Vrijwillig eigen risico autoverzekering: schade deels zelf betalen?

man met hoog vrijwillig eigen risico op autoverzekering

Informatie auteur: dit artikel werd geschreven en/of inhoudelijk gecontroleerd door gediplomeerd verzekeringsexpert Johan Kooijmans.

Een vrijwillig eigen risico: wat is het en hoe werkt het? Bij het afsluiten van een autoverzekering krijg je te maken met een vrijwillig eigen risico. Het eigen risico is dát deel van de schadelast dat jijzelf zult moeten betalen. Het betreft als het ware een ongedekt geldbedrag waarvoor je als verzekerde zélf opdraait, alvorens een autoverzekeraar inspringt.

Een vrijwillig eigen risico op de autoverzekering houdt in dat je eigenhandig de hoogte van het door jouzelf te dragen eigen-risicobedrag selecteert. Hoe groter het risico dat jij persoonlijk wenst te dragen, des te kleiner het risico voor de verzekeraar en des te lager jouw maandpremie zal zijn…

Tip: vul hier het kenteken van jouw auto in…
Vul je kenteken in:

En vind direct een goedkopere autoverzekering!

Wat is een eigen risico precies?

Het eigen risico is dát deel van een schadebedrag dat voor eigen rekening van jou als verzekeringnemer en polishouder komt. Autoverzekeraars hanteren eigen-risicobedragen om twee redenen, namelijk:

 • Beperking van de netto-schadelast, dus om autoverzekeringen onderaan de streep winstgevend(er) te maken c.q. houden.
 • Correct rijgedrag stimuleren: de gemiddelde bestuurder handelt voorzichtiger als hij/zij zelf deels opdraait voor schades.

Al met al is een eigen risico een bedrag dat je, bij schade, uit eigen zak moet betalen. Bij het afsluiten van een autoverzekering kun je doorgaans zelf de hoogte van het eigen risico bepalen. De meeste verzekeraars werken met een standaard eigen risico van tussen de €125,- en €150,-, maar er zijn ook verzekeraars die hogere of lagere eigen-risicobedragen hanteren.

Eigen risico’s zijn niet leuk áls je eens een keer schade rijdt. Want ondanks het feit dat je periodieke premies betaalt om verzekerd te zijn, moet je tóch zelf kosten maken. Dit kan je wellicht het gevoel geven dat je onderverzekerd bent of dat je autoverzekering in zekere zin nutteloos is. Dit is echter geenszins het geval.

Nederlandse verzekeringsnemers claimen namelijk dusdanig veel kapitaal op hun autoverzekeringen dat autoverzekeraars al jarenlang miljoenenverliezen draaien…

Autoverzekeringen zijn verliesgevend voor verzekeraars

Je zou het misschien niet verwachten, maar personenautoverzekeringen zijn de afgelopen jaren énorm verliesgevend geworden voor verzekeringsmaatschappijen. De autopremies worden duurder en duurder, maar zijn dus nog altijd NIET kostendekkend. (bron)

Mede door vergelijkingssites is de autoverzekeringsmarkt oververzadigd geraakt. Dit resulteert in een hevige prijsconcurrentie, waarbij autoverzekeraars koste wat kost marktaandeel willen veroveren… Hetgeen leidt tot een irreële prijsstelling en een achteloos acceptatiebeleid. Met als resultaat: weinig inkomsten en veel uitgaven…

 • Tussen 2006 en 2010 daalde de gemiddelde WA-premie met 17%.
 • In 2010 leden 8 van de 10 grote autoverzekeraars verlies, waarna DNB (De Nederlandsche Bank) een waarschuwende vinger ophief.
 • In 2011 hanteerden 12 verzekeraars nog altijd structureel véél te lage WA-premies.
 • 2012 is het eerste jaar waarin de gemiddelde Nederlandse autopremie verliesgevend
 • In 2013 leden de autoverzekeraars een collectief verlies van ongeveer 250 miljoen
 • in 2014 leden de verzekeraars gezamenlijk een verlies van 429 miljoen euro op hun WA-autoverzekeringen.
 • 2015: Autoverzekeraars maken ruim 300 miljoen verlies, inclusief cascoverzekeringen; een historisch dieptepunt.
 • 2017: Op de volledige landelijke ‘motorportefeuille’ is nog slechts 5% van de markt winstgevend.
 • Op élke euro die autoverzekeraars in 2017 aan premie ontvingen, moest men 22 eurocent bijleggen!
 • In 2018 moesten autoverzekeraars nog altijd 13% toeleggen op de WA-autoverzekeringen. Beter resultaat dan in 2017, maar toch…

Premies voor WA- én casco-autopolissen zijn nog altijd te laag. Ze dekken de schade-uitkeringen geenszins. Vandaar dat polishouders die het ene jaar worden binnengehaald zich het jaar erop rotschrikken van verdubbelde of zelfs verdrievoudigde premies op prolongerende polissen.

Verliesgevendheid = verklaring eigen risico

Bovengenoemde verlieslating der autoverzekeringen komt overigens niet uitsluitend door de absurde premieconcurrentie onder autoverzekeraars. Ook het aantal letselschadeclaims en smartengeldclaims op de WA-verzekering is continu stijgende. Tot slot zorgen de extremer wordende klimaat- en weersomstandigheden voor toenemende autoschades.

En hoewel het aantal schades het ene jaar daalt en het andere jaar stijgt, blijft de omvang van de geclaimde bedragen jaarlijks toenemen. Dat komt hoofdzakelijk doordat auto’s steeds luxer worden uitgevoerd, meer peperdure onderdelen bevatten en alsmaar geavanceerdere technieken behelzen.

Dus de verkeersveiligheid neemt toe dankzij technische vooruitgang, hetgeen natuurlijk fantastisch is voor de humane gezondheid en gesteldheid! Maar raakt zo’n extreem veilige en vernuftige auto beschadigd, dan zie je dit terug in de reparatiekosten… Dus in de schadeclaims… Dus in de premies en eigen risico’s…

Een manier om autoverzekeringen winstgevend(er) te maken, is het introduceren en/of ophogen van eigen risico’s…

De functie van (vrijwillige) eigen risico’s

Het eigen risico op autoverzekeringen betreft normaliter een vast geldbedrag (bijvoorbeeld €150,-) en héél soms een percentage/promillage (bijvoorbeeld 2%) van de verzekerde dagwaarde of nieuwwaarde dat jij als verzekerde zélf draagt. Met het opnemen van een eigen risico proberen autoverzekeraars hun schadelast te beteugelen.

Want enerzijds worden de schadebedragen die de verzekeraar moet uitkeren kleiner… En anderzijds wordt het aantal schadeclaims beperkt, aangezien er zorgvuldiger wordt omgesprongen met auto’s waarvan de schade niet voor de volle 100% wordt vergoed.

Bovendien hoeven schades die kleiner zijn dan het eigen risico überhaupt niet te worden ingediend door de verzekeringsnemer en afgewikkeld door de verzekeraar, hetgeen een heleboel manuren en administratiekosten bespaart.

Hoe kom ik erachter of ik eigen risico’s draag?

Normaliter wordt de aanwezigheid en de hoogte van eigen risico’s vermeld op het polisblad van een autoverzekering. Het komt echter óók voor dat bepaalde eigen risico’s (bijvoorbeeld bij ruitschade of jeugdige bestuurders) uitsluitend in de polisvoorwaarden worden vermeld.

Zijn de uiteindelijke kosten van een schade hoger dan het eigen risico? Dan wordt het resterende bedrag (dus het verschil tussen schadelast en eigen risico) aan jou uitgekeerd door de verzekeraar. Is het eigen-risicobedrag groter dan het schadebedrag? Dan draai je in feite zélf op voor de volledige schadelast. Ter illustratie:

 1. Je hebt een casco-autoverzekering afgesloten met een eigen risico van €150,-
 2. Bij een schuldschade aan de eigen auto van €100,- zal de autoverzekeraar niets uitkeren, aangezien het schadebedrag het eigen risico niet overstijgt.
 3. Bij een schadeclaim van €500,- zal de verzekeraar €500,- minus het eigen risico uitkeren. De uitkering is dan €350,- (€500,- minus €150,-).

Overigens is het niet per se negatief dat autoverzekeraars een eigen risico inhouden op schadevergoedingen. Dit resulteert namelijk in relatief lage premies. Zou men géén eigen risico hanteren, dan zouden de huidige autopremies de pan uitrijzen. Jaarlijks doet namelijk één op de vijf automobilisten een claim op diens autoverzekering, en dit moet érgens worden terugverdiend. Als verzekerde kun je beter één keer 150 euro aan eigen risico moeten betalen dan vijf jaar lang 5 euro extra aan maandpremie betalen om dit eigen risico af te kopen.

Heeft vrijwillig eigen risico invloed op de premie?

Ja, het bedrag van het vrijwillige eigen risico heeft absoluut invloed op de periodieke premie die je betaalt voor je autoverzekering. Wil je minder premie voor je autoverzekering betalen? Kies dan voor een hoger eigen risico. Hiermee kun je al snel tientallen tot honderden euro’s per jaar besparen op je autoverzekering.

Het kán dus de moeite waard zijn om voor een hoger eigen risico te kiezen. Je houdt dan opvallend veel geld over zolang je géén schade rijdt. Maar let op! Rijd je wel schade? Dan moet je ervoor zorgen dat je voldoende geld achter de hand hebt gehouden. Het geld dat je maandelijks op je premie hebt bespaard.

Want als je schade rijdt met een extreem hoog eigen risico, zul jij moeten opdraaien voor een beduidend groter deel van de schadekosten. Doorgaans geldt: hoe lager jouw premie, des te groter het risico dat je loopt.  

Is een eigen risico vrijwillig of verplicht?

De meeste autoverzekeringen hebben een gestandaardiseerd en verplicht eigen risico van ongeveer €150,-. Doorgaans is het mogelijk om daarbovenop een aanvullend vrijwillig eigen risico toe te voegen. In dat geval betaal je méér eigen risico bij incidentele schades, maar bespaar je élke maand flink op jouw autoverzekeringspremie.

Er zijn slechts enkele verzekeraars die autoverzekeringen zónder eigen risico aanbieden. Voor een dergelijke autoverzekering moet je echter wel extra premie betalen. Als je een aanzienlijke no-claimkorting hebt opgebouwd op basis van schadevrije jaren, kan een eigen-risicoloze autoverzekering overigens alsnog een aantrekkelijke optie voor jou zijn.

Want dankzij de fikse korting die je dan op jouw maandpremie ontvangt, blijft zelfs een autoverzekering zónder eigen risico prima betaalbaar.

Is een eigen risico van toepassing op élke dekkingsvorm?

Een eigen risico is alléén van toepassing op schade aan de eigen auto, dus op het cascodeel. Over schade die je met jouw auto toebrengt aan ánderen, hoef je zelden tot nooit een eigen risico te betalen. WA-schades (die onder de WA-verzekering worden gedekt) worden normaliter dus 100% gedekt en vergoed omdat er géén eigen risico op de WA-dekking rust.

Zodoende kan er uitsluitend sprake zijn van een eigen risico bij WA+ (beperkt casco) en allrisk (volledig casco) autoverzekeringen.

Verplicht eigen risico bij ruitschade…

Bij ruitschade zullen de meeste autoverzekeraars hun polishouders aanbevelen om naar één van de bij hen aangesloten herstelbedrijven te gaan voor ruitreparatie of ruitvervanging. Wanneer je dat doet, betaal je doorgaans een lager of zelfs helemaal geen eigen risico. Heb je géén vrije herstelkeuze afgesloten, maar wil je desalniettemin naar een ander ruitherstelbedrijf? Dan zal waarschijnlijk het volledige eigen-risicobedrag in rekening worden gebracht door de verzekeraar. Dit fenomeen wordt ook wel schadesturing genoemd.

Omdat nagenoeg élke verzekeraar prijsafspraken maakt met een x-aantal ruitherstellers is zowel de verzekeraar als de verzekerde goedkoper uit bij een aangesloten herstelbedrijf. Zowel de schadeclaim als het eigen risico blijft beperkt.  

Jeugdig eigen risico: speciale eigen risico’s voor jongeren

Jongeren onder de 24 worden door autoverzekeraars onder een verhoogd risicoprofiel geschaard. Omdat de doorsnee jeugdige bestuurder mínder rijervaring heeft, diens eigen rijvaardigheden váker overschat en zowel feller áls nonchalanter rijdt, veroorzaken zij namelijk beduidend meer schades.

Uit de statistieken van autoverzekeraars blijkt dus dat jonge bestuurders véél meer schades veroorzaken dan oudere bestuurders. Zodoende zijn er veel autoverzekeraars die jongere bestuurders überhaupt niet accepteren. Door deze beperkte vergelijkingsopties en keuzemogelijkheden kan de jaarlijkse autopremie voor jongeren zelfs duurder uitpakken dan de te verzekeren auto. (bron + bron)

Het verhoogde jeugdige risicoprofiel zorgt er niet alleen voor dat de autoverzekeringspremies voor jongeren ónder de 24-jarige leeftijd steeds duurder worden… In 2019 soms maar liefst 2x zo hoog als voor oudere bestuurders! Óók worden er soms speciale eigen risico’s gehanteerd voor jeugdige bestuurders. Niet alleen voor auto-eigenaars die 24 of jonger zijn, maar ook voor diegenen die hun auto uitlenen aan jongeren onder de 24…

Dus blijkt een aanrijding met jouw auto te zijn veroorzaakt door iemand jonger dan 24 jaar oud? Dan wordt een verhoogd eigen risico in rekening gebracht. Zulke jeugdige eigen risico’s zijn verplicht, dus niet afkoopbaar.

Vrijwillig eigen risico autoverzekering: tot slot…

De meeste autoverzekeraars hanteren al vele jaren een ongezond en verliesgevend bedrijfsmodel, púúr en alleen om marktaandeel te claimen in een fel concurrerende markt. Consumenten hebben hier al die tijd van kunnen profiteren in de vorm van irreëel lage autopremies en eigen risico’s.

Tip: vul hier het kenteken van jouw auto in…
Vul je kenteken in:

En vind direct een goedkopere autoverzekering!

Onder druk van De Nederlandsche Bank en het Verbond van Verzekeraars stijgen autopremies de afgelopen jaren ineens enorm. Een logische en onweerlegbare ontwikkeling die eigenlijk veel geleidelijker had moeten plaatsvinden. Polishouders schrikken zich logischerwijs een hoedje door de plotse fikse premiestijgingen, maar ze zijn uit nood geboren en volkomen gerechtvaardigd.

Naar alle waarschijnlijkheid zullen autopremies de komende jaren alleen maar verder stijgen. Daarnaast zouden de komende jaren aanvullende eigen risico’s kunnen worden ingevoerd en bestaande eigen-risicobedragen worden opgehoogd. Of er worden strengere polisvoorwaarden geïntroduceerd, waarbij je in bepaalde risicosituaties of op bepaalde risicomomenten niet gedekt bent.

Het hele fenomeen verzekeren, is in feite niets anders dan ‘risico-overdracht’: het tegen betaling overdragen van jouw risico aan een ander. En blijkbaar zijn de risico’s voor autobezitters immens, hetgeen in de vergoeding zou moeten kunnen worden teruggezien. Dus zelfs als je wél premie betaalt, maar nóóit schade claimt op je autoverzekering, ben je in zekere zin gunstig uit. Zélfs met de huidige premies en eigen risico’s.