Wanbetaling & autoverzekering: als wanbetaler een auto verzekeren!

wanbetaling autoverzekering voor wanbetalers

Informatie auteur: dit artikel werd geschreven en/of inhoudelijk gecontroleerd door gecertificeerd autoverzekeringsexpert Ruud de Laat.

Het kan natuurlijk gebeuren dat je een keer de premie voor je autoverzekering vergeet te betalen. Hier kúnnen echter consequenties aan verbonden zijn. Als je meermaals je autoverzekeringspremie niet betaalt, kom je namelijk te boek te staan als wanbetaler: een persoon die gebruikmaakt van een dienst zonder hiervoor te betalen. En verzekeringsmaatschappijen zijn niet bepaald happig op wanbetalingen, noch op (voormalig) wanbetalers…

Als het aankomt op autoverzekeringen kan wanbetaling ervoor zorgen dat je geroyeerd wordt. ‘Royeren”, ‘royatie’ of ‘royement’ houdt in dat de verzekeringsmaatschappij jouw autoverzekering eenzijdig beëindigt, zonder dat jij deze zélf opzegt. Bovendien word je geregistreerd als wanbetaler in het CIS-register oftewel de CIS-databank. (bron) Een CIS-registratie zal bij toekomstige autoverzekeringsaanvragen naar boven komen en problemen opleveren.

Gelukkig zijn er ook voor wanbetalers opties om een auto alsnog opnieuw te verzekeren. Wij zetten hieronder de consequenties en verzekeringstips bij wanbetaling en betalingsachterstand voor je op een rijtje…

Niet betaald? De premie wordt dan opgeschort

Als je de premie voor je autoverzekering niet hebt betaald, zul je allereerst een betalingsherinnering ontvangen. Wordt de premie vervolgens alsnog niet betaald, dan zal de verzekeraar de verzekering opschorten. Opschorting kan al plaatsvinden zodra je 30 dagen te laat bent met betalen. Als je op dat moment gaat autorijden, is je auto dus niet verzekerd. Je kenteken wordt afgemeld bij de RDW, waardoor je autoverzekering wordt opgeschort. Deze ‘pauze’ in het verzekerd zijn, is zichtbaar voor alle verzekeraars en blijft in het systeem staan.

Als je 50 dagen of langer wacht met het betalen van je autoverzekeringspremie, kan de verzekeraar je verzekering definitief royeren. Er is dan sprake van een royement wanbetaling. De verzekeringsdekking komt hiermee volledig te vervallen, maar ook de premieplicht. De verzekeringsmaatschappij zegt als het ware jouw autoverzekering op. Je bent nu vrij om op zoek te gaan naar een nieuwe autoverzekeraar. Zoeken is echter makkelijker dan vinden. Bovendien blijft de verplichting om jouw achterstallige premie te voldoen gewoon bestaan.

Of jouw wanbetalerschap in het verleden ligt, kan alleen de toekomst uitwijzen. Jij kun verzekeraars immers niet garanderen dat je voormalig wanbetaler oftewel ex-wanbetaler bent. Als een autoverzekeraar je überhaupt al als verzekeringsnemer accepteert, dan uitsluitend onder strenge voorwaarden. Een negatief betalingsverleden beperkt je dus in je keuzevrijheid en keuzemogelijkheden.

CIS-registratie voor wanbetalers

Bij langdurige en herhaaldelijke betalingsachterstanden kun je dus geregistreerd komen te staan voor wanbetaling. Als dit in de polisvoorwaarden van je autoverzekering is opgenomen, kan een verzekeraar of gevolmachtigde eigenhandig jouw autoverzekering beëindigen, waardoor je niet langer gedekt bent. Als je jouw betalingsverplichtingen niet nakomt en de verzekeraar jouw autoverzekering beëindigt, wordt hiervan een notitie opgenomen in de CIS-databank.

CIS staat voor Centraal Informatie Systeem. En een dergelijke CIS-melding of CIS-registratie wordt ook wel een Vertrouwelijke Mededeling (VM) genoemd. In dit geval een VM ten aanzien van ‘royement niet nakomen (financiële) contractuele verplichtingen’. Enigszins afhankelijk van de aard en ernst ervan kan een dergelijke VM 3 tot 5 jaar bewaard blijven. Hierna wordt deze verwijderd, maar tot die tijd is de melding inzichtelijk voor álle verzekeraars, met alle potentiële gevolgen van dien.

Het systeem dat door CIS wordt beheerd en waarin verzekeraars informatie kunnen uitwisselen, wordt ook wel het Fraude en Informatiesysteem Holland (FISH) genoemd.

Moeite met het vinden van een autoverzekering door wanbetaling

Als je als wanbetaler een nieuwe autoverzekering wilt afsluiten, zal dit lastig zijn. Je zit immers met die enkelzijdige afmelding bij het RDW die elke verzekeraar te zien krijgt als jij een autoverzekering aanvraagt. Want élke verzekeraar kan binnen het CIS registraties plaatsen en inzien.

En aangezien een autoverzekeraar geen acceptatieplicht kent, mag je als potentiële klant voor de autoverzekering worden geweigerd. De kans dat jouw autoverzekeringsaanvraag met een CIS-registratie wordt geweigerd, is héél erg groot. Het afsluiten van een nieuwe autoverzekering met een CIS-vermelding kan dan ook enorm tijdrovend en frustrerend zijn.

Soms spelen ook andere zaken mee, zoals eerdere rijontzeggingen of bovengemiddelde schadeclaims, welke een CIS-registratietot maar liefst 8 jaar kunnen opleveren. Hieronder lees je de oplossing voor elk van deze situaties…

Royement na wanbetaling?!

Heb je jouw autoverzekeringspremie niet tijdig voldaan, dan ontvang je een betalingsherinnering. Blijft betaling jouw betalingsplicht alsnog uit, dan kun je na 30 dagen schorsing oftewel opschorting van de verzekeringsdekking verwachten en na 50 dagen een finaal royement. In beide gevallen wordt schade niet langer gedekt.

Als een autoverzekeraar jou royeert wegens achterstallige premie, loop je het risico dat je geregistreerd wordt in de landelijke CIS- oftewel FISH-databank. Een autoverzekering afsluiten bij De Vereende zou dan weleens je enige optie kunnen zijn. Deze autoverzekeraar is namelijk gespecialiseerd in het verzekeren verhoogde risico’s. En een negatieve betalingshistorie wordt nu eenmaal als verhoogd verzekeringsrisico beschouwd.

Een autoverzekering aanvragen bij De Vereende kan héél snel en gemakkelijk via het offerteformulier onderaan deze pagina. Je ontvangt in een mum van tijd een vrijblijvende offerte…

De Vereende: óók voor wanbetalers met CIS-registratie

Toch is er een oplossing mogelijk, zo óók voor mensen met een negatieve betalingshistorie (betalingsachterstanden en wanbetalingen). Verzekeringsmaatschappij De Vereende accepteert namelijk ook ex-wanbetalers, zelfs als deze een CIS-registratie hebben.

Er worden overigens WEL aanvullende eisen gesteld aan een autoverzekering voor wanbetalers. Zo moet je in één keer drie maanden premie vooruitbetalen, evenals een fikse borg. Zodra deze betaling binnen is, ben je verzekerd.

Vraag via het offerteformulier hieronder direct een vrijblijvende autoverzekeringsofferte bij De Vereende op! Let wel: Doorgaans is de premie beduidend duurder als er sprake is van een CIS-registratie, maar dan heb je in ieder geval de mogelijkheid om alsnog je auto te verzekeren…

Autoverzekering na wanbetaling afsluiten: tot slot…

Het kan gebeuren dat je een keer de premie voor je autoverzekering vergeet te betalen. Hier kunnen echter verregaande consequenties aan verbonden zijn. Als je meerdere keren je premie niet betaalt, ben je in feite een wanbetaler. Allereerst zul je een betalingsherinnering ontvangen. Wordt de premie dan nog steeds niet betaald, dan zal de verzekeraar de verzekering opschorten.

Opschorting kan al plaatsvinden zodra je 30 dagen te laat bent met het betalen van je autoverzekeringspremie. Als je op dat moment gaat rijden, ben je dus niet verzekerd. Je kenteken wordt afgemeld bij de RDW. Deze ‘pauze’ van verzekerd zijn, is zichtbaar voor alle verzekeraars en blijft in het CIS-systeem staan.

Als je 50 dagen of langer wacht met het betalen van je premie, kan de verzekeraar zelfs je auto verzekering royeren. Er is dan sprake van een royement wanbetaling. De dekking vervalt, maar ook de premieplicht. De verzekeraar zegt als het ware jouw verzekering op. Je bent vrij om dan op zoek te gaan naar een nieuwe verzekeraar.

Als je als wanbetaler een nieuwe autoverzekering wilt afsluiten, zal dat lastig zijn. Je hebt immers die CIS-registratie die elke verzekeraar kan zien. Toch is er een mogelijke oplossing. Verzekeringsmaatschappij ‘De Vereende’ accepteert namelijk ook ex-wanbetalers, zelfs als deze een CIS-registratie hebben.

Offerte De Vereende met 100% acceptatie

Vraag vrijblijvend een offerte bij probleemverzekeraar De Vereende op!

    Jouw geslacht:

    Betalingstermijnen:

    Beschik je over een geldig rijbewijs?

    Ben jij kentekenhouder?