Hoe goed moet ik mijn auto verzekeren? Afwegingen & aandachtspunten…

hoe goed moet ik mijn auto verzekeren

Je wilt jouw auto optimaal verzekeren, maar tegelijkertijd niet méér betalen dan strikt noodzakelijk. Jouw ideale autoverzekering uitzoeken, kan dan ook een lastige opgave zijn. Immers kun je niet vooraf inschatten welke avonturen jij en je auto de komende maanden of jaren gaan beleven.

Bovendien heb je te maken met onvoorspelbare medeweggebruikers en veranderlijke verkeersomstandigheden. Tot slot moet je kunnen vertrouwen op je eigen inschattingsvermogen en reactiesnelheid. Dat alles maakt weggebruik in zijn algemeenheid een relatief risicovolle aangelegenheid.

De noodzaak van bepaalde dekkingsaspecten inschatten en zodoende je dekkingsgraad bepalen, is géén exacte wetenschap. Want hoe zorg je ervoor dat je niet onderverzekerd, maar ook niet oververzekerd bent? Vaak komt het neer op potentiële voordelen en nadelen afwegen… baten en risico’s tegen elkaar wegstrepen.

Tip: vul hier het kenteken van jouw auto in…
Vul je kenteken in:

En vind direct een goedkopere autoverzekering!

En zelfs dan: ervaringen uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Hoe goed je jouw auto verzekert, hoe nauwgezet je de boel dichttimmert en hoeveel (eigen) risico je wenst te nemen, zijn keuzes die je onderaan de streep zélf zult moeten maken.

Je schat jouw risico’s in op basis van je financiële armslag, de economische waarde en noodzakelijkheid van je auto en jouw persoonlijke ervaring. Hierbij de belangrijkste aandachtspunten en afwegingen om rekening mee te houden bij het optimaal verzekeren van een auto…

1. Risicoanalyse toepassen

Autoverzekeraars bepalen hun verzekeringspremies op basis van het risico dat zij lopen. Hoe frequenter je rijdt, des te groter de kans dat je schade berokkent aan personen en hun bezittingen. Het aantal kilometers dat je jaarlijks rijdt, is dan ook medebepalend voor je premie. Je premie zal ook opvallend hoog uitvallen als jij in een extreem drukbevolkte stad woont, boordevol chaotische verkeersknooppunten. Ook je leeftijd, claimhistorie en schadevrije jaren spelen hierin een cruciale rol. En hoe zwaarder jouw auto, des te groter de schade zal zijn die jij aan een ander toebrengt bij botsing.

Ook jij zou jouw verzekeringskeuzes moeten baseren op een dergelijke risicoanalyse! Probeer een inschatting te maken van hoe groot de kans is dat jij een ander schade zou kunnen toebrengen. Rijd je eens per week een rondje rondom het kleine dunbevolkte dorp waarin je woonachtig bent, dan is de kans —statistisch bekeken— relatief klein dat je derden schade toebrengt. Deze kans is echter vele malen groter als je dagelijks talloze kilometers snelweg aflegt middenin de spits en tweemaal daags urenlang in de file staat.

Natuurlijk kun je nooit zeker zijn van je zaak, want een ongeluk zit nu eenmaal in een klein hoekje. Toch zijn er risico-verhogende en risico-verlangende factoren waarmee je rekening zou kunnen houden.

2. Risico’s afdekken, risico’s dragen

Vraag jezelf af hoe belangrijk het voor jou is om specifieke risicosituaties af te dekken. Houd daarbij rekening met de volgende gegevens… Hoe waardevoller jouw auto, des te groter de financiële klap bij totaalverlies. Hoe meer spaargeld je achter de hand hebt, des te gemakkelijker je schadeclaims zélf kunt ophoesten. En hoe kleiner het premieverschil tussen ‘kaal’ WA en Beperkt of Volledig Casco, des te aanlokkelijker een upgrade qua dekking. Hoe dan ook geldt: hoe meer risico’s worden afgedekt, des te meer premie je betaalt.

Of je nu minimaal WA-basis verzekerd bent óf een solide allriskverzekering hebt lopen, zolang jouw auto verzekerd is, ben je SOWIESO gedekt voor schades die met jouw voertuig worden toegebracht aan derden. Deze WAM-verzekering is overigens wettelijk verplicht! Maar zelfs al ben je allrisk verzekerd, in hoeverre je verzekerd bent, verschilt per verzekeringsmaatschappij. Zo verschillen het eigen risico en de polisvoorwaarden per verzekeraar, maar ook de maximale verzekerde bedragen. Vergelijken loont dus absoluut!

Is jouw auto casco verzekerd, dan (tot op zekere hoogte) óók voor schade aan de eigen auto; zélfs bij eigen schuld. Bovendien zijn schades door toedoen van inbraak, diefstal, brand, joyriding, vandalisme, botsen, omslaan, slippen, ruitbreuk, loslopende/losvliegende dieren, autotransport, tewaterraking, storm, hagel, overstroming, lawine en aardbeving in zekere mate gedekt.

3. Specifieke wensen

De basisdekking van een autoverzekering bepaalt of je alléén verzekerd bent voor schade aan derden, of óók voor schade aan de eigen auto Bovenop de  hoofddekking kun je allerlei aanvullende modules afsluiten. Voor de één zijn zulke bijdekkingen bijzaak; voor de ander vormen ze een doorslaggevende factor. Het is maar net waaraan je veel of weinig waarde hecht…

Aanvullende autoverzekeringen lopen sterk uiteen per aanbieder. Afhankelijk van de verzekeringsmaatschappij kun je kiezen voor o.a. een inzittendenverzekering, pechhulpverzekering, verkeersrechtsbijstandverzekering, accessoiresverzekering, eigen-vervoersverzekering, vrije herstelkeuze, gratis vervangend vervoer en no-claimbeschermer. Soms kun je ook nog je eigen risico eigenhandig aanpassen. En hoe hoger het vrijwillige eigen risico dat je wenst te dragen, des te lager de premie.

Sommige verzekeraars hanteren een zogenaamde aanschafwaardegarantie of nieuwwaardegarantie tót een maximale oorspronkelijke aanschafwaarde of cataloguswaarde. Bij andere zal je het met de economische dagwaarde moeten doen. Bij totaalverlies (diefstal of economisch total loss) van jouw auto kan dit resulteren in een verschil van vele duizenden euro’s qua schade-uitkering.

Er zijn zogenaamde budgetverzekeraars met uitgeklede verzekeringsproducten, maar ook servicegerichte verzekeraars met breedvoerige luxeproducten. Hoe meer toeters en bellen, des te hoger de premie.

4. Complexe schade

De deugdelijkheid van autoverzekeraars en autoverzekeringen wordt pas écht duidelijk zodra je door eigen toedoen een schade rijdt die je met geen mogelijkheid zelf kunt ophoesten. Dit geldt des te meer als er óók nog eens sprake is van letselschade!

Een schade die jij toebrengt aan een ander, valt gelukkig onder jouw wettelijk verplichte WA-dekking. Andermans schade wordt volledig vergoed, zélfs als je iemand onverhoopt omverrijdt of iemands huis binnenrijdt.

Maar een schuldschade aan jouw eigen voertuig, accessoires áán het betreffende voertuig, bezittingen ín het voertuig of inzittenden ván het voertuig in kwestie vallen veelal onder cascodekking of eventuele bijdekkingen. En de kwaliteit hiervan verschilt dus sterk van verzekeraar tot verzekeraar.

Bij complexe schadedossiers is het héél fijn als je afdoende wordt bijgestaan door deskundige verzekeringsagenten en schade-experts! Niet alleen qua aansprakelijkstelling, bewijslast en schadeverhaal, maar ook voor een stukje advies, begeleiding en nazorg.

Hoe kundiger men handelt, des te sneller jouw dossier wordt opgepakt en afgehandeld. Immer wil je dat schade snel wordt opgenomen, hersteld en vergoed.

Hoe goed moet ik mijn auto verzekeren: tot slot…

Onderaan de streep is goedkoop maar al te vaak duurkoop. Spotgoedkope autoverzekeringen moeten immers érgens winstgevend worden gemaakt. En de belangrijkste kostenposten waarop verzekeringsmaatschappijen geld kunnen besparen zijn loonkosten, hetgeen maar al te vaak resulteert in summiere dienstverlening, slechte bereikbaarheid… En natuurlijk schade-uitkering, hetgeen resulteert in beperkte dekkingen, onbuigzame bepalingen en talrijke uitsluitingen.

Je wilt niet te veel betalen, maar ook niet te weinig verzekeren. In hoeverre je ooit een beroep zal moeten doen op jouw autoverzekering, is echter niet te voorspellen. Wat je nodig hebt, is een passend product, van een bekwame autoverzekeraar, met een ruime en solide dekking… Een autoverzekering die volstaat als je een keertje schade rijdt en voordelig blijft nadat je een keertje schade claimt.

Bij GoedkopeAutoverzekering.nl bieden we een vergelijkingsmodule waarmee je in een mum van tijd talloze hoogwaardige autoverzekeringen vergelijkt. De pluspunten en minpunten van elk product worden direct inzichtelijk gemaakt, waardoor jou het tijdrovende voorwerk grotendeels uit handen wordt genomen.

Tip: vul hier het kenteken van jouw auto in…
Vul je kenteken in:

En vind direct een goedkopere autoverzekering!

Informatie auteur: dit artikel werd geschreven en/of inhoudelijk gecontroleerd door gecertificeerd autoverzekeringsexpert Ruud de Laat.