slot…

  Wanneer je door eigen schuld schade veroorzaakt aan een ander, moet jouw verzekeraar de schade van de tegenpartij vergoeden. Om schades te ontmoedigen, is er een bonus-malussysteem in leven geroepen. Schadevrij rijden levert onderaan de streep korting op. Schade rijden, betekent terugzakken qua korting en méér premie betalen.

  Als je eenmaal in de min staat qua schadevrije jaren krijg je een malusregistratie op jouw naam. Negatieve schadevrije jaren kunnen er zodoende voor zorgen dat je wordt geweigerd voor een nieuwe autoverzekering door veruit de meeste reguliere verzekeringsmaatschappijen. Meer informatie over schadevrije jaren vind je in de volgende blogartikels op het weblog van GoedkopeAutoverzekering.nl:

  Het bonus-malus systeem heeft als doel ‘goede’ automobilisten te belonen en ‘slechte’ bestuurders te straffen. Dit gebeurt in de vorm van een hogere no-claimkorting bij schadevrij rijden en een premietoeslag bij negatieve schadevrije jaren. Word je eenmaal overal afgewezen door toedoen van een malusregistratie? Dan kun je bij GoedkopeAutoverzekering.nl dus stap 1 en stap 2 hierboven doorlopen om alsnog te worden geaccepteerd voor een autoverzekering.

  In het uiterste geval kun je enkel nog terugvallen op De Vereende: een dure probleemverzekeraar met een ruim acceptatiebeleid die vrijwel iedereen accepteert.