Ben ik verplicht mijn auto te verzekeren?

Wettelijk verplicht
Vanaf de datum dat je kentekenhouder van de auto bent geworden, ben je wettelijk verplicht de auto minimaal voor Wettelijke Aansprakelijkheid (WA) te verzekeren. Doe je dat niet dan riskeer je een RDW boete.

Schorsen
Als je het kenteken bij het postkantoor laat schorsen, vervalt de verzekeringsplicht en hoef je ook geen wegenbelasting te betalen. De auto mag dan niet meer op de openbare weg komen.

Verzekeren auto verplicht voor de kentekenhouder

Vanaf het moment dat de schorsing wordt opgeheven, ben je weer verzekeringsplichtig.