Schuldschade

Er is sprake van een schuldschade wanneer de tegenpartij de geleden schade op jouw verzekeraar weet te verhalen. Bij eigen schade kan er ook sprake zijn van schuldschade wanneer de schade niet verhaald kan worden. Dat is het geval bij vandalismeschades of bij eigen schuld zoals van de weg slippen, een paaltje raken, etc. Na een schuldschade krijg je terugval in schadevrije jaren: doorgaans 5 jaar. In dit artikel lees je alles over de gevolgen van schuldschades: