• Je ingeschreven staat in het Nederlandse BRP (Basisregister der Personen).
  • Je over een geldige Nederlandse verblijfstitel beschikt.
  • Je jouw rijbewijs hebt behaald binnen de EU of EVA
  • Of in één van de andere landen die geschikt zijn bevonden voor omwisseling. (bron)
  • Jouw rijbewijs (nog) geldig is. Overigens mág een Europees rijbewijs verlopen zijn, maar dan moet je een verklaring hebben van de afgevende instantie waaruit blijkt dat men geen bezwaar heeft tegen de afgifte van een Nederlands rijbewijs.