Wanbetaling

Wanbetaling is het niet op tijd betalen of betaald hebben van de premie. Vanwege de premieplicht hoort er binnen 30 dagen na factuurdatum betaald te zijn. Bij het niet tijdig betalen stopt de verzekering niet, wel zal de polis opgeschort worden. Dit betekent dat er bij schade dan geen dekking is en dus ook geen vergoeding. Na een royement wanbetaling is het moeilijker een nieuwe verzekering te starten.