Wat dekt een ongevallen inzittenden verzekering?

Als je met jouw auto een ongeluk hebt gehad, dan is het mogelijk dat je naast de materiële schade aan jouw auto ook te maken krijgt met letselschade. Deze schadepost kan flink oplopen. Je moet daarbij denken aan inkomstenderving, omscholingskosten, aanpassing van jouw woning, auto enzovoort.

Overlijden en invaliditeit

Een ongevallen inzittenden verzekering keert een bedrag uit bij overlijden en bij blijvende invaliditeit. Het is daarbij niet van belang wie er schuld heeft aan de aanrijding en of de schade verhaalbaar is.

Vervangen

De ongevallen inzittenden verzekering wordt bijna niet meer afgesloten omdat deze is vervangen door de veel ruimere schadeverzekering voor inzittenden.