Wat betekent een eigen risico?

Een eigen risico is een gedeelte van een schade dat voor jouw eigen rekening komt. Een eigen risico is alleen van toepassing op beperkt of volledig casco schaden en niet op de dekking voor Wettelijke Aansprakelijkheid. De hoogte hangt van je autoverzekering af en kan per verzekeraar verschillen.

Standaard eigen risico bij schade

Het standaard eigen risico bedraagt meestal tussen de € 150,- en de € 250,- per gebeurtenis. Dit eigen risico wordt vaak gehalveerd of komt zelfs geheel te vervallen indien je een autoschade laat repareren bij een met de verzekeraar samenwerkende reparateur. In de premievergelijking staat het eigen risico per aanbieder vermeld.