Relatieve vermogen

Het relatieve vermogen van je auto krijg je door het vermogen in kilowatt (kW) te delen door het lediggewicht van het voertuig. Heeft een auto 100 kW en een gewicht van 1000 kilogram dan is het relatieve vermogen 0,1. Ervaren bestuurders kunnen makkelijk een snelle auto verzekeren met een bovengemiddeld relatief vermogen, maar ook voor jonge bestuurders is het mogelijk.