Onverzekerde scooter of brommer = boete RDW…

man die boete voor onverzekerde scooter ontving

Informatie auteur: dit artikel werd geschreven en/of inhoudelijk gecontroleerd door gecertificeerd autoverzekeringsexpert Ruud de Laat.

Net als auto’s (personenauto’s, bestelbussen, vrachtwagens e.a.) moeten óók bromfietsen —brommers en scooters— bij wet WA-verzekerd zijn. Deze WA-bromfietsverzekering is dus wettelijk verplicht. Rijd je onverzekerd op jouw brommer of scooter rond, dan bega je daarmee een onrechtmatige daad en ben je in overtreding van de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen. Het gevolg hiervan is doorgaans een boete wegens het plegen van strafbaar feit uit het welbekende feitenboekje: feitcode  A903 a, b of c. Met daaraan een boetebedrag van maar liefst EUR 420,- gekoppeld. (bron + bron)

Was jouw bromfiets of bromscooter daadwerkelijk onverzekerd op de aangestipte peildatum, dan heeft de RDW jou terecht een boete opgelegd. Hiertegen kun je logischerwijs niets doen. Het gebeurt echter nog weleens dat een boete vanwege een onverzekerde brommer of scooter ten onrechte wordt opgelegd. In dat geval kun je bezwaar maken tegen de opgelegde RDW-boete…

Tip: vul hier het kenteken van jouw auto in…
Vul je kenteken in:

En vind direct een goedkopere autoverzekering!

Was jouw bromfiets of scooter wel degelijk verzekerd?

Alleen een onterechte RDW-boete voor jouw ogenschijnlijk onverzekerde scooter of bromfiets kun je oplossen. Dat doe je door een verklaring op te vragen als bewijs van WA-verzekering. Het niet verzekerd hebben van een brommer kost je algauw 420 euro indien je beboet wordt middels een registercontrole van de RDW (Rijksdienst Wegverkeer). Boetes voor onverzekerde motorrijtuigen zijn aanzienlijk, aangezien de wettelijk verplichte WAM-verzekering ter bescherming van verkeersslachtoffers dient.

Lees hieronder hoe je omgaat met een dergelijke bekeuring voor het onverzekerd zijn van jouw scooter of brommer. Bezwaar maken, lukt uitsluitend als je NIET fout zat…

Hoe bezwaar maken tegen onjuiste boete onverzekerde scooter?

Door een fout van jouw verzekeraar kun je een boete krijgen voor een onverzekerde scooter. Dat gebeurt bijvoorbeeld als je scooterverzekering al wel is aangevraagd en toegezegd, maar nog niet verwerkt door de maatschappij. Bij de RDW lijkt een scooter of andersoortig motorvoertuig dan ten onechte niet verzekerd. Het komt dan ook met regelmaat voor dat verzekeringsnemers gelijktijdig een polis én een boete op de deurmat vinden.

Werd jouw brommer of scooter onterecht als onverzekerd aangemerkt? Neem dan telefonisch contact op met jouw verzekeraar of tussenpersoon en vraag naar een Artikel 34 WAM-Verklaring. Deze verklaring dient als ‘bewijs van verzekerd zijn’, welke je naar de RDW stuurt om de valselijk opgelegde boete ongedaan te maken en door te halen.

Dus als jouw bromfiets of bromscooter NIET onverzekerd was, is het opvragen en versturen van een art. 34 WAM-verklaring de enige manier om jouw boete effectief aan te vechten.

Wat als jouw brommer onverzekerd in de schuur stond?

Het komt nog weleens voor dat een bromfietseigenaar of scootereigenaar zijn gemotoriseerde tweewieler onverzekerd in de schuur zet en ervan uitgaat dat de wetmatige verzekeringsplicht daarmee is komen te vervallen. De brommer of scooter in kwestie wordt immers niet gebruikt, dus waarom zou deze moeten worden verzekerd? Maar helaas zegt de juridische verzekeringsplicht ons dat we altijd een WA-verzekering moeten hebben voor een verzekeringsplichtig motorvoertuig. Althans, zolang het betreffende voertuig gekentekend is en niet in schorsing staat. Zelfs als deze ongebruikt in een schuurtje stof staat te happen en nooit de openbare weg betreedt.

Alléén door een voertuig te schorsen, heb je tijdelijk géén motorrijtuigenverzekering nodig. Geschorste scooters of brommers mogen echter niet op de openbare weg staan. Je kunt ze in een schuur of op afgesloten privéterrein zetten. Wil je tóch af en toe op je geschorste brommertje of scootertje rijden? Dan is het naar alle waarschijnlijkheid véél goedkoper om een scooterverzekering of brommerverzekering af te sluiten (of in stand te houden).

Het rijden met een geschorste brommer of scooter is namelijk eveneens een strafbaar en beboetbaar feit. In dit blogartikel over rijden met een geschorst voertuig kun je desgewenst méér lezen hieromtrent…

Vooruit kijken als bekeuring onverzekerd zijn wél terecht was

Had je jouw verzekeringspremie niet of te laat betaald? Dan is er een goede kans dat je scooter of brommer terecht als onverzekerd werd aangemerkt. Volgens de voorwaarden van jouw motorrijtuigenverzekeraar moet je premiefacturen namelijk binnen 30 dagen betalen. Soms krijg je bij een aanmaning nog twee weken extra de tijd.

Betaal je alsnog niet binnen de gestelde betalingstermijn? Dan wordt jouw brommerverzekering of scooterverzekering geroyeerd wegens wanbetaling, waardoor je ineens een onverzekerd motorrijtuig bezit en een RDW boete kunt verwachten wegens een onverzekerde gemotoriseerde tweewieler. Bij een dergelijke terechte boete helpt het dus NIET om bezwaar te maken.

Is jou verzekering geroyeerd wegens achterstallige premiebetalingen? Probeer dan bij voorkeur jouw huidige (geroyeerde) polis te laten herstellen. Sluit een nieuwe scooterverzekering of bromfietsverzekering voor de toekomst af indien herstel niet meer mogelijk blijkt. Voorkom daarmee toekomstige RDW-boetes voor onverzekerde scooters of bromfietsen…