Disclaimer GoedkopeAutoverzekering.nl

Het bezoeken en gebruiken van onze site betekent dat u instemt met de bepalingen in deze disclaimer.

Copyright

Alle rechten voorbehouden. Niets op deze website mag zonder schriftelijke toestemming worden gekopieerd, gedownload, verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij mechanisch, door fotokopieën, elektronisch, opnamen of enig ander manier.

Uitsluiting aansprakelijkheid

De inhoud van deze website wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. We streven ernaar dat alle geboden informatie juist wordt weergegeven. We maken gebruik van gegevensbronnen die worden aangeleverd door professionele externe partijen. Dit betekent uitdrukkelijk geen garantie met betrekking tot de juistheid, volledigheid of actualiteit van de informatie op deze site. Goedkopeautoverzekering.nl is dan ook niet aansprakelijk voor eventuele schade, verliezen of andere gevolgen die zouden kunnen voortvloeien uit het gebruik deze website.

Evenmin is zij niet aansprakelijk en biedt geen garantie voor het ononderbroken en foutloos functioneren van de vergelijkingsmodules evenals de correcte werking van de website. Goedkopeautoverzekering.nl is niet voor de gevolgen van het niet kunnen, beschadigd, verkeerd of niet tijdig ontvangen of verzenden van gegevens online. Andere websites die door middel van links toegankelijk zijn vanuit deze website zijn niet gecontroleerd of goedgekeurd. Goedkopeautoverzekering.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van websites van derden.

Wijze van dienstverlening: Execution only

Goedkopeautoverzekering.nl is biedt de mogelijkheid om gratis verschillende verzekeringen met elkaar te vergelijken. U kiest zelf of u een vergelijking wilt maken en of u vervolgens online of telefonisch deze verzekering aanvraagt. We bieden uitdrukkelijk geen garantie met betrekking tot de geschiktheid van het gekozen product voor enig doel, enige situatie of enige toepassing. Kortom, u bent zelf verantwoordelijk voor de productkeuze en de afstemming op uw persoonlijke situatie. Dit type dienstverlening noemt men execution only.

Wijzigingen

Alle informatie op deze website, waaronder deze disclaimer, kan zonder voorafgaande of nadere aankondiging worden gewijzigd. We adviseren u daarom regelmatig de tekst van deze disclaimer te raadplegen.

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. Google Analytics maakt gebruik van `cookies’ (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.