Hoe kan ik iemand anders aansprakelijk stellen?

Als iemand anders schade heeft toegebracht aan jouw auto dan kan je diegene daarvoor aansprakelijk stellen. De regel geldt: Wie eist, bewijst! Aansprakelijkheid aan de zijde van de tegenpartij dient voldoende aannemelijk gemaakt te worden.

Bewijsmiddelen en iemand aansprakelijk stellen

Dit kan door middel van diverse bewijsmiddelen zoals foto’s, getuigen (ook medepassagiers mogen getuigen), sporen en/of een door beide partijen ingevuld aanrijdingsformulier. Kijk hier hoe je een schade zelf kunt verhalen. Het begint met het maken van een brief doe je richt aan de tegenpartij.