Wat dekt een schadeverzekering voor inzittenden?

Indien je als bestuurder een schade veroorzaakt, kan je jouw schade niet op de tegenpartij verhalen. Zeker als er sprake is van blijvend letsel kan dit een financiële strop betekenen. Derhalve adviseren wij altijd om een schadeverzekering voor inzittenden af te sluiten.

Bestuurder

Deze verzekering is vooral belangrijk voor de bestuurder. Eventuele medepassagiers waaronder ook gezinsleden hebben vaak de mogelijkheid hun schade op de aansprakelijkheidsverzekering te verhalen. De bestuurder heeft dat niet. Hij is immers zelf aansprakelijk!

Kenmerken

Kenmerken schadeverzekering voor inzittenden:

  • Jaarpremie doorgaans zo’n € 45,-
  • Verzekerde som is meestal € 1.000.000,-
  • Vergoedt de werkelijk geleden schade die een inzittende (dus ook de bestuurder) lijdt na een ongeval
  • materiële schade zoals schade aan kleding, bagage of vervoerde zaken
  • immateriële schade zoals inkomstenderving, vervoerskosten, medische kosten, smartengeld, uitvaartkosten 
  • Keert uit ongeacht de schuldvraag