Koeriersauto verzekeren: goedkope koeriersverzekering afsluiten!

koerier die koeriersverzekering voor koeriersauto heeft afgesloten

Ben jij pakketbezorger van beroep? Als koerier jouw bestelauto verzekeren, kan NIET bij elke verzekeraar. Want omdat de gemiddelde koerier relatief vaak schade rijdt, worden álle koeriers onder een verhoogd risicoprofiel geschaard door verzekeringsmaatschappijen. Zodoende zal bij lange na niet elke autoverzekeraar jouw koerierswagen willen verzekeren en in dekking willen nemen. Als je ons belt op 073 – 5430830 kunnen wij vrijblijvend met je meekijken en is de kans op acceptatie het grootst!

In onderstaand artikel lees je bij welke autoverzekeraars koeriersauto’s kunnen worden ondergebracht en hoe je een koeriersverzekering voor elkaar krijgt…

Bestelautoverzekering koerier online afsluiten?

Voor koeriers is het afsluiten van een bestelautoverzekering niet alleen veel lastiger dan voor particulieren… Als koerier kom je doorgaans óók nog eens beduidend moeilijker aan een passende en voordelige bestelautoverzekering dan veel andere beroepsgroepen die veelvuldig in bestelauto’s rondrijden. Dat komt omdat veel autoverzekeraars het bezorgen van pakketten per definitie uitsluiten van dekking. (bron + bron)

De betreffende verzekeringsmaatschappijen zien pakketbezorging en aanverwante koeriersdiensten als een verhoogd risico op schade. Zodoende is er véél vraag naar koeriersautoverzekeringen en weinig aanbod. En dus ook nauwelijks concurrentie, waardoor de premies navenant hoog zijn. Toch blijft het vooralsnog mogelijk om als pakketbezorger jouw bezorgauto te verzekeren…

Koeriersauto’s verzekeren: GRATIS maatwerkadvies

Het online berekenen en afsluiten van koeriersautoverzekeringen is de afgelopen jaren stééds lastiger geworden. Dat komt omdat zulke koeriersverzekeringen inmiddels stuk voor stuk maatwerkproducten zijn geworden. De snelste en eenvoudigste manier om een koeriersauto te verzekeren, is dan ook telefonisch contact opnemen met onze adviseurs.

Onze verzekeringsagenten kunnen live en geheel vrijblijvend met je mee zoeken naar de voordeligste opties voor jouw koeriersauto. Omdat wij aansluiting hebben bij talloze verzekeraars krijgen wij ALTIJD iets voor elkaar, dus voor IEDERE bezorgauto!

Welke factoren bepalen de acceptatiekans van een koeriersauto?

Of het succesvol afsluiten van een (relatief voordelige) koeriersautoverzekering een optie is, is afhankelijk van een aantal factoren. Der belangrijkste hiervan zijn als volgt:

  • De dekkingsvorm die je wilt: uitsluitend WA of óók casco?
  • Het aantal schadevrije jaren dat je hebt opgebouwd
  • De hoogte van het eigen risico dat je wenst te dragen
  • De leeftijd (dus het bouwjaar) van jouw koeriersauto

Hieronder bespreken we elk van bovengenoemde aspecten, zodat je precies weet waarop je moet letten bij het afsluiten van een voordelige koeriersautoverzekering…

1. Dekkingsvormen: WA-verzekering of cascoverzekering?

Sommige verzekeraars bieden uitsluitend WA-dekking voor koeriersauto’s. Dit houdt in dat men uitsluitend schades dekt die met jouw koeriersauto worden toegebracht aan derden. Schade aan de eigen koeriersbus valt daarbij dus volledig buiten dekking.

Er zijn verzekeraars die óók bereid zijn de koeriersauto zélf in dekking te nemen. Dergelijke cascoverzekeringen voor koeriers kunnen worden onderverdeeld in ‘beperkt casco’ (WA+) en ‘volledig casco’ (allrisk). Hoe uitgebreider de dekking, des te kleiner het aanbod, des te kleiner de kans op acceptatie en des te duurder de maandpremie.

2. Schadevrij gereden jaren zijn grandioos!

Elk jaar dat je géén schade claimt op een actief lopende autoverzekering bouw je een schadevrij jaar op. Zodra je wél een schuldschade claimt, val je eensklaps vijf jaren terug; ongeacht de hoogte van het geclaimde schadebedrag. Dit geldt óók voor schades die worden gereden met bezorgauto’s.

Dus hoe minder vaak je claimt… Des te meer schadevrije jaren jij opbouwt… Des te hoger je wordt ingeschaald op de bonus-malusladder van verzekeraars… Des te hoger jouw no-claimkorting zal zijn… En des te lager de premie die je zult moeten neertellen! Bovendien zal de acceptatiekans beduidend groter zijn indien je een aanzienlijk aantal jaren hebt opgebouwd.

Dit geldt niet alleen voor particuliere personenautoverzekeringen, maar juist ook voor zakelijke koeriersautoverzekeringen.

3. Groter eigen risico = kleinere gok voor verzekeraar

Als ZZP’er heb je bij pakketdiensten ALTIJD te maken met eigen risico’s. Een eigen risico is dát deel van een schadebedrag dat je zélf (dus uit eigen zak) moet betalen, alvorens de verzekeraar zich financieel inmengt. Bij het verzekeren van koeriersauto’s geldt feitelijk ALTIJD een verplicht eigen risico.

Het eigen risico dat de verzekeraar voorschrijft aan koeriers is bovengemiddeld hoog. Voor WA-schades (die jij met jouw koeriersauto toebrengt aan ánderen) geldt veelal een verplicht gesteld eigen risico van ongeveer vijfhonderd euro. Voor cascoschades (aan de eigen koerierswagen) is dit verplichte eigen risico algauw duizend euro. Los hiervan kun je desgewenst een vrijwillig eigen risico aangaan. Hoe verder je dit bedrag ophoogt, des te goedkoper jouw premie zal zijn.

Eigen risico betekent dat een autoverzekeraar pas uitkeert als een schade hoger uitvalt dan bijvoorbeeld 500 euro. Kleinere schadebedragen kun je dan niet claimen op je koeriersautoverzekering; daar draai je zélf voor op.

4. Hoe ouder de bezorgbus, des te beroerder het aanbod…

Hoe ouder een koeriersbus is, des te terughoudender een verzekeraar zal zijn. Autoverzekeraars gaan er namelijk van uit dat met een stokoude bus beduidend onvoorzichtiger zal worden gereden dan met een spiksplinternieuw exemplaar. Een koeriersauto die ouder is dan een jaartje of tien zal gewoonlijk problemen opleveren.

Oude bestelauto’s zullen door veruit de meeste reguliere autoverzekeraars überhaupt niet in dekking worden genomen. Die kans is des te kleiner als de betreffende bus ook nog eens wordt ingezet voor ‘risicovolle’ koeriersdiensten. Doorgaans geldt: koeriersbussen met een leeftijd tot 10 jaar kunnen worden ondergebracht; oudere exemplaren niet.

Koeriersauto’s met een bouwjaar vanaf tien jaar geleden, kunnen doorgaans alléén nog worden ondergebracht bij De Vereende. Deze ‘probleemverzekeraar’ hanteert duchtige premies en ferme voorwaarden.  

Koeriersverzekering afsluiten bij De Vereende

Bij De Vereende kun je altijd terecht voor een koeriersverzekering. Daar accepteert men namelijk álle koeriersdiensten, onder álle denkbare omstandigheden. Ook als je geen schadevrije jaren op naam hebt staan… Zelfs bij een malusregistratie wegens negatieve jaren… Of als je om een andere reden niet door reguliere autoverzekeraars geaccepteerd wordt… Tevens als jouw koeriersbus 30 jaar oud is…

Let wel: een koeriersauto verzekeren bij De Vereende is geenszins goedkoop. Reken algauw op een maandpremie van tweehonderd euro. Alleen als je schadevrij gereden jaren hebt opgebouwd, kun je succesvol korting op je koeriersverzekering bedingen.

Wel of geen acceptatie van koeriersverzekeringen?

Verzekeraars hebben géén acceptatieplicht, zo ook niet voor koeriers. Áls een autoverzekeraar al mogelijkheden heeft, dan uitsluitend bij een gunstig schadeverleden. Heb je negatieve schadevrije jaren? Dan kom je sowieso bij een dure ‘probleemverzekering’ van De Vereende uit.

Al met al zijn koeriersverzekeringen relatief zeldzaam en bovengemiddeld aan de prijs. Ben je boven de 26-jarige leeftijd, heb je ettelijke schadevrije jaren opgebouwd én is jouw koeriersbus van een recent bouwjaar? Dan scheelt dat enorm qua no-claim en maandpremie!

Koeriersauto online verzekeren: tot slot…

Het aanbod qua koeriersautoverzekeringen is tamelijk beperkt. Zodoende is het helaas niet mogelijk om een ruim verzekeringsaanbod qua koeriersverzekeringen overzichtelijk onder elkaar te zetten en onderling te vergelijken… Zoals met particuliere personenautoverzekeringen doorgaans wél het geval is…

Desalniettemin kun je de goedkoopste autoverzekeringen voor een koeriersauto of koeriersbus vinden via internet. Neem voor een voordelige koeriersverzekering direct vrijblijvend contact op met de klantenservice van GoedkopeAutoverzekering.nl via telefoonnummer 073 – 5430830.

Informatie auteur: dit artikel werd geschreven en/of inhoudelijk gecontroleerd door gecertificeerd autoverzekeringsexpert Ruud de Laat.