Welke zekerheden heb ik als klant van GoedkopeAutoverzekering.nl?

Goed verzekerd, zonder zorgen
Ons kantoor staat voor onafhankelijkheid, kwaliteit en betrouwbaarheid. Om deze te waarborgen staan we op grond van de Wet op het financieel toezicht (Wft) als bemiddelaar geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM).

De zekerheden bij GoedkopeAutoverzekering.nl?

De Wet op het financieel toezicht (Wft)
GoedkopeAutoverzekering.nl beschikt over alle benodigde vergunningen in het kader van de Wet financieel toezicht (Wft). In de Wet op het financieel toezicht zijn nagenoeg alle regels en voorschriften voor de financiële marken en het toezicht samengebracht. De Wft bepaalt hoe financiële dienstverleners zich tegenover de consument moeten gedragen en aan welke kwaliteitseisen zij moeten voldoen.

Autoriteit Financiële Markten
GoedkopeAutoverzekering.nl staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). De Autoriteit Financiële Markten (AFM) is gedragstoezichthouder op de financiële markten. Dat houdt in dat de AFM toezicht houdt op het gedrag van de gehele financiële marktsector: sparen, beleggen, verzekeren en lenen. Met het gedragstoezicht wil de AFM een bijdrage leveren aan het goed functioneren van de financiële markten.

Klachteninstituut Financiële Dienstverlening
GoedkopeAutoverzekering.nl is aangesloten bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening. Het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening is een initiatief van financiële brancheverenigingen en de Consumentenbond om tot een kwalitatief hoogwaardige en eenduidige geschilleninstantie te komen. Hierin zijn alle bestaande geschillenregelingen samen gekomen.

Met ingang van 31 maart 2007 is Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) het officiële klachteninstituut voor financiële dienstverlening in Nederland.

Dienstenwijzer
Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Graag willen wij u laten zien hoe onze aanpak hierbij is. In onze dienstenwijzer maken wij u wegwijs bij ons kantoor. In de dienstenwijzer vindt u, kort en bondig, onze algemene gegevens, openingstijden, informatie over aspecten van onze dienstverlening en waar u terecht kunt met klachten.