Rijden met een geschorste auto: juridische & financiële gevolgen

vrouw krijgt boete voor rijden met geschorste auto

Informatie auteur: dit artikel werd geschreven en/of inhoudelijk gecontroleerd door gediplomeerd verzekeringsexpert Johan Kooijmans.

Als je jouw auto voor langere tijd niet gebruikt, kun je deze schorsen. Of eigenlijk schors je de geldigheid van het kenteken van de betreffende auto en daarmee jouw kentekenbewijs, inclusief de bijbehorende tenaamstelling in het kentekenregister. Zodoende mag je met de bijbehorende auto niet langer de openbare weg op. (bron)

Tip: vul hier het kenteken van jouw auto in…
Vul je kenteken in:

En vind direct een goedkopere autoverzekering!

Je betaalt voor de geschorste auto geen wegenbelasting, hoeft deze niet APK te laten keuren en hiervoor géén autoverzekering af te sluiten. Het geschorste voertuig hoort gedurende de schorsingsperiode op eigen terrein te staan. Als je met een geschorste auto op de openbare weg rijdt, mag de politie je een bekeuring van plusminus 400 euro opleggen.

Daarbovenop kan een bekeuring plus naheffing van de belastingdienst volgen. Let daarom héél goed op wat je wel en niet mag met een geschorst voertuig…

Rijden met geschorste auto: controles & bekeuringen

De politie kan niet elke afzonderlijke auto die de weg op rijdt handmatig controleren. Zodoende komen relatief veel bestuurders van geschorste auto’s weg met deze onrechtmatige daad. Maar als je tijdens een politiecontrole aangehouden of tijdens een registercontrole gecontroleerd wordt, heb je een fiks probleem! Niet verzekerd zijn, levert je namelijk algauw een geldboete uit de tweede categorie op, welke plusminus 400 euro bedraagt. Zie  Doordat je met een geschorst voertuig niet de openbare weg op mag, kan hier nog een extra boete bijkomen, evenals een naheffing via de belastingdienst.

Sowieso is het geenszins raadzaam om met een geschorste auto de openbare weg op te gaan. Je bent dan namelijk niet verzekerd voor blikschade en letselschade die je anderen toebrengt. Bovendien mag je officieel niet rijden met een geschorst voertuig. Dit volgens artikel 30, lid 4 van de WAM (Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen):

“De bestuurder van een motorrijtuig die daarmede op een weg rijdt of staat of buiten een weg met een motorrijtuig deelneemt aan het verkeer op een terrein zonder dat er voor dat motorrijtuig een verzekering overeenkomstig deze wet is gesloten en in stand gehouden, wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste drie maanden of geldboete van de tweede categorie.” (bron) Feitcode / feitnummer voor onverzekerd rijden: A914 a, b en/of C, evenals A917 a, b en/of c. (bron)

En in geval van schorsing, wordt de WAM-verzekering nu eenmaal niet incluis WA-dekking in stand gehouden…

Geschorste auto toch verzekerd?!

Dat een geschorste auto niet hoeft te worden verzekerd, wil overigens niet zeggen dat er geen autoverzekering op een geschorst voertuig kán rusten. Een geschorste auto kan wel degelijk verzekerd zijn; bijvoorbeeld in de volgende gevallen:

  • Een autoverzekering wordt niet automatisch stopgezet, dus mogelijkerwijs is een geschorste auto per ongeluk verzekerd (gebleven).
  • Daarnaast kan ervoor worden gekozen een beperkt casco of allrisk autoverzekering op een geschorste auto te laten rusten zodat het betreffende stilstaande voertuig verzekerd blijft tegen o.a. brand, inbraak, diefstal en natuurschade.

Dat een geschorste auto verzekerd kan zijn, wil echter niet zeggen dat je verzekeraar ook daadwerkelijk uitkeert als je met het betreffende voertuig schade veroorzaakt. Punt blijft namelijk dat je simpelweg niet mag rijden in een geschorst voertuig! Dus de WA-dekking komt daarmee te vervallen. Keert jouw autoverzekering tóch (onterecht) uit nadat je onwetmatig in een geschorste auto hebt gereden en schade hebt veroorzaakt? Dan zal de verzekeraar de schadeclaim met terugwerkende kracht op jou verhalen. Met alle potentiële gevolgen van dien…

Afhankelijk van de aard en ernst van het schadegeval, kan schade rijden in een geschorste auto enorm in de kosten lopen!

Geschorste auto parkeren langs de kant van de openbare weg…

Een geschorste auto parkeren, vormt overigens óók een groot risico. Een geschorst voertuig hoort namelijk op eigen terrein te staan, dus mag niet langs de kant van de openbare weg worden geparkeerd. Je mag een geschorst motorvoertuig dus ook niet parkeren op een openbare parkeerplaats. Zodra je dat doet, kun je alsnog een boete krijgen. Openbaar parkeren, is immers een vorm van deelname aan het verkeer. Bovendien is parkeren een belastbaar feit op grond van de motorrijtuigenbelasting. (bron)

Als je géén andere mogelijkheid hebt, zul je de geschorste auto UIT schorsing moeten halen en alsnog moeten verzekeren. Bereken in dat geval je toekomstige autoverzekeringspremie via de kentekenmodule bovenaan deze pagina.

Schade rijden met geschorst motorvoertuig

Het meest riskante aspect van rijden in een geschorste auto is de kans op schade. Naast een fikse RDW-boete loop je dan namelijk het risico op een aanrijding of het anderszins rijden van schade. Als dit het geval is, kan de verzekeraar van de wederpartij de volledige schadelast op jou verhalen. Dus aangezien je niet verzekerd bent (of in ieder geval niet WA-gedekt bent), zal het totaalbedrag voor jouw persoonlijke rekening komen. En dit bedrag kan onwaarschijnlijk –zo niet oneindig– hoog oplopen.

Tip: vul hier het kenteken van jouw auto in…
Vul je kenteken in:

En vind direct een goedkopere autoverzekering!

Let daarom ten zeerste op met het rijden in of het verplaatsen van een geschorste auto. Dit geldt voor lange autoritten… Evengoed voor een kort ritje voor een invoerkeuring/importkeuring naar een RDW-keuringsstation… Of een APK-keuring… Zelfs voor het exporteren van een geschorste auto naar het buitenland… Voor het slepen van een geschorst voertuig… Of het handmatig naar buiten duwen van een geschorste wagen uit een rommelige garagebox die je wilt opruimen… Al is het maar enkele meters…

Veroorzaak je bijvoorbeeld ernstige letselschade met een geschorste auto —waardoor iemand arbeidsongeschikt of invalide raakt— dan blijf je de rest van je leven betalen.