Snelle auto verzekeren onder de 24 jaar: kan dat goedkoper?

autoverzekering jongere 24 jaar

Heb jij hard gewerkt voor jouw snelle, sportieve droomauto? En ben je jonger dan 24 jaar? Dan heb je vast gemerkt dat het lastig én duur is om je auto te verzekeren. Autoverzekeringen voor jongeren tussen 18 en 24 jaar zijn buitensporig duur. Verzekeraars beschouwen automobilisten < 24 jaar als risicogroep. Toch zijn er zeker mogelijkheden om je auto te verzekeren. Lees hieronder hoe jij snel verzekerd op weg kan met jouw mooie auto.

Kan ik als 18- tot 24-jarige jongere een snelle sportauto verzekeren?

Ja, elke auto kan worden verzekerd! Helaas zijn de opties voor jongeren enigszins beperkt en de prijskaartjes relatief groot. Gelukkig weten wij precies bij welke verzekeraar je je auto het best kunt verzekeren. Het heeft geen zin om onze standaard vergelijkingsmodule in te gaan. De meeste verzekeraars die online worden getoond zullen de autoverzekering afwijzen. Daarom ons advies:

Bel onze autoverzekeringsspecialist Ruud de Laat voor een gratis en vrijblijvend maatwerk aanbod 073-5430830 (ma t/m vr 8:45-17:30 uur)

Wordt je bijna (dit jaar) 24 jaar? Dan heb je wellicht geluk!

Ben je 23 jaar en word je dit jaar 24? Dan zou het zomaar kunnen zijn dat je niet meer onder de term ‘beginnend bestuurder’ valt. Er zijn namelijk verzekeraars die je leeftijd bij het afsluiten alvast afronden naar 24 jaar. Dit komt omdat sommige maatschappijen het jaar waarin je 24 wordt als richtlijn hanteren. Dus stel dat je in december geboren bent, dan kán het zijn dat je vanaf januari, wanneer je nog 23 bent, al niet meer als beginnend bestuurder wordt aangemerkt. Ons maatwerk afdeling vertelt je graag welke mogelijkheden er voor jou auto zijn.

Waarom zijn de autoverzekeringspremies voor jongeren zó hoog?!

Autoverzekeraars baseren hun verzekeringspremies op basis van statistieken. Hoe groter het statistisch risico dat een verzekeraar loopt door jouw auto te verzekeren, des te hoger jouw premie zal zijn. En puur statistisch bekeken, hebben jongeren tussen de 18 en 24 jaar oud een véél grotere kans om betrokken te raken bij auto ongelukken en autoschades dan automobilisten met een hogere leeftijd. Een jongere heeft nu eenmaal weinig rijervaring en een ongeluk zit in een klein hoekje.

Wát maakt jonge automobilisten (< 24 jaar) een risicogroep?


Er zijn verschillende factoren die bijdragen aan het verhoogde c.q. vergrote ongevalsrisico van jongere bestuurders onder de 24 jaar. (bron) De belangrijkste hiervan zijn als volgt:

  • Menselijke hersenen zijn tot de 25-jarige leeftijd in ontwikkeling en pas daarna volgroeid. De hersenverbindingen (synapsen) die medeverantwoordelijk zijn voor het ‘eerst denken, dan doen’, worden als laatst gevormd.
  • Het ontbreekt jonge automobilisten aan hogere-ordevaardigheden; men kan nog niet optimaal voorspellen hoe verkeerssituaties zich zullen gaan ontwikkelen, op potentiële gevaren anticiperen en verkeersrisico’s inschatten. Bovendien wordt de eigen rijvaardigheid veelvuldig overschat, waardoor rijvaardigheden en rijgedragingen niet goed op elkaar worden afgestemd. (bron)
  • Jongeren rijden vaker in oudere auto’s met minder passieve en actieve veiligheidsvoorzieningen.
  • Een auto dient niet alleen als vervoersmiddel; voor veel jongere bestuurders is het een statusobject dat vrijheid verschaft. Jonge automobilisten die houden van auto’s, autorijden en uitgaan, lopen een bovengemiddeld ongevalsrisico.
  • Met een sportieve auto en ‘sportieve rijstijl’ maakt men indruk op leeftijdsgenoten. Door jonge mannelijke bestuurders met jonge mannelijke passagiers worden opvallend veel ongevallen veroorzaakt. Passagiers van middelbare leeftijd zorgen juist voor een fikse risicodaling.
  • Het hersendeel dat gaat over emotie, motivatie en behoeftebevrediging zorgt er onder invloed van puberteitshormonen voor dat jongvolwassenen eerder geneigd zijn om risico’s te nemen, tegemoet te komen aan groepsdruk en emotionele behoeften (zoals ‘plezier’ en ‘sensatie’) in te willigen.
  • Jongeren ondergaan vaker plotse en omvangrijke verschuivingen in mobiliteitskeuze: van fiets of OV naar auto. Ook is de flexibiliteit qua mobiliteitskeuze doorgaans groot + bovenmatige beïnvloeding hierin door financiën, prioriteit en beleving
  • Het vermogen om de rijtaak naar behoren uit te voeren, kan tijdelijk worden aangetast door alcohol, drugs, vermoeidheid of afleiding. Jonge mannelijke automobilisten rijden vaker onder invloed, worden vaker afgeleid door passagiers en elektronica en rijden méér nachtelijke ritten (bij een natuurlijke geneigdheid in slaap te vallen).

Jongemannen nóg risicovoller in het verkeer!

Jonge beginnende bestuurders zijn het méést oververtegenwoordigd in enkelvoudige ongevallen ofwel ongevallen waarbij géén andere partij betrokken is. Desalniettemin is er óók sprake van een oververtegenwoordiging van jongeren bij botsingen met ándere motorvoertuigen. Naar verhouding veel ongevallen in de nacht, met name weekendnachten.

Hoe dan ook hebben jonge automobilisten een beduidend grotere ongevalskans dan meer ervaren automobilisten. Per afgelegde kilometer zijn 18- tot 24-jarige automobilisten 5x zo vaak betrokken bij dodelijke ongevallen als automobilisten tussen de 30- en 59-jarige leeftijd. Jongemannen lopen zelfs een 9x zo groot risico!

En terwijl het algehele ongevalsrisico de afgelopen decennia sterk is gedaald, hebben jonge mannelijke automobilisten hier niet van geprofiteerd. Begin jaren ‘90 was de kans op een dodelijk ongeval per afgelegde kilometer van jongemannen ongeveer 4x zo hoog als dat van ervaren automobilisten; rond 2014 gold ongeveer een factor tien. 🙁

Voor veel verzekeraars kleven er dus te veel risico’s aan jonge automobilisten; des te meer als zij een bovengemiddeld snelle, sportieve, grote of dure auto willen verzekeren. Vandaar de opvallend hoge autoverzekeringspremies voor jongeren! Men probeert zich nog weleens te beroepen op discriminatie, maar aangezien jonge bestuurders gemiddeld méér schades aanrichten, zijn hogere premies en verhoogde eigen risico’s volgens de wet toegestaan.

Welke eisen stelt de verzekeraar aan jou als jonge automobilist?

Omdat autoverzekeraars jongeren onder de 24 jaar als een risicogroep zien, vallen de autopremies voor deze groep duur uit. Naast een hoge premie en een hoog eigen risico, worden er vaak ook extra eisen gesteld aan jongeren die een snelle auto willen verzekeren.

Een voorbeeld van zo’n extra eis is dat je aantoonbaar (échte / zuivere) schadevrije jaren moet hebben opgebouwd. Daarnaast kunnen autoverzekeraars eisen dat je bijvoorbeeld minimaal 3 jaar je rijbewijs hebt. Deze eisen zijn overigens niet bij elke verzekeraar hetzelfde.

Het is daarom altijd raadzaam om bij ons naar de eisen voor jonge bestuurders te informeren.

Welke eisen stellen verzekeraars aan jouw voertuig?

Bij het beoordelen van een autoverzekering kijken verzekeraars altijd naar het vermogen, uitgedrukt in pk óf kW, van de auto. Hoeveel pk/kW je maximaal kunt verzekeren, verschilt per verzekeringsmaatschappij. Over het algemeen kun je als 18- tot 24-jarige bestuurder auto’s tot 100 kW oftewel 136 pk vermogen verzekeren.

Autovermogen (kW): maximaal werkvermogen c.q. arbeidsvermogen

Het aantal kW is niet hetzelfde als de hoeveelheid pk’s van een voertuig. Het aantal kW en pk zeggen beide iets over het vermogen van de auto, maar gemiddeld staat 1 kilowattuur gelijk aan 1,36 pk. Andersom staat één pk gemiddeld voor 0,73 kW. Heel zwart-wit gezegd, wil het vermogen zeggen: hoe meer pk/kW, des te harder de auto gaat.

Het gewicht van de auto speelt echter ook een belangrijke rol. Want hoe zwaarder de auto, des te trager deze naar verhouding zal optrekken en versnellen. Om een realistisch beeld van een auto te scheppen, wordt er gekeken naar het relatief vermogen: de verhouding tussen het gewicht en de motorkracht van een voertuig.

Door rekening te houden met het relatief vermogen worden extreem zware auto’s met veel kW/pk niet ten onrechte door de verzekeraar afgewezen. Als een dergelijke zware en krachtige auto bestuurd gaat worden door een jeugdige persoon dalen de acceptatiekansen wel behoorlijk.

Bij welke verzekeraars kun je als jonge bestuurder terecht?

De mogelijkheden voor jongeren onder de 24 jaar die een bovengemiddeld snelle, sportieve of dure auto willen verzekeren, zijn beperkt. Zeker wanneer je een autoverzekering voor een daadwerkelijke sportauto of sportuitvoering wilt afsluiten.

Sommige autoverzekeraars bieden een verhoogde premie aan voor jongeren onder de 24 jaar. Er zijn echter ook verzekeraars die jongeren op voorhand weigeren voor een autoverzekeringspremie. Daarnaast word je online vaak afgewezen als jonge bestuurder met een bovengemiddeld snelle auto. Onze tip is daarom: bellen met GoedkopeAutoverzekering.nl! tel: 073-5430830. Na telefonisch overleg is er vaak méér mogelijk dan via het online aanbod.

Wordt je nergens geaccepteerd?

Heb je (bijna) alle verzekeringsmaatschappijen al geprobeerd, maar wordt je aanvraag nergens geaccepteerd? Dit kan bijvoorbeeld voorkomen wanneer je een jonge bestuurder bent én in het verleden een schade hebt veroorzaakt. In dat geval kan je je auto waarschijnlijk alléén maar verzekeren bij De Vereende.

De Vereende accepteert namelijk iedere autoverzekeringsaanvraag. Vul het online offerteverzoek in en ontvang een gratis offerte. Of bel ons 073-5430830 voor een telefonische opgave.

Informatie auteur: dit artikel werd geschreven en/of inhoudelijk gecontroleerd door gecertificeerd autoverzekeringsexpert Ruud de Laat.