Fabel ontkracht: mannen rijden nét zo vaak schade als vrouwen!

vrouwelijke bestuurder: vrouw achter het stuur

Informatie auteur: dit artikel werd geschreven en/of inhoudelijk gecontroleerd door gecertificeerd autoverzekeringsexpert Ruud de Laat.

Vrouwen zouden minder goed kunnen autorijden dan mannen. Althans, dit lijkt nog altijd een wijdverbreide stereotypering onder mannen te zijn. Een logisch gevolg van deze veronderstelde inferieure vrouwelijke rijvaardigheid zou zijn dat vrouwen méér schades claimen op de autoverzekering. Maar dit blijkt helemaal NIET het geval te zijn.

Mannen en vrouwen claimen ongeveer evenveel schade. In dit bericht zetten we een paar feiten omtrent beide autorijdende seksen voor je op een rijtje…

Tip: vul hier het kenteken van jouw auto in…
Vul je kenteken in:

En vind direct een goedkopere autoverzekering!

Duurdere mannelijke schadeclaims

Gemiddeld genomen, claimen vrouwen evenveel schades als mannen. Het onderlinge verschil van 0.3% is echt verwaarloosbaar. Wel is het zo dat het gemiddelde schadebedrag dat mannelijke autobestuurders claimen 14% hoger ligt dan doorsnee schades die door vrouwelijke automobilisten worden opgegeven. Waar de gemiddelde schadeclaim van vrouwen € 2.075,- bedraagt, ligt dit bedrag bij mannen op € 2.370,-. (bron + bron)

Voor de autoverzekering zijn mannelijke automobilisten dus beduidend duurdere ‘verzekeringsobjecten’ dan vrouwelijke autobestuurders. Het stereotype zoals hierboven beschreven, wordt hiermee tamelijk ontkracht…

Vaakst voorkomende schadeclaims onder mannen & vrouwen

Zowel bij mannelijke als bij vrouwelijke automobilisten komen de meeste schadeclaims voort uit een bijzondere manoeuvre. Onder deze manoeuvres vallen bijvoorbeeld inparkeren, wegrijden uit de parkeerstand en het wisselen van rijbaan. Deze schadeclaims voor bijzondere verrichtingen zijn goed voor 24.8% van het totaalaantal. 18.2% van de gevallen komt door ruitschade. Deze claim wordt echter vaker door vrouwen gedaan dan door mannen.

vrouwen kunnen óók goed autorijden

Mannelijke autobestuurders claimen minder ruitschade, maar juist meer kop-staartbotsingen. Het totale percentage van deze claims is goed voor 16.2% van het totaalbedrag. Hier valt duidelijk het verschil op in de hoogte van schadeclaims. Waar mannen een kop-staartbotsing claimen voor gemiddeld €3.226,-, doen vrouwen dit voor gemiddeld €2.494,-. Een gemiddeld verschil van maar liefst €700,- per claim!

Overigens staan op de vierde plek in de schaderanglijst schades door botsingen, slippen, van de weg of te water raken. Dit omvat 11.9%.

Kans op een fataal ongeluk: man versus vrouw

Het gemiddelde claimbedrag ligt niet alleen hoger onder mannen, ook hebben mannelijke bestuurders een groter overlijdensrisico. Uit aanvullend onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) blijkt dat er gemiddeld méér mannen overlijden bij een verkeersongeluk dan vrouwen.

In de periode van 2011 tot 2015 overleden er per miljard (1000.000.000) gereden kilometers afgerond ‘maar liefst’ 2 mannen en ‘slechts’ 1 vrouw. (bron)

Verschil in premie tussen mannen & vrouwen?

Ondanks dat het gemiddelde schadebedrag dat door mannelijke bestuurders wordt geclaimd op de autoverzekering hoger ligt dan dat van vrouwelijke bestuurders, is er géén verschil in de premie aan te duiden.

Het is zelfs wettelijk verboden voor een verzekeraar om te discrimineren op basis van geslacht. En dit zie je terug bij het berekenen van een autoverzekering.