Wat betekent het als mijn verzekering is geschorst wegens wanbetaling?

Als de premie niet tijdig door de verzekeraar is ontvangen, zal deze je autoverzekering opschorten. De dekking wordt op basis van het kenteken tevens afgemeld bij de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW). je voldoet vanaf dat moment niet meer aan de wettelijke verzekeringsplicht en riskeert een boete van 400 euro.

Gevolgen autoverzekering geschorst door wanbetaling

Een eventuele schade komt geheel voor eigen rekening en/of zal op je worden verhaald. De dekking wordt in kracht hersteld op de dag nadat de betaling alsnog is ontvangen. Dat geldt niet indien de polis op dat moment na diverse herinneringen al definitief beëindigd is. Voorkom problemen door tijdig alle premies te betalen.