Welke autoverzekering moet ik nemen?

automobilist vraagt zich af: welke autoverzekering moet ik nemen

Informatie auteur: dit artikel werd geschreven en/of inhoudelijk gecontroleerd door gediplomeerd verzekeringsexpert Johan Kooijmans.

Je auto online verzekeren, lijkt aan de oppervlakte een simpele handeling. En dat kán het feitelijk ook zijn. Want het ene moment is je auto onverzekerd en het volgende moment heeft een verzekeraar jouw auto in dekking genomen. Toch komt er achter de schermen nogal wat bij het verzekeren van auto’s kijken. En met grote potentiële gevolgen voor jouzelf, jouw auto en jouw portemonnee!

Tip: vul hier het kenteken van jouw auto in…
Vul je kenteken in:

En vind direct een goedkopere autoverzekering!

Welke factoren zou je moeten laten meewegen?

De ene autoverzekering is namelijk de andere niet. Onder de talloze verschillende autoverzekeraars en autoverzekeringsproducten bestaan immers gigantische verschillen qua:

  • Dienstverlening: serviceproduct versus budgetproduct
  • Beoogde doelgroep: jong of oud, ervaren of onervaren, particulier of zakelijk, vermogend of onvermogend, dorps of stads…
  • Dekking: WA en/of (beperkt óf volledig) casco
  • Eigen risico: hoog of laag?
  • Beknopt óf uitgebreid qua aanvullende verzekeringen en bijdekkingen (inzittenden, rechtsbijstand, pechhulp, herstelkeuze e.a.)
  • Rechtstreeks bij de verzekeraar of via assurantietussenpersoon

Dit alles in ogenschouw genomen, is het niet gek dat héél veel mensen geen flauw idee hebben over wélke autoverzekering het gunstigst voor hen uitpakt…

Waaruit blijkt de kwaliteit van een autoverzekering?

Vragen die wij van GoedkopeAutoverzekering.nl dan ook héél vaak voorbij horen komen, zijn als volgt: “Voor welke autoverzekeraar moet ik kiezen?”, “Welk type autoverzekering past bij mij?” en “Waarom pakt de ene verzekeraar zó veel voordeliger voor mij uit dan de andere?”.

Welke autoverzekeraar je zou moeten selecteren, welke dekkingsvorm het beste bij je past en waarom sommige autoverzekeringen véél gunstiger uitpakken dan andere kan niet zomaar 1-2-3 worden verklaard of uiteengezet. Soms lijkt een autoverzekering op het oog voordelig vanwege de lage premie, terwijl dit niet per se het geval is.

Want doorgaans geldt: hoe gunstiger de premie, des te ongunstiger de polisvoorwaarden qua risicodekking en schade-uitkering…

De échte kracht van jouw autoverzekering blijkt pas bij schade

Sowieso zijn er nogal wat details en nuanceverschillen die pas écht relevant worden zodra je schade rijdt. Zolang je schadeloos rondrijdt, heb je jouw autoverzekeraar immers niet nodig. En zolang je jouw verzekeraar niet nodig hebt, valt het totaal niet op hoe tevredenstellend of teleurstellend jouw autoverzekering voor jou uitpakt. Jouw autoverzekeraar treedt pas uit de anonimiteit zodra je schade rijdt. Pas dán blijkt hoe jouw verzekeraar ervoor staat en te werk gaat qua bereikbaarheid, verwerkingstijd, belangenbehartiging, aansprakelijkheidserkenning en schadevergoeding.

Bovendien is verzekeren tot op zekere hoogte vergelijkbaar met gokken. Want vooraf weet je nooit óf en hoe váák jij een beroep zult moeten doen op jouw autoverzekering. Er zijn dan ook mensen die hun auto tientallen jaren optimaal verzekeren, maar nóóit een schade hoeven te claimen op hun kostbare autoverzekering. Echter zijn er evengoed mensen wiens auto zwaar onderverzekerd is en keer op keer zélf financieel opdraaien voor kostbare schuldschades. Helaas kan alléén de praktijk uitwijzen hoe voordelig of onvoordelig jij jouw auto hebt verzekerd.

Het belangrijkste wat jijzelf kunt doen, is risico’s inschatten en aan de hand daarvan beslissen welke je zélf draagt en welke je toch liever (deels) afkoopt.

De hoek om kijken…

Welke autoverzekering moet ik nemen? Om daar achter te komen let je aanvankelijk op een tweetal zaken. Allereerst kijk je naar jouw laatste (vorige of huidige) autoverzekering. Wat beviel daar wel of niet aan? Wat miste je? Waar liep je tegenaan? Wat viel tegen? Wat ontbrak? Wat ging mis? Wat waren de belangrijkste pluspunten? Vervolgens kijk je naar jouw wensen voor de toekomst…

Was je overwegend tevreden of ontevreden over je laatste autoverzekeraar? Heb je destijds een schade gehad waarvoor je NIET verzekerd bleek te zijn? Hoe groot is de kans dat je in de toekomst wederom met een dergelijke autoschade te kampen krijgt? Waar heb je momenteel behoefte aan? Verzeker jij alléén WA-schades die door jou zouden kunnen worden toegebracht aan anderen? Of óók cascoschades aan jouw eigen auto? Bepaal voor jouzelf wat jij belangrijk vindt.

Vanuit dit soort wensen en ervaringen kun je meerdere autoverzekeringen onderling gaan vergelijken. Is er een specifieke verzekeraar waar jij —om welke reden dan ook— jouw auto per se wilt onderbrengen? Dan is de keuze snel gemaakt. Sta je open voor concurrentie? Kijk dan wélke aanbieder de beste aansluiting vindt bij jouw eisen, wensen en verwachtingen. En dit alles tegen de scherpste premie voor wat betreft prijs-kwaliteitverhouding. (bron)

Tip: Dankzij onze geavanceerde geautomatiseerde vergelijkingsmodule kun je al vóóraf een eerlijke en objectieve vergelijking maken ten aanzien van prijs, kwaliteit, service en algehele betrouwbaarheid.

Moet ik mijn auto WA, beperkt casco óf allrisk verzekeren?

In Nederland is alleen de ’kale’ WA-verzekering verplicht. Eigen schade valt daar dus NIET onder. Kan of wil je eventuele schades aan je eigen auto niet zelf betalen? Met WA plus (beperkt casco) heb je al méér zekerheid. Deze dekkingsvariant vergoedt namelijk ook schades aan jouw auto die buiten jouw schuld zijn ontstaan: o.a. ruitschade, diefstal, storm, brand en aanrijdingen door wild. Bij allrisk zal de verzekeraar nagenoeg álle schades aan de eigen auto uitkeren, zo óók als je hieraan zelf schuldig bent. Nadeel van een allriskautoverzekering is echter wel de beduidend hogere premie.

Het meest ongrijpbare aspect van autoverzekeringen is dat niet elk type autoverzekering bij elke autoverzekeraar het voordeligst uitpakt voor één en dezelfde auto met exact dezelfde hoofdbestuurder. Zo kan de ene maatschappij verrassend gunstig uitpakken qua WA en de andere juist veel voordeliger zijn qua casco. Dankzij onze vergelijker kun je eenvoudigweg schuiven in dekking, eigen risico, et cetera. Zodoende indexeer je in een mum van tijd de gunstigste aanbieders per voorkeurssituatie.

Rechtstreeks verzekeren of via online tussenpersoon?

Los van hun vaststaande polisvoorwaarden hebben sommige verzekeraars een flexibelere houding en coulantere reputatie dan andere. Werkt men overwegend mee of veeleer tegen? Beoogt men dekkingstoezegging of dekkingsontzegging? Hoe moeilijk of gemakkelijk keert men schade uit? Hoe snel? En onder welke randvoorwaarden? Als verzekeringsnemer heb je hier geen beeld van. Maar wij als tussenpersoon weten wat dat betreft precies bij welke verzekeraar jouw auto het best kan worden ondergebracht!

Bovendien fungeert jouw tussenpersoon als belangenbehartiger. Wij zullen namens jou optreden richting de verzekeraar. En omdat wij door de jaren heen een vertrouwensrelatie hebben opgebouwd met verscheidene verzekeringsmaatschappijen krijgen wij doorgaans méér voor elkaar.

Tip: vul hier het kenteken van jouw auto in…
Vul je kenteken in:

En vind direct een goedkopere autoverzekering!

Dekking & eigen risico zouden bepalend moeten zijn

Persoonlijke voorkeuren, de waarde van de te verzekeren auto én beschikbaar budget zijn doorgaans bepalend voor welke autoverzekering (qua type basisdekking) iemand kiest. Een minimale WA-verzekering is voldoende om verzekerd de weg op te mogen. Nadeel van WA-dekking is echter dat eigen schade hiermee niet wordt vergoed. Auto’s met een dagwaarde boven de EUR 1.500,- à EUR 2.500,- worden daarom meestal uitgebreider verzekerd.

De aangewezen autoverzekering is in dat geval voorzien van cascodekking: WA+ beperkt casco óf WA+ volledig casco. Voor ietwat oudere auto’s (vanaf circa 5 jaar) met een beperkte dagwaarde (onder de EUR 10.000,-) wordt veelal een beperkte cascoverzekering gesloten. Maar logischerwijs is het onderlinge prijsverschil hierin medebepalend:

  • Is een WA+ slechts enkele euro’s per maand duurder dan kale WA? Dan is beperkte cascodekking absoluut het overwegen waard.
  • En blijkt de allriskpremie slechts een fractie duurder dan beperkt casco? Dan is ook déze upgrade geen overbodige luxe te zijn.

Overigens heb je bij cascodekking meestal te maken met een eigen risico. Ontstaat door eigen schuld een cascoschade, dus aan de eigen auto? Dan betaal je éérst een x-aantal euro’s uit eigen zak, alvorens de verzekeraar tot uitkering komt.

Doorgaans geldt: hoe hoger het eigen risico, des te lager de premie. Maar des te meer jij bij een schadeclaim zélf afdraagt en des te groter het schadebedrag moet zijn voordat jouw verzekeraar überhaupt uitkeert.

Ga nooit onverhoopt voor de hoogste korting!

Korting op je autoverzekering klinkt nagenoeg iedereen fantastisch in de oren! Hoeveel premiekorting wil je: 40, 50, 60, 70 of liever 80 procent? Zulke kortingspercentages zeggen echter niks over de netto autopremie die je maandelijks zult gaan betalen. Want 20% korting op een maandpremie van 20 euro pakt onderaan de streep nét zo voordelig uit als 80% korting op een premie van 80 euro.

’t Punt hiervan is dat een fiks kortingspercentage op een peperdure premie minder gunstig uitpakt dan een schamel kortingspercentage op een spotgoedkope premie!? En dan moet je óók nog rekening houden met jouw doorgroeimogelijkheden op de bonus-malusladder van een verzekeraar. Want naarmate je méér schadevrije jaren opbouwt, wil je natuurlijk wel méér korting ontvangen. En dat kan niet als je direct op de bovenste trede wordt ingeschaald.

Welke autoverzekering past bij mij? Tot slot…

Bereken via de vergelijkingsmodule van GoedkopeAutoverzekering.nl direct het prijsverschil per verzekeraar voor wat betreft de verschillende basisdekkingen, aanvullingen en eigen risico’s om zodoende een weloverwogen beslissing te kunnen nemen.