Auto-ongeluk stappenplan: 10 stappen na auto-ongeval!

auto-ongeluk-stappen-verkeersongeval

Informatie auteur: dit artikel werd geschreven en/of inhoudelijk gecontroleerd door gecertificeerd autoverzekeringsexpert Ruud de Laat.

Als je betrokken raakt bij een auto-ongeluk, komt er ontzettend veel op je af. Er kan sprake zijn van verwarring, schrik, paniek en shock. Daarnaast hebben de meeste bestuurders (gelukkig) weinig ervaring met verkeersongelukken.  Op het moment zélf is het dan ook vaak onduidelijk welke stappen je precies dient te ondernemen bij een auto-ongeval. Ook de volgorde van de te ondernemen stappen is erg belangrijk.

GoedkopeAutoverzekering.nl zet op een rijtje wélke stappen je allemaal dient te ondernemen na een auto-ongeval. Zodoende kun je nú alvast profiteren van een goede ‘voorbereiding’…

Tip: vul hier het kenteken van jouw auto in…
Vul je kenteken in:

En vind direct een goedkopere autoverzekering!

1. Breng alle betrokkenen in veiligheid

Als er sprake is geweest van een auto-ongeluk, is het allereerst relevant om te bekijken of de situatie voor álle betrokkenen veilig is. Als je te maken hebt met eventuele gewonden is het belangrijk om zo spoedig mogelijk een ambulance te bellen via 112.

Het is dus uitermate belangrijk om met spoed te zorgen voor een veilige situatie. Hoe je een veilige situatie creëert, is afhankelijk van de ernst, de omstandigheden en de locatie van het verkeersongeval. Blokkeert de auto de weg niet? Dan kan deze het best blijven staan. Krijg je echter een ongeluk op de snelweg, dan is het verstandig om de auto (indien mogelijk) naar een veilige plek te verplaatsen. Denk hierbij aan een vluchthaven, vluchtstrook, parkeerplaats of tankstation.

Is het noodzakelijk om de auto uit veiligheidsoverwegingen te verplaatsen? Zorg er dan voor dat je (indien mogelijk) éérst foto’s maakt van de verkeerssituatie en van de schade. Heb je een aanrijding gehad op de snelweg en wacht je op hulp? Trek dan een veiligheidshesje aan en plaats een gevarendriehoek achter de auto. Ga vervolgens zelf in de rechter berm achter de vangrail staan. Bij lichte blikschade hoef je geen hulpdienst te bellen. Er zijn ook een aantal situaties waarin het wél raadzaam is om de politie te bellen…

Bij auto-ongelukken geniet persoonlijke veiligheid altijd de allerhoogste prioriteit. Blikschade is erg vervelend, maar bij letselschade zijn mensenlevens betrokken!

Stap 2: Bel in bepaalde gevallen de politie

In sommige gevallen is het verstandig om de politie in te lichten over het verkeersongeval waarbij je betrokken bent geraakt. Bijvoorbeeld:

  • Als er gewonden zijn gevallen. Schakel in dat geval altijd éérst politie en ambulance in via 112. Heel belangrijk: verplaats nooit zelf een gewonde als je daartoe niet bevoegd en opgeleid bent, dit kan namelijk averechts uitpakken.
  • Indien de tegenpartij is doorgereden na het verkeersongeval. Dit fenomeen staat ook wel bekend als ‘doorrijden na verkeersongeval of aanrijding’. Het gaat hier om een strafbaar feit: een misdrijf volgens artikel 7 van de Wegenverkeerswet 1994. (bron)
  • Als je een aanrijding hebt gehad waarbij een buitenlands voertuig betrokken is. De politie helpt je in dit geval met de afhandeling van de schade.
  • Indien de auto dusdanig veel schade heeft opgelopen dat je er niet meer in kan rijden. Er moet in dat geval een sleepdienst worden geregeld.

Je kunt de politie ook inschakelen als je een meningsverschil hebt met de tegenpartij of als je vermoedt dat de tegenpartij onder invloed is, zonder rijbewijs rijdt, zonder autoverzekering rijdt of anderszins onbevoegd is een auto te besturen.

3. Vergeet niet persoonsgegevens uit te wisselen

Na een auto-ongeluk is het van belang dat de betrokkenen gegevens uitwisselen. Als je dit niet doet, heb je een juridisch probleem. Je mag de plaats van het verkeersongeval namelijk NIET verlaten zónder dat jij je persoonsgegevens hebt doorgegeven aan de wederpartij of anderszins betrokken partijen.

En vergeet jij de (juiste) gegevens te noteren van iemand die jou schade heeft toegebracht, dan wordt het verhalen van schade lastig.

4. Schadeformulier invullen met de tegenpartij

Na een verkeersongeval moet het Europese schadeformulier samen met de tegenpartij worden ingevuld. Althans, de voorzijde. De achterzijde vul jijzelf individueel in. Het  schadebiljet bestaat namelijk uit:

  • Twee identieke exemplaren
  • Met elk een voorzijde en een achterzijde
  • En twee kolommen op elk van beide voorzijden

Een Europees schadeformulier (ESF) bestaat uit twee identieke delen, waarvan het voorste exemplaar als een ‘doorslagvel’ doordrukt op het achterste…

A. Voorzijde ESF

Jij vult de linker kolom (voertuig A) óf rechter kolom (voertuig B) op de voorzijde van het bovenste blad in. De tegenpartij doet hetzelfde met de overgebleven kolom. Vervolgens heb je allebei een exemplaar in handen waarvan de voorkant door élk van beide partijen is ingevuld: één ingevuld exemplaar voor partij A en één ingevuld exemplaar voor partij B. Zorg er verder voor dat je uitsluitend feitelijkheden noteert. De achterkant van beide exemplaren is nog NIET ingevuld. Dit doet elk van beide partijen zélf…

Overigens De voorzijde van het schadeformulier moet door beide betrokkenen ondertekend worden. Maar let op! Ben je van mening dat de situatie op het formulier niet juist is weergegeven? Vind je dat de wederpartij bepaalde kruisjes verkeerd heeft gezet? Kun je je niet vinden in de situatieschets die gezamenlijk dient te worden ingetekend? Of ben je het oneens met bepaalde schadebeschrijvingen of opmerkingen? Dan is het van belang dat je de voorkant (vooralsnog) NIET ondertekent. Een handtekening maakt de informatie op het document namelijk rechtsgeldig, waardoor het mogelijkerwijs tegen je zou kunnen worden gebruikt.

B. Achterzijde ESF

Het is dus de bedoeling dat je na een auto-ongeluk samen met de tegenpartij de voorkant van het Europees Schadeformulier invult. Controleer of alle gegevens op de voorzijde naar waarheid zijn ingevuld en onderteken vervolgens allebei de voorkant van het biljet. Lukt dit niet? Teken dan in elk geval zélf als je je kunt vinden in het resultaat. De achterkant kun je vervolgens zelf (thuis) op je gemak invullen. Heb je de achterkant van het Europees schadeformulier volledig ingevuld? Verstuur het dan naar jouw autoverzekeraar of tussenpersoon.

Het is trouwens niet nodig om een discussie aan te gaan over wie schuld heeft. Ieders verzekeraar zal namelijk zélf uitzoeken wie er aansprakelijk is voor welk deel van het verkeersongeval. Handel de schade daarom nooit ter plekke eigenhandig af, maar laat er altijd een expert van je verzekeraar naar kijken. Daarna kun je altijd nog beslissen of je de schade voor eigen rekening wilt nemen óf toch liever wilt laten uitkeren door de autoverzekeraar.

Als je twijfelt, is het altijd beter om het ondertekenen van het Europese schadeformulier nog even uit te stellen. Zodat je nog even goed over de situatie kunt nadenken en het verkeersongeval kunt laten bezinken. Dat je direct na een verkeersongeluk niet in staat bent de situatie naar beste weten en kunnen op papier te omschrijven, is immers volkomen plausibel.

5. Schade melden bij verzekeraar

Als je weer van de schrik bekomen bent en de schade ter plekke is afgehandeld, breng dan zo snel mogelijk je tussenpersoon of autoverzekeraar op de hoogte van het auto-ongeluk. Zij zullen verder toelichten wat de vervolgacties zullen zijn. Deze vervolgacties zijn afhankelijk van de onderlinge aansprakelijkheidsverdeling en van de dekking van jouw autoverzekering. Ben je verzekerd via een tussenpersoon? Dan zal diegene de schade verder afhandelen. De tussenpersoon neemt contact met je op over de uitspraak van de verzekeringsmaatschappij en de gevolgen van het verkeersongeluk.

Als je in een auto-ongeluk verzeild bent geraakt, kun je wellicht een schadeclaim vorderen bij de tegenpartij. Heb je schade (autoschade, blikschade, andersoortige materiële schade, letselschade, emotionele schade, et cetera )? Zorg er dan voor dat je deze zo snel mogelijk na het verkeersongeval bij jouw autoverzekeraar meldt.

6. Verzamel bewijs na auto-ongeluk

Tijdens het hele proces is het van cruciaal belang om alles goed bij te houden. Noteer alles wat jou opvalt en in je opkomt op papier, want na een schokkende ervaring gebeurt er héél veel in je hoofd en kun je gemakkelijk dingen vergeten.

Het documenteren van informatie is eveneens belangrijk omdat je dan alle benodigde informatie kan verstrekken aan de verzekeraar. Maak foto’s van bijvoorbeeld remsporen, slipsporen, glasscherven, wrakstukken, deuken en krassen. En noteer álle andere belangrijke zaken. Denk er ook aan om bewijs te verzamelen indien niet duidelijk is wie het ongeluk heeft veroorzaakt.

Één van de belangrijkste vormen van bewijslast is getuigenis van ooggetuigen. Mogelijkerwijs zijn er onpartijdige getuigen die het auto-ongeluk met eigen ogen hebben zien gebeuren en jouw verhaal kunnen  bekrachtigen! Noteer contactgegevens van zulke getuigen zodat je ze achteraf kunt contacteren om een getuigenverklaring af te leggen.

7. Aanvullende informatie vergaren…

Zodra jullie je in een veilige situatie begeven, is het verstandig om zo veel mogelijk informatie te verzamelen. Denk hierbij aan persoonsgegevens, contactgegevens, adresgegevens en voertuiggegevens van de tegenpartij. Verzamel bovendien zo veel mogelijk namen en telefoonnummers van bereidwillige ooggetuigen. Getuigen kunnen je namelijk helpen als jij en de tegenpartij een meningsverschil hebben óf krijgen over het ontstaan van de schade. Zelfs als de tegenpartij jouw verhaal aanvankelijk onderschrijft, kan men op den duur van gedachten veranderen. Bovendien kan de verzekeraar van de wederpartij weinig meegaand blijken.

Het is belangrijk dat je alle informatie opschrijft op papier. Dit geldt voor ALLES wat jou opvalt of wat in je opkomt. Na een schokkende ervaring ontstaat doorgaans chaos in je hoofd. En door alles op te schrijven vergeet je zo min mogelijk. Heb je de schade zélf veroorzaakt? Geef dan altijd je contactgegevens door aan de tegenpartij. Het is namelijk strafbaar om weg te rijden zonder je gegevens achter te laten.

Stap 8: Maak foto’s van het verkeersongeluk

Onder stap 6 en 7 wordt al benadrukt dat je na een auto-ongeluk zo véél mogelijk informatie moet verzamelen en vastleggen op papier. Waar jouw verhaal subjectief en gekleurd is, bieden foto’s echter een objectief en onpartijdig beeld. Vandaar dat we hier nog even EXTRA benadrukken dat statische foto’s en dynamische camerabeelden er niet om liegen. Het is dan ook uitermate raadzaam om zo veel mogelijk foto’s te maken van de schade. Doe dit vanuit verschillende hoeken; van veraf én van dichtbij. Maak detailfoto’s en overzichtsfoto’s.

Zorg ervoor dat je de schade, de situatie vlak ná het ongeluk, de omgeving, eventuele remsporen en/of glas op de weg fotografeert met je smartphone. Deze foto’s kunnen als bewijsstukken fungeren.

9. Offertes voor reparatie opvragen

Als je schade hebt aan je auto ten gevolge van een auto-ongeluk, is het van belang dat je zo spoedig mogelijk weer beschikt over een werkzame auto. Mogelijkerwijs valt ‘gratis vervangend vervoer’ onder jouw autoverzekering. Vraag offertes op bij diverse vakgarages zodat je een keuze kunt maken voor herstel. Let wel: als je ‘eigen-schuldschade’ claimt op jouw autoverzekering kan het zijn dat je terugvalt in je schadevrije jaren, op de bonus-malusladder, en daarmee in je no-claimkorting. En dat betekent een premiestijging c.q. premieverhoging.

Doorgaans zal de autoverzekeraar jou vragen om een offerte op te vragen voor reparatie. Vaak wordt aangeraden om dit te doen bij één van de diverse aangesloten herstelbedrijven. Hiermee voorkom je in veel gevallen onnodige aanvullende kosten qua eigen risico. Desgewenst kun je verschillende offertes aanvragen en vergelijken om een weloverwogen beslissing te kunnen nemen. Ben jijzelf aansprakelijk voor de schade? Houd er dan rekening mee dat je autoverzekeringspremie onderaan de streep duurder wordt.

Jouw verzekeringstussenpersoon kan je als geen ander assisteren bij het selecteren van de ideale autoreparateur waarbij een zo laag mogelijk eigen risico geldt!

10. Reparatie laten uitvoeren

Als een verkeersongeval lijdt tot  bijvoorbeeld een gebroken ruit, dan moet je de autoruit laten repareren. De kosten voor een ruitreparatie hangt geheel af van de exacte hoedanigheid van de ruitschade. Per situatie kan dit dus enorm verschillen. De garage waar je de reparatie wilt uitvoeren, zal allereerst bekijken of het repareren überhaupt mogelijk is. Zo niet, dan bestaat de mogelijkheid om de autoruit te vervangen. (bron) Hoe dan ook kun je het herstel van jouw auto laten uitvoeren door een reparateur. Sommige onderdelen zullen moeten worden gerepareerd. Wanneer reparatie niet meer mogelijk blijkt, zullen onderdelen moeten worden vervangen.

Is het auto-ongeval niet door jouzelf veroorzaakt? Dan zullen de kosten worden vergoed door de tegenpartij. Is de schade wél door jou veroorzaakt? Dan komen de kosten óf voor eigen rekening, óf worden deze geclaimd op jouw autoverzekering.

Stappenplan na auto-ongeluk: tot slot…

Aan de hand van bovenstaande checklist is het ook voor jou duidelijk welke stappen jij moet ondernemen na een auto-ongeluk. Zodoende kun je je blijven focussen en zie je geen belangrijke zaken over het hoofd. Kom je er zelf niet uit? Dan kun je altijd je verzekeraar, tussenpersoon of iemand anders met verstand van zaken vragen om meer informatie.

Dat geldt overigens óók als één of meerdere inzittenden van jouw auto letselschade hebben opgelopen! Als er gewonden zijn gevallen, ga dan na of je ter aanvulling op jouw WA of casco autoverzekering tévens verzekerd bent voor inzittenden en/of verkeersbijstand. Een dergelijke bijverzekering biedt mogelijkerwijs zorgdekking en rechtshulp die doorgaans NIET onder de standaard autoverzekeringen, zorgverzekeringen en/of rechtsbijstandsverzekeringen vallen.

Zodoende kun jij alles omtrent het auto-ongeval snel en feilloos afhandelen, waarna je hopelijk op zéér korte termijn weer kunt overgaan tot de orde van de dag.