Wat is de uiterste datum waarop ik mijn premie betaald moet hebben?

Vrijwel alle aanbieders hanteren een uiterste betalingstermijn van 30 dagen. Het is echter niet verstandig het hierop aan te laten komen. Je loopt dan het risico niet verzekerd te zijn en dat kan grote financiële gevolgen hebben. Zorg daarom altijd voor een tijdige betaling. Bij een eerste aanmaning wordt aangegeven hoeveel tijd je nog hebt voordat de dekking komt te vervallen.