Autoverzekering: alle dekkingen

Een autoverzekering is af te sluiten door te kiezen tussen 3 dekkingen. Autoverzekeraars bieden een WA, WA beperkt casco en een WA volledig casco verzekering (allrisk) aan. Daarnaast bieden verzekeraars aanvullende autoverzekeringen aan. Deze aanvullende autoverzekeringen bieden extra dekking. Lees nu alles over de dekking van een autoverzekering. Maak daarna een vergelijking en sluit een autoverzekering af:

WA verzekering (Wettelijke Aansprakelijkheid)

De meeste eenvoudige én goedkoopste autoverzekering is de WA autoverzekering. WA staat voor Wettelijke Aansprakelijkheid. Deze verzekering vergoedt de schade die jij met je auto toebrengt aan anderen. De schade aan je eigen auto is niet verzekerd. Het is in Nederland wettelijk verplicht om een WA verzekering af te sluiten.

WA beperkt casco verzekering

De WA beperkt casco is een uitgebreidere autoverzekering. Deze autoverzekering dekt naast Wettelijke Aansprakelijkheid, voor een deel de schade aan je eigen auto. De WA beperkt casco verzekering dekt schade door brand, diefstal, ruitschade, botsing met loslopend wild en stormschade. De schade die je zelf aan je auto toebrengt is niet verzekerd. Daarnaast is er geen dekking voor schade door vandalisme.

WA volledig casco verzekering

De meest uitgebreide autoverzekering is de WA volledig casco verzekering. Uiteraard biedt deze dekking voor Wettelijke Aansprakelijkheid. Daarnaast biedt deze dekking voor schade aan je eigen auto, ook als je deze zelf hebt veroorzaakt. Schade door vandalisme is ook verzekerd op een WA volledig casco verzekering.

Hulp bij het kiezen van een dekking

Het is misschien moeilijk om een dekking te kiezen. Om het makkelijker te maken hebben we richtlijnen voor het kiezen van een dekking. Op basis van de leeftijd van de auto is een dekking te kiezen:

  • Nieuw tot 5 jaar – WA volledig casco
  • 6 tot 10 jaar – WA beperkt casco
  • Ouder dan 10 jaar – WA (Wettelijke Aansprakelijkheid)

 

Dit zijn slechts richtlijnen. Soms is het slimmer om af te wijken van deze richtlijnen. Het kan zijn dat je écht niet zonder je auto kunt, omdat je deze voor je werk nodig hebt. Wanneer je geen geld hebt voor het kopen van een andere auto, kan het slim zijn om een oudere auto toch iets uitgebreider te verzekeren. Daarnaast komt het soms voor dat het premieverschil tussen de WA en WA beperkt casco zo klein is, dat is het slimmer is om voor de WA beperkt casco verzekering te kiezen. Ook komt het voor dat oude auto’s nog steeds een hoge dagwaarde hebben. Dan kan het ook slimmer zijn om deze uitgebreider te verzekeren.

Schadeverzekering Inzittenden

De Schadeverzekering Inzittenden is een aanvullende autoverzekering. Deze is bij een autoverzekering af te sluiten en biedt zekerheid voor de bestuurder én inzittenden van een auto. De Schadeverzekering Inzittenden biedt dekking voor letselschade én schade aan bijvoorbeeld bagage en kleding. De inzittenden zijn samen verzekerd tot maximaal 1 miljoen euro per gebeurtenis.

Ongevallenverzekering Inzittenden

Sommige verzekeraars bieden een Ongevallenverzekering Inzittenden aan. Het is ook een verzekering voor letselschade na een verkeersongeluk. De Schadeverzekering Inzittenden heeft alleen een betere dekking. De Ongevallenverzekering Inzittenden is een sommenverzekering. Deze verzekering keert een vast bedrag uit bij blijvende invaliditeit en overlijden. Verzekeraars keren tussen den 20 en 50 duizend euro uit bij blijvende invaliditeit en tussen den 10 en 20 duizend euro bij overlijden. De Schadeverzekering Inzittenden keert de werkelijke schade uit, tot een bedrag van 1 miljoen euro per gebeurtenis. Deze verzekering is dus een stuk beter.

Rechtsbijstandverzekering

De Rechtsbijstandverzekering is een aanvullende verzekering voor rechtshulp. Je kunt deze hulp inroepen wanneer je bijvoorbeeld aansprakelijk wordt gesteld voor een autoschade óf zelf een autoschade wilt verhalen. Daarnaast wordt je bijvoorbeeld geholpen bij een conflict met een BOVAG-garage.

Verhaalsrechtsbijstand

De Verhaalsrechtsbijstand is ook een aanvullende verzekering voor rechtshulp. De Verhaalsbijstand biedt alleen dekking voor het verhalen van een autoschade en is daardoor iets beperkter dan een Rechtsbijstandverzekering.

No-claimbeschermer

De No-claimbeschermer is een aanvulling om no-claimkorting na een schade te beschermen. Na een schuldschade verlies je schadevrije jaren. Omdat je schadevrije jaren verliest, verlies je meestal ook no-claimkorting. Omdat je no-claimkorting verliest, wordt je autoverzekering duurder. Met een No-claimbeschermer verlies je nog steeds schadevrije jaren, maar je verlies géén no-claimkorting. De autoverzekering wordt dus niet duurder. Je kunt maximaal 1 schade per jaar claimen zonder terug te vallen in no-claimkorting. Steeds minder verzekeraars bieden deze aanvullende autoverzekering aan.