Wel of niet toeteren!? Regels omtrent gebruik claxon…

toeteren regels claxongebruik

Informatie auteur: dit artikel werd geschreven en/of inhoudelijk gecontroleerd door gecertificeerd autoverzekeringsexpert Ruud de Laat.

Keihard de claxon induwen omdat je kwaad bent op een medeweggebruiker… Losjes claxon indrukken om te groeten als je wegrijdt… Enthousiast claxonneren omdat je onverwachts een bekende tegenkomt… Of eindeloos en ongeremd toeteren om een overwinning of huwelijk te vieren…

Hoewel het een ideale manier kan zijn om positieve óf negatieve emoties af te reageren, is claxonneren zelden een goed idee. Claxongebruik is namelijk uitsluitend geoorloofd in bepaalde —relatief zeldzame—situaties. En op ongeoorloofd claxonneren staan opmerkelijk hoge boetes! Hieronder lees je alles over de regels omtrent toeteren in het verkeer…

Tip: vul hier het kenteken van jouw auto in…
Vul je kenteken in:

En vind direct een goedkopere autoverzekering!

Wat is een claxon?

Een claxon oftewel toeter is een apparaat waarmee de bestuurder van een auto geluidssignalen kan afgeven aan diens omgeving. In de VS werden vanaf 1908 de eerste elektrische claxons in auto’s gemonteerd om zodoende medeweggebruikers te kunnen waarschuwen; enige tijd later werden ze ook in Europa geïntroduceerd. (bron)

Inmiddels is de aanwezigheid van een claxon in elke auto zelfs bij wet verplicht…

Claxon-eisen:  vereisten qua geluidssignaalinrichtingen

Alle personenauto’s die deelnemen aan het Nederlandse wegverkeer moeten voorzien zijn van ten minste één geluidssignaalinrichting, bestaande uit een goedwerkende hoorn met vaste toonhoogte. Dit is als zodanig opgenomen in de APK-keuringseisen en overgenomen uit artikel 5.2.71 lid 1 van de Regeling voertuigen. (bron + bron) Door deze wet worden onder meer de volgende claxon-eisen voorgeschreven:

  • Personenauto’s moeten zijn voorzien van ten minste een geluidssignaalinrichting die bestaat uit een goed werkende hoorn met vaste toonhoogte. Een samenstel van zodanige, tegelijk werkende hoorns wordt als één hoorn beschouwd.
  • Personenauto’s in gebruik bij de in artikel 29, eerste lid, RVV 1990 bedoelde diensten, die de daar genoemde signalen mogen voeren, moeten zijn voorzien van een tweetonige hoorn.
  • Met uitzondering van personenauto’s in gebruik bij de in artikel 30b van het RVV 1990 bedoelde diensten, die de daar genoemde signalen mogen voeren, mogen personenauto’s niet zijn voorzien van andere geluidssignaalinrichtingen dan bedoeld in het eerste tot en met vierde lid.

Maximaal geluidsniveau van een claxon

Vooralsnog geldt voor claxons géén officiële grens qua geluidssterkte. Wel heeft de Europese Unie een anno 1970 een richtlijn opgesteld voor de harmonisatie van nationale wetgeving betreffende de geluidssignaalinrichting van motorvoertuigen. Hieruit blijkt dat een claxon tussen de 93 en 108 decibel zou moeten produceren, met een marge van maximaal 10 decibel. (bron + bron)

Logischerwijs kunnen medeweggebruikers enorm schrikken van een extreem luide claxon, hetgeen tot gevaarlijke verkeerssituaties kan leiden. En het creëren van gevaarlijke situaties in het verkeer is per definitie wél een overtreding. Want gevaarlijk rijgedrag is bij wet verboden én strafbaar navenant artikel 5 van de Wegenverkeerswet. (bron)

Meertonige hoorn inbouwen?

Niet iedereen vindt de wettelijk verplichte eentonige claxon even spannend. Sommigen bouwen voor de nodige sensatie en/of variatie een luchthoorn of gashoorn in hun auto, welke op luchtdruk of gasdruk werkt. Met een elektrische compressor wordt lucht of gas vanuit een luchttank of gastank in de hoorn gepompt, hetgeen voor een behoorlijk kabaal kan zorgen.

Een dergelijke hoorn geeft doorgaans géén eentonig/monotoon geluid, maar is juist meertonig, melodieus of zelfs muzikaal van aard dankzij verschillende elkaar opvolgende tonen. Dit type hoorn staat onder tuners en tweakers ook wel bekend als truckhoorn, scheepshoorn, sirene of Turkse fluit.

Een meertonige claxonhoorn (dus met verschillende tonen) mag in Nederland echter niet door reguliere personenauto’s worden gevoerd. Zulke hoorns oftewel sirenes zijn uitsluitend voorbehouden aan voorrangsvoertuigen zoals politiewagens, brandweerwagens en ambulances.

Claxonneren mag uitsluitend ter afwending van gevaar!

Hoewel de aanwezigheid van een claxon in een auto wettelijk verplicht is, wordt het ongeoorloofde gebruik van de autoclaxon bij wet bestraft. Claxongebruik is namelijk uitsluitend geoorloofd in uitzonderlijke situaties.

De wet (RVV1990 artikel 28) schrijft het volgende voor: “Bestuurders mogen slechts geluidssignalen en knippersignalen geven ter afwending van dreigend gevaar”. (bron) Er moet dus sprake zijn van een situatie waarin onmiddellijk gevaar dreigt en jij aannemelijk kunt maken dat jij deze gevaarlijke situatie probeerde af te wenden door middel van jouw claxongebruik.

Niet gek, want door te claxonneren c.q. toeteren kunnen overige weggebruikers enorm afgeleid raken, hetgeen juist voor gevaarlijke verkeerssituaties kan zorgen.

Fikse boetes voor ongeoorloofd toeteren!!!

Op ongeoorloofd claxonneren staan opmerkelijk hoge boetes! Op het onnodig geluid/lawaai veroorzaken met een personenauto staat namelijk een boetebedrag van maar liefst EUR 390,- (exclusief EUR 9,- administratiekosten) navenant Feitcode R522 uit het Feitenboekje van het OM: Openbaar Ministerie. (bron) En claxonneren zonder dat je daarmee dreigend gevaar probeert af te wenden, wordt als zodanig beschouwd en aangemerkt. Zo kan jou zelfs een boete worden opgelegd als je lichtjes toeters om een voorganger te attenderen die per ongeluk de weg verspert of schaapachtig zit te appen of bellen voor een verkeerslicht dat al 10 seconden op groen staat.

En let op: flitscontroles worden NIET beschouwd als dreigend gevaar, dus toeteren naar een flitser c.q. snelheidscontrole is evengoed verboden. 

Claxongebruik & geluidssignaalinrichting: tot slot

In Nederland mogen bestuurders slechts geluidssignalen en knippersignalen geven ter afwending van dreigend gevaar. Dus gebruik je jouw claxon om iemands aandacht te trekken, als emotionele uiting, ter begroeting óf bij wijze van communicatie? Dan bega je daarmee een strafbaar feit waarvoor een hoge boete tot maar liefst EUR 399,- kan worden opgelegd!

Voordien was het overigens zo dat een aangestelde verbalisant (politieagent of BOA) verschillende boetes kon opleggen en uitschrijven voor het onrechtmatig claxonneren, namelijk:

  • Een boete van 90 euro voor het geven van een ‘verkeerd signaal’ (ongeoorloofd claxonneren, maar ook een meertonige claxon voeren, of anderszins foutief signaleren naar medeweggebruikers).
  • Een boete tussen de 260 en 380 euro voor het veroorzaken van ‘onnodig geluid’ (door onwetmatig claxonneren, maar bijvoorbeeld ook een kapotte uitlaatklep of rijden met een extreem hoog toerental of absurd harde muziek).

In principe is het nog steeds zo dat de gemoedstoestand van een agent van invloed kan zijn op de hoogte van een claxonboete. Want zelden kan worden aangetoond dat onwetmatig claxonneren uitsluitend een verkeerd signaal betreft en NIET (ook) een onnodig geluid. De boetebedragen veranderen echter jaarlijks; soms ook de existentie of definitie van strafbare feiten en bijbehorende feitcodes.

Claxonneren is uitsluitend toegestaan om een ongeval te voorkomen. Word je anno 2020 betrapt op het produceren van onnodig claxongeluid, dus in een niet-gevaarlijke situatie? Dan krijg je doorgaans een bekeuring van 90 euro. Op alle andere vormen van onnodig geluid in het verkeer staat veelal een beduidend hogere boete.