GoedkopeAutoverzekering.nl Dienstenwijzer

Wij als GoedkopeAutoverzekering.nl zijn op grond van de Wet financieel toezicht (Wft) verplicht u voorafgaand aan de eventuele totstandkoming van een financiële overeenkomst onderstaande informatie te verschaffen. (bron) Dat doen wij bij dezen met genoegen…

Bedrijfsgegevens

Registratie AFM (Autoriteit Financiële Markten)

Ons kantoor is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM). (bron) Wij zijn bij de AFM met aangemeld onder WFT-vergunningnummer 12013756. Op de website van het Nibud vindt u meer informatie over toezicht en regulering van de verzekeringsmarkt.

De aard van onze dienstverlening

Ons kantoor is als vergunninghouder gemachtigd te adviseren en bemiddelen in:

  • Schadeverzekeringen

Wij richten ons met de website GoedkopeAutoverzekering.nl echter specifiek op motorrijtuigenverzekeringen. Hierbij gaat het om de WA-verzekering en cascoverzekering van onder andere personenauto’s, bestelbussen, vrachtwagens, motorfietsen, brommers, snorscooters, oldtimers, youngtimers, campers, paardenwagens, MMBS’en en wagenparken.

Voor advies over deze motorrijtuigenverzekeringen kunt u dan ook rechtstreeks contact met ons opnemen. Dus twijfelt u over de dekking, voorwaarden of andersoortig aspect van uw verzekering? Aarzel niet en neem contact met ons op! Overigens aanvaarden wij géén aansprakelijkheid voor enige schade die u ondervindt ten gevolge van de door u gemaakte keuzes binnen het (online) afsluittraject.

Samenwerking & rolverdeling

Sinds 1 april 2020 exploiteren wij de geautomatiseerde autoverzekeringsvergelijkingsmodule van de Nederlandse prijsvergelijker Pricewise. GoedkopeAutoverzekering.nl huurt de vergelijker van Pricewise. Gezien er externe software wordt ingezet voor vergelijkingsopdrachten, heeft ook Pricewise hierin een (beperkte) adviserende en bemiddelende rol.

Volledig zelfstandige onderneming

GoedkopeAutoverzekering.nl is een dochteronderneming van Verhoeven Verzekeringen: een lokale assurantietussenpersoon. Wij zijn dan ook een volledig zelfstandige onderneming. Geen énkele bank, verzekeringsmaatschappij of andersoortige aanbieder van financiële producten heeft stemrechten of aandelen in ons kapitaal. Vandaar dat wij u te allen tijde van objectief en ongekleurd advies kunnen voorzien.

GoedkopeAutoverzekering.nl: 100% adviesvrij

Wij van GoedkopeAutoverzekering.nl zijn 100% adviesvrij. Dat betekent dat wij geen enkele contractuele verplichting hebben om u te sturen richting de producten van specifieke verzekeraars of volmachten. Wij zijn dan ook volkomen ongebonden en vrij in onze advisering, hetgeen garant staat voor volledige objectiviteit en een optimale prijs-kwaliteitverhouding in de hand werkt.

Beperkt aantal product-aanbieders

GoedkopeAutoverzekering.nl streeft ernaar een zo volledig mogelijk vergelijkingsaanbod te leveren. Alhoewel we hier wel naar streven, hebben we op dit moment helaas (nog) niet met alle autoverzekeringsaanbieders van Nederland een samenwerking getroffen. Aanbieders waarvan wij wél de tarieven ontvangen, maar waarmee wij géén directe samenwerking hebben, worden wel meegenomen in de vergelijking. Gedurende een vergelijkingsopdracht kunt u deze met één muisklik zichtbaar maken.

Verdienmodel / provisiemodel GoedkopeAutoverzekering.nl

Voor elk verzekeringsproduct dat via GoedkopeAutoverzekering.nl wordt afgesloten, ontvangen wij een doorlopende óf eenmalige provisie van de betreffende verzekeringsaanbieder. De precieze hoogte van de vergoeding verschilt per product en per aanbieder. Navenant de samenwerking met Pricewise kunnen inkomsten worden gedeeld die uit het gebruik van de vergelijkingsmodule voortvloeien.

Kredietbescherming

Via GoedkopeAutoverzekering.nl verstrekken wij géén advies over levensverzekeringen of arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. Wenst u advies over overlijdensrisicoverzekeringen of werkloosheidsverzekering? Zoek dan een adviseur of tussenpersoon bij u in de buurt.

Invoer persoonsgegevens

Voor de samenstelling van een vergelijkingsoverzicht zijn bepaalde persoonsgegevens en voertuiggegevens vereist. Hierbij valt te denken aan leeftijd, kenteken en postcode. Zonder deze feitelijke gegevens is het niet mogelijk ons verzekeringsbedrijf uit te oefenen. Wij kunnen u dan ook vragen bepaalde persoonsgegevens in te voeren tijdens een vergelijking of afsluiting. Meer hieromtrent vindt u terug in onze privacyverklaring.

Klachtenprocedure

Bent u ontevreden over GoedkopeAutoverzekering.nl of diens dienstverlening? Dan kunt u een klacht indienen via ons klachtenformulier. Na het ontvangen van uw klacht nemen wij zo spoedig mogelijk —maar uiterlijk binnen 14 dagen— contact met u op om u van een inhoudelijke reactie te voorzien.

Bent u vervolgens niet tevreden over de wijze waarop wij uw klacht hebben opgepakt of opgelost? Dan kunt u desgewenst contact opnemen met Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid), Postbus 93257, 2509AG, Den Haag.

Daarnaast hebt u de mogelijkheid uw klacht voor te leggen aan de Europese Geschillencommissie via het Europees ODR (Online Dispute Resolution) Platform. Dit initiatief van de EC (Europese Commissie) is ondergebracht bij het ECC (Europees Consumenten Centrum) en in het leven geroepen om ontevreden consumenten te helpen.