Bestelauto particulier verzekeren: verzekering bus privé

bestelauto particulier verzekeren

Informatie auteur: dit artikel werd geschreven en/of inhoudelijk gecontroleerd door gecertificeerd autoverzekeringsexpert Ruud de Laat.

Waar een personenauto hoofdzakelijk bedoeld is voor personenvervoer is de doorsnee bestelauto speciaal ingericht voor goederenvervoer. Een bestelbus beschikt immers over een vaste, vlakke laadvloer over de volledige lengte en breedte van de laadruimte, waarin geen zitplaatsen aanwezig mogen zijn. Dit neemt echter niet weg dat bestelwagens zowel zakelijk als particulier kunnen worden verzekerd.

Je wilt een bestelauto particulier verzekeren. Maar welke mogelijkheden zijn er in dat geval? Sowieso is het aanbod van autoverzekeringen qua bestelauto’s beduidend beperkter dan bij personenauto’s het geval is. Toch zijn er voldoende aanbieders van bestelautoverzekeringen. En sommige daarvan accepteren óók nog eens particulier gebruik. Hieronder lees je alles over het privématig verzekeren van bestelbussen…

Waarom is privégebruik van bestelauto’s soms moeilijk verzekerbaar?

Bij lange na niet elke autoverzekeraar biedt particuliere bestelautoverzekeringen aan. Elke motorrijtuigenverzekeraar richt zich op een bepaalde doelgroep. De beslissing om bestelauto’s niet te willen verzekeren voor particulier gebruik, kan dan ook een strategische beslissing zijn, gebaseerd op statistische gegevens.

Zo kan een verzekeringsmaatschappij huiverig zijn dat verzekeringnemers ten onrechte particulier gebruik opgeven… dus ontkennen dat een bestelauto wel degelijk zakelijk wordt gebruikt. Of dat iemand een bestelbus particulier verzekert voor een bekende die ermee koeriert c.q. bezorgt.

Hoe kan ik mijn bestelauto particulier verzekeren?

Er bestaan verschillende soorten bestelautoverzekeringen navenant gebruiksdoeleind, namelijk voor:

 • Bestelauto’s op particulier gebruik
 • Bestelbussen voor zakelijke exploitatie
 • Bestelwagens die gemengd worden benut

Hierbij drie verschillende gebruikssituaties van bestelauto’s naar toegelicht, namelijk particulier, zakelijk en gemengd:

1. Bestelauto voor privégebruik

Een privématig verzekerde bestelwagen kan praktisch zijn voor bepaalde hobby’s of sporten… Hierbij valt te denken aan muziekuitrusting, sportmaterieel, kampeerspullen, visgerei, maandboodschappen, (huis)dieren of kleine voertuigen (boot, crossmotor, racemotor, racefiets, mountainbike e.a.). Heb je géén eigen zaak? Dan is het vanzelfsprekend dat je jouw bus uitsluitend privématig gebruikt.

Je moet de bestelauto dan particulier verzekeren, dus op 100% privégebruik. Dit betekent dat je een particuliere bestelautoverzekering zal moeten aanvragen.

2. Bestelbus voor commercieel gebruik

Ben je (zelfstandig) ondernemer? Dan heb je naar alle waarschijnlijkheid te maken met zakelijke ritten. Wellicht gebruik je jouw bus ten dienste van een garagebedrijf, leasebedrijf, klusbedrijf, koeriersbedrijf, taxibedrijf, goederenvervoersbedrijf, bezorgservice, verhuisbedrijf, rijschool of uitlaatservice. Elke bedrijfsvorm of bedrijfstak brengt een bepaald verzekeringsrisico met zich mee.

Een verzekeraar wil dan ook op de hoogte worden gebracht (en gehouden) van zakelijk gebruik. Niet alleen van de existentie van zakelijk gebruik, maar óók van de exacte vorm, aanleiding en eventuele tussentijdse veranderingen.

3. Bestelwagen voor gemengde toepassing: privé + zaak

Gemengd gebruik is ook nog een optie, maar dan moet je dit wel aangeven bij de verzekeraar. Particuliere ritten zijn in principe meeverzekerd op een zakelijke bestelautoverzekering. Sommige verzekeraars stellen dat met een particulier verzekerde bestelwagen tot 5.000 kilometer of 5% zakelijke ritten mogen worden gereden, maar dit verschilt sterk per maatschappij. Maar let op: op veruit de meeste particulier autoverzekeringen zijn zakelijke ritten te allen tijde uitgesloten van dekking. Dus op een dergelijke particuliere bestelautoverzekering zijn zakelijke ritten NIET gedekt, waardoor je bij schade geen schadevergoeding zal ontvangen. Je bestelauto particulier verzekeren, is overigens zelden een optie indien je een eigen zaak hebt.

Nog een aandachtspunt… Als er een bedrijf op jouw woonadres gevestigd is, zal een polis-aanvraag voor privégebruik vrijwel zeker en nagenoeg altijd afketsen. Met dientengevolge: weigering, afwijzing, afkeuring.

Verklaring uitsluitend zakelijk gebruik bestelauto

Gebruik je jouw bus 100% zakelijk? Dan kun je bij de Belastingdienst een ‘verklaring uitsluitend zakelijk gebruik bestelauto’ indienen. In dat geval hoeft er geen rekening te worden gehouden met ‘de correctie voor het privégebruik van de bestelauto’ voor de winstberekening, geen bijtelling te worden betaald en geen rittenregistratie te worden bijgehouden… Maar zijn privéritten niet langer toegestaan, op laste van een boete van EUR 4.920,- voor het niet voldoen aan de meldingsplicht van privéritten. (bron)

Dekking kiezen bij afsluiten bestelautoverzekering

Als je uitsluitend kiest voor de wettelijk verplichte WA-dekking, dan is er géén sprake van een eigen risico. Dit is gunstig, omdat jijzelf bij schade (die door jou aan een ander wordt toegebracht) dan niks uit eigen zak hoeft te betalen.

Schade aan je eigen auto is bij ‘kale’ WA-dekking überhaupt niet gedekt. Wil je daar wél dekking voor, dan dien je jouw auto beperkt casco (WA PLUS) of volledig casco (allrisk) te verzekeren. Vanaf beperkte cascodekking ben je (deels) verzekerd voor schade aan je eigen voertuig. Hoe beter je jouw bestelauto verzekert, des te hoger de premie zal zijn. 

Pas vanaf beperkt casco is je bestelauto deels verzekerd voor niet-verhaalbare schade aan het eigen voertuig. 

Drie verschillende dekkingsvormen

Net als voor personenauto’s zijn er ook voor bestelauto’s 3 verschillende basisdekkingen beschikbaar. De exacte verzekeringsvoorwaarden kunnen per verzekeringsmaatschappij verschillen, maar in essentie zien de dekkingsvormen er als volgt uit:

1. Minimaal: wettelijk verplichte ‘kale’ WA-autoverzekering

Een WA-verzekering is bij wet verplicht voor elk gekentekend en verzekeringsplichtig motorvoertuig. Dit type basisverzekering dekt uitsluitend schades in het verkeer die met jouw auto worden toegebracht áán anderen.

2. Middenweg: WA Beperkt Casco (WA+)

Een WA+ oftewel WA PLUS autoverzekering dekt náást schades aan anderen ook bepaalde schades aan de eigen verzekerde auto. Hierbij gaat het om schades waar jij als bestuurder geen directe schuld aan hebt: schade door inbraak, diefstal, joyriding, brand, botsing met wild en natuurgeweld (storm, hagel, bliksem e.a.). Ook ruitschades zijn onder WA+ gedekt.

3. Maximale Allrisk-dekking: WA Volledig Casco

Een allriskverzekering dekt WA-schades én WA+ cascoschades. Daarnaast dekt dit uitgebreidste type autoverzekering óók schuldschades, dus schades aan de eigen auto waarvoor jij als bestuurder zélf direct verantwoordelijk c.q. aansprakelijk bent. Daarbovenop dekt allrisk ook vandalismeschades en álle ‘van buiten komende onheilen’.

Optimale dekking kiezen…

Het selecteren van de best aansluitende dekkingsvorm voor jouw bestelauto kan best wel lastig zijn. Een betere dekking betekent immers een kleiner risico, maar ook een hogere premie. En een slechtere dekking betekent een lagere premie, maar ook een groter risico. Over het algemeen zijn de leeftijd en dagwaarde van een auto bepalende factoren. Hoe nieuwer en duurder de auto, des te beter je de auto zou moeten verzekeren. Een veelgebruikte richtlijn is als volgt:

 • Bestelauto met dagwaarde tot plusminus EUR 5.000,- en 0 tot 5 jaar oud: ‘kaal’ WA verzekeren.
 • Bestelwagen tussen de 6.000 en 10.000 euro en 6 tot 10 jaar oud: beperkt casco verzekeren.
 • Bestelbus 10 à 12 jaar of ouder; vervangingswaarde vanaf ongeveer 10.000 euro: allrisk verzekeren.

Het kan overigens verstandig zijn om voor een ruimere dekking te kiezen indien je weinig geld achter de hand hebt, een eventuele lening voor je bestelauto nog niet is afbetaald, je (financieel) afhankelijk bent van jouw bestelbus, of de dagwaarde van een relatief oude bestelauto nog relatief hoog is navenant de leeftijd. Hoe beter jij in staat bent om het financiële risico van beschadiging of verlies van jouw bestelauto zélf te dragen, des te kleiner de noodzaak om jouw bestelauto uitgebreid te verzekeren.

En let op: Heb je (op jouw naam) veel schadevrije jaren opgebouwd die niet reeds in gebruik zijn op een andere autoverzekering? Dan kan het zijn dat een beduidend ruimere dekking slechts een kleine meerpremie tot gevolg heeft. In dat geval zou ‘oververzekeren’ gerechtvaardigd kunnen zijn.

Eventuele haken en ogen aan bestelautoverzekeringen

Sowieso zijn er voor bestelauto’s relatief weinig verzekeringsaanbieders op de markt. Veel maatschappijen accepteren al op voorhand geen bedrijfsauto met grijs kenteken, waardoor je opties enigszins beperkt zijn. Gelukkig blijven er enkele uitermate betrouwbare maatschappijen over die niet moeilijk doen over bestelauto’s voor privématig gebruik. Vergelijk via onze bestelautomodule online aanbieders, die wél bedrijfsauto’s op privégebruik verzekeren. Enkele zaken die moeilijkheden kunnen opleveren, zijn als volgt:

 • Je hebt te kampen met een CIS-melding, FISH-melding of FRIS-melding wegens een problematisch verleden qua strafrecht, schades, fraude, rij-ontzegging, wanbetaling, royement, faillissement, schuldsanering, onderverzekering of acceptatieweigering.
 • Bij de KVK staat een zakelijke onderneming ingeschreven op jouw woonadres.
 • De bestelauto in kwestie is zwaar qua gewicht (>3.500 kg), waardoor in feite een vrachtwagenverzekering van toepassing is.
 • Je bent werkzaam binnen een bovengemiddeld risicovolle beroepssector; bijvoorbeeld als koerier, taxichauffeur, maaltijdbezorger, klusjesman, rijdocent of verhuizer.
 • Je hebt reeds een privéauto of zakenauto op naam staan waarop schadevrije jaren in gebruik zijn, waardoor de premie van je nieuwe privématige bestelautoverzekering extreem kostbaar uitpakt. In dat geval zou het voordelig kunnen zijn om jaren over te sluizen van het ene naar het andere voertuig.
 • Indien jouw bestelauto een aanzienlijke nieuwwaarde heeft, zullen veel autoverzekeraars bepaalde alarmeisen Zo kan een autoalarm c.q. beveiligingssysteem met alarmklasse 2, 3 of 4 vereist zijn.

Bij het starten van een premievergelijking wordt gevraagd om het gebruik. Kies particulier als je géén eigen zaak hebt. Zakelijke exploitatie is immers van toepassing voor ondernemers. Speciaal vervoer zoals taxi of koerier is voor vrijwel elke verzekeraar maatwerk.

Aanvraag geweigerd, afgekeurd, afgewezen of afgeketst?

Dat jij als kentekenhouder bij wet verplicht bent om een bestelautoverzekering af te sluiten voor jouw bus, betekent geenszins dat verzekeringsmaatschappijen verplicht zijn om jouw bus onder te brengen. Immers mag een verzekeringsmaatschappij jouw aanvraag afwijzen op basis van risico wegens: wanbetaling, royement, fraude, schadeverleden, rij-ontzegging, onverzekerd voertuig, et cetera. Als je meermaals geweigerd wordt bij reguliere bestelautoverzekeraars kun je te allen tijde nog terecht bij ‘probleemverzekeraar’ De Vereende.

Bestelauto particulier verzekeren: tot slot…

Voor bestelwagens gelden totaal andere verzekeringsproducten dan voor personenwagens, ook als je een bus privé rijdt. Het is dan ook belangrijk om onderscheid te maken tussen beide voertuigtypen indien je autoverzekeringen gaat vergelijken. En omdat er met zakelijke voertuigen doorgaans meer kilometers worden gereden dan met privévoertuigen, is een zakelijke bestelautoverzekering veelal duurder dan diens particuliere equivalent.

Een andere reden voor de relatief hoge verzekeringspremie is dat er sprake kan zijn van meerdere (wisselende) bestuurders.