Auto gestolen: wat nu? Stappenplan bij autoroof…

situatie waarin een auto gestolen wordt

Informatie auteur: dit artikel werd geschreven en/of inhoudelijk gecontroleerd door gecertificeerd autoverzekeringsexpert Ruud de Laat.

Je wilt je auto in stappen, maar plotsklaps besef dat jouw auto niet langer aanwezig is op de plak waar jij hem hebt achtergelaten… Autodiefstal overkomt je. Maar wat moet je doen als je ontdekt dat iemand je auto heeft gestolen? Bij ontdekking van autodiefstal kun je het best DIRECT de politie inschakelen.

Ná het doen van politie-aangifte is je autoverzekeraar aan de beurt. Zij zullen je vragen de aangifte in te zenden, samen met een schadeformulier…

Tip: vul hier het kenteken van jouw auto in…
Vul je kenteken in:

En vind direct een goedkopere autoverzekering!

1. Auto gestolen: aangifte doen bij de politie

Aangifte doen bij de politie is belangrijk. Want politie-aangifte vergroot de kans dat jouw auto wordt teruggevonden aanzienlijk. De politie meldt je aangifte namelijk bij de RDW, waardoor het kenteken van je auto als gestolen wordt geregistreerd. (bron)

Het melden van autoroof bij de politie hoeft overigens NIET ter plaatse op het politiebureau, maar kan telefonisch via het Aangifteloket Gestolen Voertuigen. Ze zijn daar 24 uur per dag bereikbaar via 088-0087444.

2. Nagaan of je verzekerd bent tegen autoroof

Vervolgens meld je de diefstal van jouw auto bij je verzekeringsadviseur. Heeft je auto een diefstalverzekering? Dan zal jouw verzekeraar na plusminus 30 werkdagen uitkeren. Je bent verzekerd tegen autodiefstal bij WA+ dekking of allrisk dekking. Gemiddeld hanteert een autoverzekering 150 euro eigen risico.

De waarde van je auto minus het eigen risico wordt aan je uitgekeerd. Hoe de waarde van jouw auto wordt bepaald, hangt van de polisvoorwaarden van jouw autoverzekering af.

3. Uitbetaling van schadeclaims bij autodiefstal

Wat was de waarde van jouw auto ten tijde van de diefstal? De verzekeraar kan deze waarde laten bepalen door een schade-expert. Die stelt dan een zogenaamde dagwaarde vast. Bekijk in de autoverzekeringspolis of jouw autoverzekeraar een nieuwwaarderegeling of aanschafwaarderegeling hanteert. Lees desgewenst óók de volgende artikels over gestolen auto’s:

Keert men de aanschafwaarde uit, dan is dat doorgaans gunstiger. Men zal dan niet de huidige restwaarde uitkeren, maar uitgaan van het oorspronkelijke aankoopbedrag van je auto.

4. Auto gestolen? 30 dagen wachten op je geld…

Het komt regelmatig voor dat een gestolen auto alsnog wordt teruggevonden. Verzekeraars hanteren daarom 30 dagen wachttijd. Dat is de periode waarin men zal afwachten of de auto bij de rechtmatige eigenaar terugkeert. Pas na 30 dagen zal de autoverzekering tot uitkering komen.

Keert jouw auto beschadigd terug? Dan vergoedt jouw autoverzekeraar de door jou geleden schade. Hierbij valt te denken aan het vervangen van sloten. Afhankelijk van de situatie kan het dus zijn dat men helemaal niets uitkeert na diefstal van jou auto.

5. Nacontrole: auto gestolen, maar verzekering betaalt niet

Verzekeraars controleren bij het claimen van diefstalschade de kentekenhouder van de als gestolen opgegeven auto. Maatschappijen mogen uitkering weigeren indien een klant oneerlijk blijkt te zijn geweest. (bron) Dit is het geval als de verzekeringsnemer bepaalde informatie achterhield, hetgeen ook wel te boek staat als verzekeringsfraude.

Er is dan niet voldaan aan de wettelijke mededelingsplicht. Een voorbeeld is het verzwijgen van de rechtmatige auto-eigenaar… Het boven water komen van tegenstrijdigheden… Het indienen van een valse aankoopnota… Of het doen van een frauduleuze diefstalmelding…

Aantal autodiefstallen neemt af, maar diefstalzaken worden minder vaak opgelost…

Uit onderzoek van het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) is gebleken dat er steeds minder auto’s gestolen worden. (bron) Waar in 2010 één op de 527 auto’s gestolen werd, is dat aantal gedaald naar één op de 948 auto’s in 2017. Het jaarlijkse aantal autodiefstallen in Nederland neemt dus aanzienlijk af!

Deze daling in aantal Nederlandse autodiefstallen is beduidend sterker dan in alle andere van diefstalcategorieën…

Afname aantal autodiefstallen

Hoewel het aantal in Nederland aanwezige auto’s de afgelopen jaren met acht procent is gestegen, is het aantal diefstallen afgenomen. Werden er in 2010 in totaal 14.450 personenauto’s gestolen, waren dit er in 2017 nog maar 8.670. Ook het aantal gestolen goederen uit auto’s is verminderd. In dezelfde periode is dit gedaald van 122.000 naar 65.000. Een flinke daling dus.

De kans bestaat dat deze daling qua autodiefstallen te maken heeft met de voortdurend aanscherpende alarmeisen van autoverzekeraars.

Minder diefstalzaken opgelost

Uit de diefstalcijfers van het CBS komt echter ook naar voren dat er steeds minder autodieven worden opgepakt. Tussen 2011 en 2015 was deze daling het sterkst. Het aantal autodiefstallen waarbij ten minste één verdachte naar voren kwam, nam in die periode af van 11 naar 8 procent.

Ter vergelijking: bij andere soorten diefstal ligt dit ‘oplospercentage’ rond de 13 procent. Het percentage opgehelderde autodiefstallen van 2017 is nog niet bekend. Veel zaken liepen namelijk tegen het einde van het jaar aan.

Wel is bekend gemaakt dat dit aantal lager ligt dan het voorlopige cijfer uit 2016: 6,5 procent.

Autodiefstal in Limburg, Brabant & Randstad

Gemiddeld werden tussen 2015 en 2017 jaarlijks 1,24 op de 1.000 auto’s gestolen. In de gemeente Valkenburg is de aantal bijna 7 op de 1.000 auto’s. Andere gemeenten in Limburg, zoals Heerlen en Maastricht, staan ook in de top 10 qua aantal autodiefstallen. Verder staan de vier grote steden (G4: Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht) ook in deze top 10, evenals Nijmegen en Arnhem.

Dat het aantal gestolen auto’s in Limburg zo opvallend hoog is, zou kunnen komen doordat auto’s geregistreerd staan in de gemeente waar de eigenaar woont. Het CBS maakt deze nuancering zélf. Zo worden leaseauto’s doorgaans geregistreerd in de gemeente waar de leasemaatschappij gevestigd is.

Als er grote leasemaatschappijen in een bepaalde gemeente zitten, kan dit een vertekend beeld qua aantal autodiefstallen geven. En in Limburg zijn dit er nogal wat ten opzichte van het totaal aantal auto’s…

Auto gestolen: tot slot…

Autodiefstal roept bij menig diefstalslachtoffer vragen op… Auto gestolen, en nu? Hoe doe ik aangifte bij de politie? Ben ik überhaupt verzekerd tegen diefstal van mijn auto? Wat zijn mijn plichten en wat doet mijn verzekeraar? Waarom moet ik 30 dagen wachttijd voordat mijn verzekering tot uitkering komt? Waarom betaalt mijn autoverzekeraar niet eerder uit?

Wat als mijn gestolen voertuig na uitbetaling alsnog wordt teruggevonden? In het artikel hierboven hebben we al deze vragen naar beste weten en kunnen beantwoord.