Welke dekkingsvorm kies ik qua autoverzekering: WA, WA+ of Allrisk?

afbeelding van man die twijfelt over dekkingsvorm autoverzekering

Informatie auteur: dit artikel werd geschreven en/of inhoudelijk gecontroleerd door gediplomeerd verzekeringsexpert Johan Kooijmans.

Als men het heeft over de ‘soort’ autoverzekering, dan wordt doorgaans de vorm van dekking oftewel de dekkingsvorm bedoeld. Er bestaan namelijk drie verschillende dekkingsvormen die grotendeels bepalend zijn voor de kwaliteit (dekkingssituaties & dekkingsgraad) en het kostenplaatje van een autoverzekering. Dus waartegen jouw auto is verzekerd en hoeveel deze verzekering kost.

Tip: vul hier het kenteken van jouw auto in…
Vul je kenteken in:

En vind direct een goedkopere autoverzekering!

Het gaat hierbij om de volgende drie autoverzekeringsdekkingsvormen:

 • WA-dekking: WA staat voor ‘wettelijke aansprakelijkheid’. Iedereen die een kentekenplichtig motorrijtuig op naam heeft staan, is verplicht deze te verzekeren navenant de WAM: Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorvoertuigen. WA dekt alléén andermans schade door jouw schuld.
 • WA+ oftewel beperkt casco: een beperkte cascoverzekering omvat de WA-verzekering, maar bied daarbovenop aanvullend dekking.
 • Allrisk oftewel volledig casco: Een allriskautoverzekering omvat het WA-deel en het WA+ deel, maar is nóg uitgebreider.

Voor welke autoverzekeringsdekking je het best kunt kiezen, dus welke dekkingsvorm in jouw individuele situatie de beste keuze is, is afhankelijk van talloze factoren. Ze hebben voornamelijk betrekking op de te verzekeren auto, diens hoofdbestuurder en de situationele omstandigheden waarin de auto gebruikt wordt.  

Hieronder lees je alles over de voordelen, nadelen en risico’s van de verschillende autoverzekeringsdekkingsvormen, specifiek afgesteld op verschillende situaties…

1. WA-autoverzekering

Iedereen die een kentekenplichtig motorrijtuig (o.a. personenauto, vrachtauto, motorfiets, camper, brommer/bromfiets, heftruck, motorscooter, motorstep, snorfiets, snorscooter, autoscooter, speed-pedelec, high-speed E-bike, brommobiel, Segway, driewielig motorvoertuig, E-bikeboard, Electrostep, elektrische scooterstep en fiets met hulpmotor) op naam heeft staan, is verplicht deze te verzekeren navenant de WAM: Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorvoertuigen. (bron)

De WA-verzekering voor motorrijtuigen is dus een juridisch vastgelegde en wettelijk verplichte basisverzekering die élke bestuurder aangaat! Het gaat hier om de minimum / minimale verzekering die absoluut vereist is om binnen de Europese Unie (EU) überhaupt met een auto de openbare weg op te mogen rijden. Omdat een auto-ongeval aanzienlijke financiële, medische en juridische consequenties kan hebben, MOET iedere auto-eigenaar WA-verzekerd zijn. Dit, ter bescherming van (potentiële) verkeersslachtoffers.

Eigenschappen WA-dekking

Een WA-autoverzekering biedt basisdekking oftewel aansprakelijkheidsdekking en vergoedt uitsluitend schade aan anderen oftewel derden. En alléén als jij daar volgens de wet verantwoordelijk c.q. aansprakelijk voor bent. De belangrijkste eigenschappen van de WA-dekkingsvorm zijn als volgt:

De WAM verplicht deze aansprakelijkheidsdekking bij voertuigbezit

 • Basisdekking; dus minst uitgebreide autoverzekering
 • Voordeligste / goedkoopste dekkingsvorm die je kunt afsluiten
 • Veelal afgesloten voor auto’s op leeftijd (ouder dan 8, 9 of 10 jaar)…
 • …en/of met een lage dagwaarde
 • Dekt uitsluitend schade die door jou wordt toegebracht aan andermans lichaam, voertuig en bezittingen
 • …tijdens een verkeersongeval door jouw schuld
 • Of door een ánder die (incidenteel) jouw WA-verzekerde voertuig bestuurt
 • Dekt géén eigenschuldschade: schade veroorzaakt door jouzelf aan je eigen auto

De WAM stelt bepaalde minimumeisen waaraan iedere WA-verzekering moet voldoen. In veruit de meeste gevallen volgt de WA-dekking van elke autoverzekeraar de wettelijke verplichtingen, maar de verzekeraar mág hiervan afwijken, zolang de door een verkeersongeval benadeelde partij hierdoor niet wordt gedupeerd. Het dekkingsoverzicht van een WA-verzekeringsdekking voor de auto ziet er veelal als volgt uit:

 • Plusminus 6 miljoen euro dekking per ongeval voor schade aan personen
 • Plusminus 1,2 miljoen euro dekking per ongeval voor materiële schade

De verzekeringspremie van een WA-autoverzekering wordt gebaseerd op allerlei ‘risicofactoren’, waaronder: verzekeringsnemersleeftijd, postcode/woonplaats, autogewicht, schadevrije jaren en hoogte eigen risico.

De WA-verzekering is de basis van élke autoverzekering. Of ‘kale’ WA-dekking voor jouw auto volstaat, is afhankelijk van uiteenlopende individuele factoren, welke je grotendeels zelf zult moeten incalculeren. Meestal wordt voor een sobere WA gekozen als een uitgebreidere dekking niet in verhouding staat tot de dagwaarde van de auto.

2. WA+ (beperkt casco) dekking

Beperkt casco betreft een aanvullende dekkingspremie voor de autoverzekering die ook wel als volgt bekendstaat:

 • WA-extra / Mini Casco autoverzekering
 • WA-PLUS (WA+) dekking

Een WA+ verzekering oftewel beperkt-cascoverzekering omvat náást WA-dekking voor schade aan derden óók een beperkt aantal dekkingssituaties voor wat betreft eigen schade. Beperkt-cascodekking is dus een aanvulling op WA-dekking (en een variant op de volledig-cascodekking die hierna onder punt drie wordt omschreven). WA PLUS omvat twee dekkingsdelen, namelijk:

 • Wettelijk verplicht aansprakelijkheidsrisico voor schade die jij met een motorrijtuig toebrengt aan anderen c.q. derden
 • Schade aan jouw of het door jou bestuurde motorvoertuig als gevolg van specifieke situaties c.q. gebeurtenissen

Beperkte WA-cascodekking is een populaire dekkingsvorm omdat hij beduidend minder duur is dan een allriskautoverzekering, maar tóch een aantal van de belangrijkste risico’s dekt ten aanzien van schade aan eigen auto. Een gulden middenweg tussen WA enerzijds en allrisk anderzijds… De belangrijkste eigenschappen van de WA+ / beperkt casco-dekkingsvorm zijn als volgt:

 • ‘Gulden middenweg’, zowel qua dekking als premie
 • Dekt WA-schade aan de benadeelde wederpartij
 • Dekt schade aan eigen auto door toedoen van storm, hagel, vandalisme, diefstal, brand, aardbeving, explosie, ruitbreuk en overstroming
 • Verzekeraar keert niet uit bij schade aan eigen auto door botsing
 • Geadviseerd voor auto’s met een leeftijd tussen de 4 en 6 jaar…
 • … Afhankelijk van de dagwaarde kán het raadzaam zijn om ook een oudere auto (beperkt) casco verzekerd te houden

Dekkingsomstandigheden WA+

vrouw die nadenkt over de verschillen per soort autoverzekering

Een beperkt casco-autoverzekering dekt in beginsel álle schades aan het eigen voertuig die niet veroorzaakt zijn door een ongeval… Hierbij valt te denken aan onder andere de volgende verzekeringssituaties:

 • Brand, brandblussing, zelfontbranding, kortsluiting & explosies
 • Blikseminslag, stormschade (storm vanaf windkracht 7), hagelschade, lawines, overstromingen en (soms ook) natuurrampen zoals aardbevingen en tsunami’s
 • (Poging tot) diefstal, inbraak, verduistering, joyriding en sóms ook vandalismedekking
 • Autoschade ten gevolge van relletjes & opstootjes
 • Botsing met loslopende dieren (overstekende herten e.a.)
 • Ruitschade + ruitbreuk + scherfschade
 • Vervoer van gewonden (bloedvlekken e.a.)
 • Luchtverkeer: bijvoorbeeld iets wat van of uit een vliegtuig valt
 • Lakschade + krasschade + motorschade tijdens transport
 • Kosten van vervoer, berging en noodzakelijke bewaking na een ongeval

In principe hebben alle schades die onder de WA+ dekking (dus buiten de standaard aansprakelijkheidsdekking) vallen géén invloed op je schadevrije jaren en no-claimkorting. Je kunt ze dan ook claimen zónder aantasting van je premiekorting, dus zónder premieverhoging oftewel premiestijging. Dit betekent dat je na een WA+ schadeclaim niet meer premie zult moeten gaan betalen.

Let wel: het verschilt per verzekeringsmaatschappij en specifiek verzekeringsproduct wélke precieze situaties en schades wel en niet worden gedekt onder een beperkt casco autoverzekering. Ook de dekkingsvoorwaarden kunnen onderling sterk verschillen; hetzelfde geldt voor eventuele vrije keuze qua schadeherstelbedrijf (‘vrije herstelkeuze’). Bij beperkt cascodekking bepaalt de schadegebeurtenis of je al dan niet recht hebt op vervangend vervoer oftewel een leenauto.

De premie van een WA+ autoverzekering wordt gebaseerd op dezelfde factoren die gelden voor de WA-premie. Maar aangezien ook schade aan de eigen auto (deels) wordt gedekt, wordt ook de dagwaarde (en soms de cataloguswaarde) van jouw auto meegewogen in de verzekeringspremie.

WA+ (beperkt casco) is al met al een autoverzekeringsvorm die niet alleen WA-dekking voor schade aan gedupeerden / benadeelden omvat, maar ook een stukje dekking van ‘eigen schade’…

3. Allrisk (volledig casco) verzekering

De allriskautoverzekering is de meest uitgebreide autoverzekeringsvorm met de meest uitvoerige dekking die kan worden afgesloten. Extreem veel situaties en omstandigheden zijn onder de allriskverzekering gedekt, en onder de royaalst mogelijke voorwaarden. Allrisk omvat het wettelijke (WA) aansprakelijkheidsdeel, evenals de voordelen van WA+, maar is nóg veelomvattender. Deze verzekeringsvorm staat ook wel bekend als:

 • All Risk (AR) verzekering
 • Omniumverzekering / omnium autoverzekering
 • Volledig Casco dekking
 • Totale WA-cascodekking

Het belangrijkste verschil tussen beperkt casco enerzijds en volledig casco anderzijds is dat een allriskautoverzekering óók schade door eigen toedoen dekt. Bij dezen de belangrijkste eigenschappen van een allriskverzekering voor motorrijtuigen:

 • Duurste + uitgebreidste dekkingsvorm
 • Wettelijk verplichte WA-schadedekking / schade-uitkering richting de benadeelde tegenpartij
 • Keert óók uit bij situationele schades aan eigen auto, zoals eveneens het geval is bij WA+ (beperkt casco)…
 • …Maar óók bij schade aan eigen auto na botsing, tewaterraking en andere schades veroorzaakt van buitenaf…
 • …Óók door eigen schuld c.q. eigen toedoen
 • Allriskdekking wordt veelal aanbevolen voor spiksplinternieuwe auto’s
 • …Ook voor duurdere auto’s met een leeftijd jonger dan 4 à 6 jaar
 • …En oudere auto’s met een relatief hoge dagwaarde

Allrisk: dekkingsomstandigheden

De belangrijkste schadeomstandigheden / schadesituaties die wél gedekt zijn onder een allriskautoverzekering, maar (in veruit de meeste gevallen) niet onder WA en WA+ zijn als volgt:

 • Eigen schade door auto-ongeluk / aanrijding / aanvaring / botsing
 • Slippen, stoten, omslaan & ‘van de weg raken’
 • ‘Overige onheilen’: élk plotseling en onvoorzien van buiten komend onheil
 • Vandalisme: o.a. moedwillig gemaakte krassen in de autolak, lek gestoken banden, afgetrapte spiegels & graffiti

Dus ook schade aan eigen voertuig en ‘eigenschuldschade’ zijn gedekt onder een allriskautoverzekering! Doe je voor een dergelijke schade een beroep op je autoverzekering, dan zak je terug op de bonus-malusladder. Ja valt dan terug in schadevrije jaren, waardoor je in het vervolg meer premie gaat betalen.

Let wel: de verzekeringspremie en verzekeringsvoorwaarden verschillen per autoverzekeraar. Zo kun je te maken krijgen met een laag of hoog eigen risico. Slechts een enkeling hanteert géén terugval in schadevrije jaren en qua bonus-maluspositie bij vandalismeclaim (‘no blame, no claim’-principe). Allriskdekking biedt vervangend vervoer voor veel gebeurtenissen; de verzekeringsmaatschappij hanteert óf een tegemoetkoming in de kosten, óf stelt kosteloos een vervangende auto ter beschikking.

Waar het WA-deel van de verzekeringspremie voornamelijk wordt gebaseerd op eigenschappen van de verzekeringsnemer, wordt de allriskpremie hoofdzakelijk gebaseerd op de cataloguswaarde van de verzekerde auto.

Allrisk staat voor ‘alle risico’s’. De allriskdekking is dan ook de meest uitgebreide autoverzekeringsvorm. Toch wordt niet álles gedekt door een allriskautoverzekering. Er zijn situaties waarvoor je je simpelweg niet kúnt verzekeren; hierbij valt te denken aan opzet, roekeloosheid, rijden onder invloed, roestschade, oorlogen, kernrampen en soms ook natuurrampen.

Maar welke dekkingsvorm kies ik nu?!

Hoe uitgebreider de autoverzekering, des te meer risico’s worden gedekt en des te duurder de premie. Weet je niet voor welke dekking je moet kiezen? Ga dan allereerst uit van de leeftijd en waarde van jouw auto. Ga bovendien na hoe het gesteld is met je financiële armslag / draagkracht… Heb je spaargeld achter de hand om een fiks eigen risico, eventuele grote ongedekte schades (of totaalverlies van je auto) zélf te kunnen opvangen en bekostigen?

Logischerwijs betaal je voor breedvoerige allriskdekking beduidend meer dan voor kale WA-dekking. Kijk desalniettemin héél goed naar het premieverschil per dekkingsvorm. Want heb je een flink aantal schadevrije jaren op je naam, dan hoeft het verschil tussen allrisk en WA+ helemaal niet zo groot te zijn. Ben je daarentegen beginnend bestuurder, dan is dit verschil doorgaans véél groter. Op dit punt valt soms gemakkelijk veel winst te behalen.

Optimale / ideale dekking selecteren…

Het is de dekkingsvorm die grotendeels de hoogte van jouw maandelijkse autoverzekeringspremie bepaalt. Welke dekking het meest geschikt is voor jouw auto, is volkomen afhankelijk van de onderlinge verhouding tussen maandpremie, autodagwaarde en schade-uitkering. Het is zonde om een stokoude rammelbak allrisk te verzekeren. En het is risicovol om een spiksplinternieuwe prachtauto ‘kaal’ WA te verzekeren. Te lang vasthouden aan een allriskverzekering (‘oververzekering’) kan zodoende net zo onvoordelig zijn als ontoereikend verzekerd zijn (‘onderverzekering’).

En let op: Niet iedere WA-verzekering is hetzelfde. Niet alle WA+ verzekeringen zijn gelijk. En niet elke allriskverzekering is identiek. Er bestaan aanzienlijke onderlinge verschillen per verzekeraar, dus kijk altijd vérder dan alleen de verzekeringsvorm c.q. dekkingsvorm! Vergelijk maandpremies, polisvoorwaarden, dekkingssituaties, eigen risico, pechhulpregelingen en nieuwwaarderegelingen. Of láát dit doen door de vergelijkingsmodule van GoedkopeAutoverzekering.nl! Vergelijken loont, want kleine lettertjes hebben soms grote gevolgen. 🙁

Overigens kan het nog raadzaam zijn om je auto aanvullend te verzekeren ten aanzien van pechhulp, rechtsbijstand motorrijtuigen en schade inzittenden.

Dekkingsvorm naar boven of beneden bijstellen

Het kan verstandig zijn om je bestaande autoverzekering jaarlijks onder de loep te nemen en indien nodig te wijzigen. De belangrijkste afwegingsfactoren voor het al dan niet tussentijds aanpassen c.q. bijstellen van je huidige dekkingsvorm zijn als volgt:

 • Hoogte van je premie
 • Financieel risico dat je wilt en kunt dragen
 • Leeftijd, waardevastheid & (dag)waarde van je auto
 • Schadevrije jaren

Het is lastig om het exacte omslagpunt voor het verlagen van je autoverzekeringsdekking te bepalen. Is je auto allrisk verzekerd en ouder dan 6 jaar, dan is de kans relatief groot dat een dekkingsverlaging naar WA+ voordeel oplevert.

Dekkingsvormen autoverzekering: tot slot…

Kort door de bocht kun je het volgende stellen omtrent de drie verschillende dekkingsvormen voor de autoverzekering:

 1. Een WA-verzekering dekt uitsluitend schade die jij met jouw auto toebrengt aan een ander.
 2. Een beperkt casco (WA+) autoverzekering verzekert je óók tegen sommige eigen onvoorziene omstandigheden: o.a. inbraak, diefstal, brand, storm, transportschade, ruitschade en impact door loslopende dieren.
 3. Met een allrisk verzekering ben je gedekt tegen vandalismeschade en schade aan de eigen auto, óók bij eigen schuld (oeps, paaltje geraakt).

Schade die jijzelf veroorzaakt, wordt uitsluitend gedekt door een allriskverzekering. Rijd je jouw auto total loss, dan krijg je zonder allriskdekking dus niets vergoed. Moet je voor jouw auto nog een lopende lening afbetalen, dan kun je zélfs met een restschuld blijven zitten, zónder onderpand. Kortom: volop stof tot nadenken!

Tip: vul hier het kenteken van jouw auto in…
Vul je kenteken in:

En vind direct een goedkopere autoverzekering!