Wanneer kan ik mijn autoverzekering opzeggen?

Opzegging op de einddatum van de polis
De meeste autoverzekeringen kennen een looptijd van een jaar. De opzegtermijn verschilt per verzekeraar en is terug te vinden in de polisvoorwaarden. Na het eerste verzekeringsjaar is uw autoverzekering meestal dagelijks opzegbaar met een opzegtermijn van 30 dagen.

Opzeggen in verband met verkoop
Indien u de auto heeft verkocht, kan de polis tussentijds beëindigd worden. In dat geval dient u zo spoedig mogelijk een kopie van het vrijwaringsbewijs op te sturen. Op de vrijwaring staat de datum van verkoop. Als u het vrijwaringsbewijs te laat inlevert, kan de verzekeraar de polis niet meer met terugwerkende kracht beëindigen. U heeft dan in feite te veel premie betaald en dat is zonde.

Opzegging in verband met premieverhoging of wijziging van de polisvoorwaarden
In het geval dat uw verzekeraar een premieverhoging of wijziging in de polisvoorwaarden in uw nadeel doorvoert, kunt u de polis binnen 30 dagen opzeggen.