Hoe kan in een schade melden?

Jouw verzekeraar zal vrijwel altijd vragen naar een aan beide zijden volledig ingevuld en ondertekend aanrijdingsformulier. Het is verstandig een kopie te maken zodat je de originele stukken zelf kan houden. Een scan of foto kun je vervolgens mailen naar je tussenpersoon of verzekeraar.

Telefonisch melden

Om een schade sneller te regelen, is het verstandig deze ook alvast telefonisch te melden. Er kan dan worden bepaald of jouw verzekering dekking biedt voor de schade. Tevens kunnen alvast een aantal voorbereidende acties worden ondernomen zoals het inschakelen van een expert of melding naar jouw aanvullende rechtsbijstandverzekering.