Veelgestelde vragen (FAQ) Premie

Hieronder vind je de vragen die het vaakst worden gesteld over verzekeringspremies en premiebetalingen. Inclusief vraagstukken over betalingsproblemen en aanverwante financiële kwesties…

Tip: vul hier het kenteken van jouw auto in…
Vul je kenteken in:

En vind direct een goedkopere autoverzekering!

Welke factoren bepalen de hoogte van mijn premie?

Er zijn heel veel factoren die van invloed zijn op het premiebedrag dat je periodiek moet betalen voor jouw autoverzekering. Natuurlijk bepaald elke verzekeraar zijn eigen vraagprijs… Maar los daarvan zijn óók jij en jouw auto bepalend voor de hoogte van de premie. Denk maar eens aan:

– Jouw leeftijd
– Jouw auto
– Jouw schadevrije jaren
– Jouw woonplaats
– Hoofddekking: WA, WA Plus of allrisk
– Eventuele bijdekkingen
– Vrijwillige eigen risico
– Jaarkilometrage
– Aantal jaarlijkse betalingstermijnen
– Opzegtermijn
 
In beginsel geldt: hoe minder risico’s jouw autoverzekering dekt, hoe meer eigen risico je draagt, hoe meer rijervaring je hebt en hoe minder schades je rijdt, des te goedkoper jouw premie.

Wanneer moet ik mijn premie uiterlijk betalen?

“Wat is de uiterste datum waarop ik mijn premie betaald moet hebben?” Dat is een vraag die wij bij GoedkopeAutoverzekering.nl héél vaak gesteld. Want laten we eerlijk wezen: aan het eind van het geld houdt nagenoeg iedereen weleens een stukje maand over.

Factureren, herinneren, aanmanen, sommeren, incasseren & royeren… Vrijwel alle autoverzekeringsaanbieders hanteren een uiterste betalingstermijn van 30 dagen ná factuurdatum. Betaal je niet binnen deze termijn, dan ontvang je doorgaans een eerste betalingsherinnering, maar gebeurt er nog niks met je autoverzekering. Na nog eens 30 dagen wordt een tweede aanmaning met waarschuwingsbrief toegezonden, waarna jouw auto wordt afgemeld en onverzekerd is.

Pas nadat je de achterstallig betaling alsnog voldoet, wordt je auto weer aangemeld en kun je wederom verzekerd de openbare weg op. Blijft betaling nogmaals uit, dan zal de verzekeraar een incassobureau inschakelen óf de autoverzekering eenzijdig royeren, waardoor je definitief onverzekerd bent. Let wel: de exacte betalingsvoorwaarden en -vereisten verschillen per autoverzekeraar.

Pas op dat je niet onverzekerd bent! Sommige verzekeraars zijn strikter en sneller dan andere als het aankomt op eenzijdige beëindiging (royatie / royement) van autoverzekeringen met achterstallige premiebetalingen. Overigens is het onverstandig het hier überhaupt op aan te laten komen. Je loopt dan namelijk het risico niet verzekerd te zijn. En onverzekerd rondrijden, kan immense financiële gevolgen hebben.

Zorg daarom altijd voor een tijdige betaling. Bij een eerste aanmaning wordt aangegeven hoeveel tijd je nog hebt voordat de dekking komt te vervallen.

Kan ik mijn autoverzekeringspremie in termijnen betalen?

Tijdens het afsluiten van een autoverzekering kun je doorgaans aangeven in hoeveel termijnen je jouw autopremie wilt betalen. Zo kun je het voltallige jaar ineens voldoen, maar ook per halfjaar, per kwartaal of per maand inlossen. Spreid je de premiebetaling over veel losse / korte / kleine termijnen, dan betaal je onderaan de streep een hoger netto premiebedrag.

Termijnbetaling qua autoverzekeringspremie… Dus kan ik de premie van mijn autoverzekering in meerdere termijnen betalen? Ja, jazeker! Bij vrijwel iedere autoverzekeraar kun je de autopremie in losse termijnen betalen: jaarlijks, halfjaarlijks, ‘kwartaallijks’ óf maandelijks. Tijdens de aanvankelijke vergelijking en afsluiting kun je de gewenste betalingstermijn aangeven. Naderhand kun je de betaalwijze desgewenst aanpassen.

Betaal je per jaar, dan bied jij de verzekeraar meer financiële zekerheid en minder (potentieel) papierwerk. Vandaar dat jaarbetaling het goedkoopst uitpakt.

Met welke betaalmiddelen kan ik mijn premie voldoen?

Er zijn verschillende manieren waarop je jouw autoverzekeringspremie kan voldoen. De vaakst gebruikte betaalmethoden en betaalmiddelen zijn als volgt:

– Automatische incasso
– Op periodieke factuurbasis
– Acceptgiro oftewel banknota (steeds zeldzamer)

Automatisch incasseren versus periodiek factureren… Natuurlijk zien autoverzekeraars het liefst dat je jouw premie per automatische incasso betaalt. Dit bespaart namelijk een heleboel (mogelijk) papierwerk qua facturering en sommatie. Bovendien worden periodieke premiebetalingen in dat geval nóóit vergeten. Het enige wat dan nog kan misgaan, is dat er onvoldoende / ontoereikend saldo op je rekening staat.

Mocht er te weinig geld op je bankrekening staan, dan probeert de bank de vijf opvolgende dagen alsnog te incasseren. Lukt dit niet, dan zal de verzekeraar je een betalingsherinnering toesturen waarin men vermeldt dat automatische incasso op niets uitliep. Je zult het verschuldigde premiebedrag dan handmatig moeten overmaken onder vermelding van een specifiek betalingskenmerk.

Jaarpremie, kwartaalpremie óf maandpremie? Bij jaarbetaling is het nagenoeg altijd mogelijk de premie middels acceptgiro te voldoen. Bij veel autoverzekeraars kan de premie ook per halfjaar via een nota worden voldaan. Bij kwartaalbetaling of maandbetaling blijkt automatische incasso vaak de enige optie.

Ga je een autoverzekering afsluiten, dan kun je de gewenste betaaltermijn kiezen. Voor aanpassingen op een lopende polis adviseren wij je om contact op te nemen met de klantenservice.

Geschorst wegens wanbetaling; ben ik nog verzekerd?

Voldoe je niet aan de betalingstermijn zoals die in de tweede betalingsherinnering (aanmaning / sommatie) wordt gesteld? Dan zal de autoverzekeraar jouw autoverzekering tijdelijk afmelden: schorsen, opschorten, schrappen oftewel stilleggen. Pas als je het openstaande premiebedrag alsnog voldoet, wordt jouw autoverzekering weer aangemeld en geactiveerd.

Hoe dan ook: als je ook ná de tweede aanmaning of sommatie verzaakt jouw autoverzekeringspremie te betalen, dan wordt jouw autoverzekering tijdelijk stopgezet. De meeste autoverzekeraars sturen je dan een polis toe waarop in grote rode letters iets in de volgende trant vermeld staat: “geschorst wegens wanbetaling”. Maar is jouw auto in dat geval nog verzekerd?

Is mijn auto nog verzekerd na schorsing wegens wanbetaling? Na schorsing wegens wanbetaling ben je NIET meer verzekerd en wordt schade NIET langer gedekt! Als wanbetaler heb je dan ook een gigantisch probleem, want wettelijk gezien MOET jouw auto verzekerd zijn… Wordt jouw autoverzekering geschorst wegens herhaaldelijke betalingsachterstanden, dan wordt de dekking pas in kracht hersteld op de dag nadat de verzekeraar jouw premiebetaling alsnog in ontvangst heeft genomen. De periode waarin jouw auto niet gedekt was, ben je wél betaling verschuldigd. Deze onverzekerde dagen worden dus niet in mindering gebracht op de verschuldigde premie. 

Blijven (één of meerdere) premiebetalingen extreem lang uit? Dan zal de tijdelijke schorsing worden omgezet in definitief royement. Jouw autoverzekering is daarmee permanent beëindigd. Je krijgt dan een vermelding in het CIS-register, waardoor andere verzekeraars je niet zomaar 1-2-3 meer zullen accepteren.