Wat is een WA-verzekering voor je auto?

kruispunt als symbool voor wa-verzekering

Informatie auteur: dit artikel werd geschreven en/of inhoudelijk gecontroleerd door gediplomeerd verzekeringsexpert Johan Kooijmans.

WA staat voor ‘wettelijke aansprakelijkheid’. De WA-autoverzekering is dan ook een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering voor je auto. Deze verzekeringsvorm vergoedt andermans schades waarop jij door de wet kunt worden aangesproken. Dus schades die met jouw auto en door jouw schuld worden toegebracht aan derden. Maar wat is het exacte nut van deze WA-verzekering? Wat valt precies onder de WA-dekking en wat niet? En welke uitbreidingen zijn er op de ‘kale’ WA-verzekering die méér zekerheid bieden.

Ontdek hieronder alle mogelijkheden qua WA-autoverzekeringen, inclusief de nodige uitleg, evenals de bijbehorende kostenplaatjes…

Tip: vul hier het kenteken van jouw auto in…
Vul je kenteken in:

En vind direct een goedkopere autoverzekering!

Wat is het nut van een WA-verzekering?

Verkeersslachtoffers worden in Nederland goed beschermd. De overheid heeft de WA-verzekering dan ook verplicht gesteld ter bescherming van verkeersslachtoffers. Mensen die slachtoffer worden van een verkeersongeval kunnen zodoende aanspraak maken op een financiële vergoeding c.q. schadeloosstelling.

Ga je onverzekerd met jouw auto de openbare weg op? Dan riskeer je 400 euro boete wegens autorijden zonder autoverzekering. De volgende vragen over de WA-autoverzekering worden hieronder beantwoord en van uitleg voorzien:

  • Wat is een WA-verzekering qua inhoud?
  • Wat doet een WA-autoverzekering qua functie?
  • Hoe kan ik mijn auto WA verzekeren?
  • Is het wettelijk verplicht een auto WA te verzekeren?
  • Wat zijn de doorsnee kosten van WA-dekking?

Wat dekt een WA–verzekering in het verkeer? Schades die jij met jouw auto veroorzaakt aan derden worden ermee vergoed.

Géén vergoeding van eigen schade…

Wat NIET onder jouw WA-autoverzekering valt, is schade aan de eigen auto. Ben jijzelf schuldig, dan heb je überhaupt nergens recht op vanuit de ‘kale’ WA-verzekering. Is een ander aansprakelijk? Dan doet je verzekeraar standaard niks, aangezien men niet hoeft uit te keren. Men verwacht dat je de schade zelf zult verhalen op de aansprakelijke wederpartij middels een aansprakelijkstelling. Een WA-verzekering dekt dus géén eigen schades… En verhaal van eigen schades evenmin.

Is schadeverhaal op de WA-verzekering geen optie (zoals bij eigen-schuldschade of natuurschade)? Dan krijg je uitsluitend bij een UITBREIDING op de WA-verzekering een vergoeding.

Beperkt casco óf volledig casco als uitbreiding

WA-verzekeringen dekken dus uitsluitend schades die jij met jouw auto toebrengt aan anderen. Aan medeweggebruikers, maar ook aan andermans goederen, bouwwerken, dieren, et cetera. Dus rijd je tegen een lantaarnpaal of vangrail? Dan ben je gedekt. Rijd je iemand paard omver? Dit valt onder dekking. Rijd je een woning binnen? Jawel, gedekt. Wat echter niet wordt gedekt onder WA zijn eigen schades. Schades aan de eigen auto worden uitsluitend vergoed onder cascoverzekeringen.

In geval van een WA-verzekering is er géén sprake van een verzekeringsobject in letterlijke zin. Je verzekert jezelf als houder van een motorrijtuig tegen wettelijke aansprakelijkheid voor schade die jij met jouw voertuig zou kunnen toebrengen aan derden. Deze wettelijk verplichte verzekering is gekoppeld aan één specifiek voertuig, maar het voertuig zélf valt NIET onder WA-dekking. Dus raakt het betreffende voertuig beschadigd, dan valt deze autoschade voor de volle 100% buiten verzekeringsdekking.

Casco betekent ‘helm’ of ‘romp’ en staat in de context van autoverzekeringen voor het koetswerk en plaatwerk van een auto. De term ‘casco’ wordt veelal gebruikt voor uitgebreidere verzekeringsvormen, waarvan WA-dekking onderdeel uitmaakt… Maar feitelijk is de casco het verzekerde object oftewel verzekeringsobject; in dit geval de verzekerde auto. Er zijn twee verschillende cascoverzekeringen, namelijk:

  • WA+ Beperkt Casco (WA Extra Dekking): dekt schade aan de eigen auto door externe omstandigheden, waaronder brand, storm, diefstal, inbraak en botsing met wild.
  • WA+ Volledig Casco (Allrisk Dekking): vergoedt óók nog eens schades aan de eigen auto door vandalisme, eigen toedoen en eigen schuld. Door botsen, stoten, slippen, omslaan, van de weg raken, enzovoorts.

Cascoverzekeringen zijn dus vrijwillige uitbreidingen op de wettelijk verplichte WA-verzekering. Ze vergoeden óók bepaalde schades aan het gedekte verzekeringsobject: de EIGEN auto. Onder andere ruitschades en andersoortige niet-verhaalbare schades.

Verschil WA versus AVP…

Met een WA-verzekering sluit je een autoverzekering af, welke schades vergoedt die jij met de betreffende WA-verzekerde auto toebrengt aan anderen. Deze WA-autoverzekering is wettelijk verplicht naargelang de WAM: Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen. (bron)

De Aansprakelijkheidsverzekering Voor Particulieren (AVP) daarentegen, is een vrijwillige verzekering waarop schade veroorzaakt met motorrijtuigen juist is uitgesloten. Dat komt omdat de AVP uitkeert wanneer jij als persoon schade maakt aan anderen of andermans spullen. Bijvoorbeeld als je iets omstoot of anderszins stukmaakt. (bron)

Omdat allebei deze verzekeringsvormen bekendstaan als aansprakelijkheidsverzekering, worden ze nog weleens door elkaar gehaald.

Goedkoopste autoverzekering WA

Autoverzekering WA vergelijken op premies doe je bij voorkeur online. Je ontdekt dan pijlsnel de goedkoopste aanbieder voor jouw auto. Je autoverzekering met WA-dekking vergelijk je gemakkelijk op onze website. Dit proces begint met een premieberekening. Van daaruit zie je online de goedkoopste maatschappijen voor jouw auto. De beste keus sluit je eenvoudig via internet af.

WA-autoverzekering vergelijken op premies

Ga je WA-autoverzekeringen onderling vergelijken, dan zie je verschillende premies. Een berekening maken, is nodig om de goedkoopste aanbieder te zien. Wie dat is, verschilt per auto en situatie. Wil je een autoverzekering op WA-basis selecteren op basis van méér dan alleen premie? Let dan vooral op het eigen risico! Eigen risico’s verschillen per maatschappij, maar gelukkig heb je bij een WA-autoverzekering doorgaans niet te maken met een eigen risico.

Goedkoopste autoverzekering WA online afsluiten

De goedkoopste autoverzekering WA vergelijken en afsluiten, doe je online. Telefonisch informeren naar ons beste aanbod kan ook. Dat doe je tijdens kantooruren. Naast de premie van een autoverzekering WA vergelijk je op voorwaarden. Betere voorwaarden kunnen een ietwat hogere maandpremie rechtvaardigen. Zo kan het fijn zijn 100 euro minder eigen risico te hebben als dat slechts enkele euro’s per maand scheelt in de premiekosten.

Nadeel van alléén een WA-autoverzekering bij schade

Wanneer je voor een ‘kale’ autoverzekering WA kiest, heb je geen dekking voor eigen schade. Vergelijk daarom ook op andere dekkingen zoals beperkt casco. Soms ben je voor slechts enkele euro’s per maand al gedekt voor veelvoorkomende schades aan de eigen auto! Kijk dus altijd even naar het netto premieverschil tussen WA, WA Extra en Allrisk.

Een autoverzekering WA vergelijk je dus bij verschillende aanbieders. Zo kun je de een goede prijs-kwaliteitafweging maken. Bereken nu de goedkoopste aanbieders online en sluit de beste WA-verzekering voor jouw auto af.