Royementsverklaring autoverzekering voor aantonen SVJ’s

man die online royementsverklaring opzoekt

Informatie auteur: dit artikel werd geschreven en/of inhoudelijk gecontroleerd door gediplomeerd verzekeringsexpert Johan Kooijmans.

Wil jij een nieuwe autoverzekering afsluiten en jouw schadevrije jaren (SVJ’s) aantonen voor korting op jouw premie? Dan had je daar voorheen een royementsverklaring of royementsbevestiging voor nodig…

Wat is royement?

Royement betekent letterlijk ‘opzegging’, ‘beëindiging’, ‘doorhaling’ of ‘uitschrijving’. In relatie tot autoverzekeringen gaat het dan ook om de definitieve stopzetting ervan. Er zijn twee manieren waarop jouw autoverzekering kan worden stopgezet oftewel geroyeerd, namelijk:

  • Jijzelf zegt jouw autoverzekering op (bijvoorbeeld omdat jouw auto is verkocht of omdat je een goedkopere autoverzekering hebt gevonden).
  • Jouw autoverzekeraar royeert jouw autoverzekering eenzijdig, dus zónder dat jij dit wilt (bijvoorbeeld doordat je jouw premies niet betaalt of héél veel schades rijdt).

In beide gevallen zal de autoverzekeraar in kwestie jou een schriftelijk bewijs van royement overhandigen waarin wordt bevestigd dat jouw polis is beëindigd. Dit royementsdocument stond voorheen ook wel bekend als royementsverklaring, royementsbevestiging, royementsbewijs oftewel royementsaanhangsel…

Tip: vul hier het kenteken van jouw auto in…
Vul je kenteken in:

En vind direct een goedkopere autoverzekering!

Wat zijn royementsverklaringen & royementsaanhangsels?

De ‘royementsverklaring autoverzekering’ is een officieel document dat door verzekeraars werd verstrekt en waarvan het royementsaanhangsel onderdeel uitmaakte. Op dit royementsaanhangsel kon je terugzien hoeveel schadevrije jaren je had op het moment dat de polis werd beëindigd.

Sinds 1 september 2007 kun je jouw schadevrije jaren terugvinden op jouw polisblad en opvragen vanuit Roy-data. Sindsdien zijn royementsverklaringen en royementsaanhangsels dus achterhaald en overbodig geworden. Omdat onbenutte schadevrije jaren na verloop van tijd komen te vervallen, is een papierenroyementsbevestiging anno 2007 dus niet meer relevant voor verzekeraars. De nieuwe autoverzekeraar vraagt jouw schadevrij gereden jaren simpelweg op in Roy-data.

Inmiddels ontvang je bij beëindiging van een autoverzekering dus géén officieuze royementsverklaring meer, maar veeleer een versimpelde beëindigingsbrief, ‘polis van beëindiging’ of digitale bevestiging. Hoe dan ook gaat het om een document waarin óók je schadevrije jaren vermeld staan.

Royementsverklaring óf royementsaanhangsel

Zegde je vóór 2007 een autoverzekering op, dan kreeg je een ouderwets royementsbewijs. Op dit papieren bewijsstuk stond zowel de datum van contractbeëindiging vermeld als het actuele aantal schadevrije jaren dat op jouw naam vrijkwam. De meeste verzekeraars gaven een royementsverklaring; andere een opzegbrief met zogenoemd ‘royementsaanhangsel’. In het tweede geval stonden de vrijgegeven c.q. beschikbare SVJ’s vermeld op het aanhangsel.

Het bewijs van royement moest je héél goed bewaren, want vaak was het de enige manier om jouw opzegging en schadevrije jaren ontegenzeggelijk te kunnen aantonen.

De functie van zulke royementsbewijzen

Als je een nieuwe autoverzekering afsluit, moet je weten hoeveel schadevrije jaren je op dat moment op naam hebt staan. De nieuwe verzekeraar zal hierom vragen. Als de vorige verzekeraar de vrijgekomen schadevrije jaren niet prompt vrijgeeft in Roy-data kan een ‘polis van beëindiging’ uitkomst bieden.

In al deze gevallen kan een beëindigingsbewijs van je voorgaande autoverzekeraar héél goed van pas komen. Om aan te tonen hoeveel schadevrije jaren je bezit óf om te bewijzen dat jij daadwerkelijk de eigenaar ervan bent.

Verwarring omtrent royementsverklaring…

Ook kan er verwarring ontstaan over schadevrije jaren. Bijvoorbeeld als er recentelijk schade is geclaimd op de vorige autoverzekering, maar de schadevrije jaren nog niet naar behoren zijn bijgesteld… Als de schadevrije jaren tóch nog actief worden gebruikt op een lopende polis… Als de jaren in gebruik zijn op naam van je partner of bedrijf… Als er onlangs een adreswijziging heeft plaatsgevonden… Of als schadevrije jaren zijn vervallen doordat je jarenlang géén lopende c.q. actieve autoverzekering op naam hebt gehad.

Soms blijkt het ideaal om achteraf te kunnen aantonen dat je een autoverzekering per bepaalde datum hebt opgezegd. Bijvoorbeeld als er na een tijdje iets misloopt met openstaande bedragen die je nog moet voldoen of te ontvangen restituties… En wil je in de toekomst opnieuw een autoverzekering afsluiten? Dan moet je bovendien jouw opgebouwde schadevrije jaren kunnen aantonen.

Daarom krijg je te allen tijde een bewijs van opzegging van de verzekeraar bij wie je jouw autoverzekering opzegt. Voordien heette dit royementsbewijs ‘royementsverklaring’, maar inmiddels ‘beëindigingsbrief’ of ‘polis van beëindiging’. Hierop staat jouw aantal SVJ’s per vervaldatum vermeld.

Royementsverklaringen: niet langer aan de orde…

Inmiddels zijn papieren royementsbewijzen achterhaald. Schadevrije jaren worden tegenwoordig namelijk bijgehouden in de gecentraliseerde digitale royementsdatabank, genaamd Roy-data. Deze databank is voor álle Nederlandse verzekeraars inzichtelijk. Daarnaast worden SVJ’s minimaal jaarlijks geüpdatet c.q. geactualiseerd en vermeld op de polis en/of factuur van jouw lopende autoverzekering.

Bij opzegging van jouw huidige autoverzekering registreert de huidige/voormalige autoverzekeraar jouw actuele aantal SVJ’s dus in een online database. Jouw eerstvolgende verzekeraar vraagt ze hier vervolgens uit op. Vandaag de dag is dit geautomatiseerde systeem de enige leidende en rechtsgeldige manier om SVJ’s aan te tonen.

Maar mocht een verzekeraar jouw SVJ’s niet kunnen terugvinden… Ben je van mening dat jouw geregistreerde SVJ’s niet kloppen… Of zijn jouw SVJ’s nog niet bijgewerkt en dus niet up-to-date… Dan kan het handig zijn om een tastbaar óf digitaal bewijsstuk achter de hand te hebben. Let wel: dit document geldt enkel nog als praktisch hulpmiddel en niet langer als juridisch bewijsstuk.

Wel ontvang je bij het opzeggen of overstappen qua autoverzekering doorgaans een beëindigingsbrief met daarbij een royementsblad waarop je huidige aantal schadeloos gereden jaren staat vermeld. Enkel ten behoeve van jouw eigen administratie.

Waarom zoeken mensen nog altijd naar hun royementsverklaring?

Er zijn nog altijd situaties denkbaar waarin mensen denken een royementsbewijs nodig te hebben. Allereerst mensen ‘van de oude stempel’ die niet anders gewend zijn… Maar bijvoorbeeld ook als SVJ’s worden overgedragen door een levenspartner of werkgever… Als SVJ’s afkomstig zijn uit het buitenland… Als het onduidelijk is op wiens naam SVJ’s staan… Of als het niet duidelijk is of SVJ’s al dan niet actief in gebruik zijn.

In al deze situaties volstaat een royementsverklaring of royementsaanhangsel echter niet om geregistreerde SVJ’s aan te tonen of te laten wijzigen. Immers zijn papieren royementsbevestigingen gemakkelijk te vervalsen en zodoende fraudegevoelig. Het is aan jouw oude (voorgaande c.q. voormalige) autoverzekeraar om jouw SVJ’s bij te werken in Roy-data. Vervolgens kan jouw nieuwe (huidige c.q. volgende) verzekeraar de vrijgegeven SVJ’s opvragen.

Wat is de geldigheidsduur van een royementsbewijs?

Als schadevrij gereden jaren niet op een lopende autopolis actief zijn, blijven ze helaas niet oneindig geldig. Na het beëindigen van een autoverzekering blijven onbenutte SVJ’s doorgaans drie jaar van kracht. Er zijn echter autoverzekeraars die hier anders mee omgaan. Zo kunnen schadevrij gereden jaren bij sommige verzekeraars al na één jaar of pas na vijf jaar onbruikbaar worden.

Hoe langduriger je geen actieve autoverzekering op naam hebt staan, des te groter de kans dat je jouw opgebouwde SVJ’s voorgoed verliest.

Mijn royementsverklaring is zoekgeraakt; hoe vraag ik een nieuwe aan?

De papieren royementsverklaring van weleer werd slechts één keer afgegeven. Raakte je jouw royementsbevestiging of royementsaanhangsel kwijt, dan kon je dus geen nieuwe aanvragen. Sinds de ingebruikname van Roy-data worden sowieso geen tastbare royementsbewijzen meer gedrukt. Autoverzekeraars kunnen jouw actuele SVJ’s immers uit deze database trekken.

De inname, vrijgave en opvraging verloopt dus via een digitaal systeem. Ideaal, want het zodoende maakt het kwijtraken of zoekraken van een royementsbewijs in feite niet meer uit.