Malusregistratie autoverzekering? Nóóit zomaar overstappen!

automobilist met malusregistratie autoverzekering

Informatie auteur: dit artikel werd geschreven en/of inhoudelijk gecontroleerd door gecertificeerd autoverzekeringsexpert Ruud de Laat.

Elk jaar dat je géén schade claimt op jouw autoverzekering bouw je één schadevrij jaar op. Bij élke succesvolle schadeclaim verlies je maar liefst vijf jaren. Kom je onder nul te staan, dan sta je in de min en wordt ook wel van minjaren, malusjaren of maluspositie gesproken. Deze malussituatie wordt geregistreerd in een databank, genaamd Roy-data. Je bent nu officieel malusregistrant geworden.

Maar wannéér wordt een malusregistratie op de autoverzekering een probleem? Je loopt voornamelijk tegen problemen aan zodra je na een schade wilt overstappen naar een andere autoverzekeraar. Als je weet hoe schademeldingen en malusregistraties tot stand komen, kun je er optimaal rekening mee houden. Zodoende voorkom je toekomstige afwijzingen. Of erger nog: dat jouw auto onverzekerd is, waardoor je er niet langer mee mag rijden.

Veruit de meeste verzekeraars houden overigens héél erg lang rekening met een malusregistratie, namelijk drie, vier óf vijf jaar…

Wanneer wordt een malusregistratie problematisch?

Tikkeltje cru, maar geen enkele verzekeraar is dol op malusregistranten. Een malusregistratie wijst immers op voormalige schade-uitkeringen. En als verzekeringsmaatschappijen IETS schuwen, dan is het wel schadeclaims.

Als je eenmaal bent geaccepteerd voor een autoverzekering, zit je in feite gebakken. Althans, gedurende de contractuele looptijd van de betreffende verzekering. Rijd je bovenmatig veel schades? Dan kán de verzekeraar jouw polis eenzijdig beëindigen per prolongatiedatum. Het ‘royeren’ van polissen van bestaande klanten gebeurt echter niet zo vaak. Zélfs niet als je een tijdje ‘onder nul’ oftewel ‘in de min’ staat. Mééstal wordt de autoverzekering stilzwijgend verlengd en doet men verder niet moeilijk.

Wat wel héél vaak gebeurt, is dat je met een malusregistratie geweigerd wordt als nieuwe klant. Verzekeraars hebben namelijk géén acceptatieverplichting, dus het staat ze 100% vrij om malusregistranten te weren. Deze beleidsmaatregel is niet onlogisch. Want statistisch gezien, zou het weren van malusklanten het algehele claimgedrag moeten bedwingen en daarmee ten goede komen aan de schadecijfers.

Een malusregistratie wordt dus problematisch als je wilt overstappen naar een andere autoverzekeraar, welke geen negatieve schadevrije jaren accepteert. En er zijn amper reguliere autoverzekeraars die nieuwe malusklanten met negatieve schadedossiers onderbrengen.

Zoek én vind een maatschappij die jouw schadeverleden accepteert!

Heb je een bestaande autoverzekering met negatieve jaren en wil je –om welke reden dan ook– overstappen naar een andere verzekeraar? Dan moet je er absoluut zeker van zijn dat de betreffende verzekeraar jouw ‘negatieve schadeverleden’ als zodanig zal accepteren.

Aanvaring of onenigheid met je huidige autoverzekeraar? Wordt elders een gunstigere premie aangeboden? Of heb je een andere beweegreden om over te stappen? Wees te allen tijde uitermate terughoudend zolang je een malusregistratie op naam hebt staan!

Zeg jouw huidige / lopende / actieve autopolis NOOIT op voordat de nieuwe helemaal rond is. Dus na definitief akkoord van de volgende maatschappij. Daarmee voorkom je dat je zonder autoverzekering komt te zitten.

Huidige autoverzekering pas opzeggen ná definitieve acceptatie

Een fout die veel malusregistranten maken, is namelijk dat men de huidige autoverzekering opzegt vóórdat de nieuwe autoverzekering helemaal rond is. Zo wordt er nog weleens voorlopige dekking verleend door autoverzekeraars en volmacht-agenten. Maar dit is NIET hetzelfde als definitieve acceptatie.

Als jouw auto voorlopig gedekt is, mag je ermee rijden. In de tussentijd kan de verzekeraar checken of er sprake is van merkwaardigheden, waaronder ook malusregistraties. Dus voorlopige dekking biedt de acceptant juist de mogelijkheid om jou grondig te screenen. En stuit men daarbij op het feit dat jij als malusregistrant te boek staat? Dan is de kans zéér groot dat men jouw autoverzekeringsaanvraag alsnog afwijst. (bron)

Word je door de nieuwe verzekeraar afgewezen, maar heb je in de tussentijd jouw lopende autoverzekering opgezegd? Dan zit je plotsklaps zónder autoverzekering. En als je bent geweigerd door één autoverzekeraar, zal je óók worden afgewezen door het overgrote merendeel van alle andere verzekeraars. Kortom: je hebt een onverzekerde auto die niet zomaar 1-2-3 kan worden ondergebracht.

De moraal van dit verhaal: als malusregistrant mag je NOOIT onverhoopt jouw lopende autoverzekering opzeggen. Althans, niet voordat je definitief groen licht hebt gekregen van de nieuwe verzekeraar. Kortom: je zegt een actieve autoverzekering pas op ná onherroepelijke acceptatie door de volgende verzekeraar.

De opzegging mag dus niet plaatsvinden alvorens je per e-mail of post een harde acceptatiebevestiging hebt ontvangen. Desnoods pas als je jouw polis en groene kaart in huis hebt.

Negatieve schadevrije jaren komen ALTIJD te vervallen

Elk jaar dat je géén schade claimt, raak je een minjaar kwijt óf krijg je er een plusjaar bij. Dit is logischerwijs afhankelijk van jouw uitgangspositie. Op den duur kún je dus weer in de plus komen te staan. Vroeger waren minjaren ongelimiteerd en kon je in theorie 100 jaar in de min staan. Tegenwoordig betreft het maximaal aantal malusjaren vijf stuks; gelukkig kun je dus nooit lager terugzakken dan minus 5 jaar.

Autoverzekeraars registreren zowel positieve als negatieve schadevrije jaren in een databank, genaamd Roy-data. Pas bij beëindiging van een autoverzekering worden recente schadevrije jaren vrijgegeven en actueel bijgewerkt in dit systeem. En let op: Als je een x-aantal jaren géén actieve autoverzekering op naam hebt staan, komen zowel positieve als negatieve jaren plotsklaps en onherroepelijk te vervallen.

Het gaat hier om een actieve handeling van de vorige verzekeraar, dus op dit proces kan enige vertraging zitten. Wees er dus absoluut van verzekerd dat je op de hoogte bent van jouw daadwerkelijke aantal schadevrije gereden jaren.

Minjaren nog niet geüpdatet in databank!?

Bij het aanvragen van de nieuwe autoverzekering ziet de nieuwe verzekeraar dus niet per definitie jouw echte, ware of heuse plusjaren of minjaren. Mogelijkerwijs moeten ze nog worden bijgewerkt, waardoor ze nog niet up-to-date zijn. De meeste maatschappijen zijn zeer snel en accuraat in het vrijgeven en bijwerken van jaren… andere ietwat lakser.

Voer jij tijdens jouw autoverzekeringsaanvraag een foutief-hoog aantal jaren door? En ziet de verzekeraar ditzelfde onjuiste aantal terug in Roy-data? Dan zal je aanvankelijk een té goedkope premie betalen. Deze onterecht lage premie zal echter met terugwerkende kracht worden opgehoogd en retroactief in rekening gebracht naargelang jouw échte jaren..

Tussentijds hoort jouw actuele aantal schadevrije jaren overigens ten minste te worden vermeld op het polisblad dat je jaarlijks ontvangt van je autoverzekeraar.

Schade (retroactief) voor eigen rekening nemen…

Een malusregistratie ontstaat doordat een schuldschade wordt geclaimd op jouw autoverzekering. Door deze schadeclaim ben je vijf jaar teruggezakt tot ónder het nulpunt. Wat niet iedereen weet, is dat je schades voor eigen rekening kunt nemen. Je laat dan niet jouw verzekeraar opdraaien voor de herstelkosten, maar betaalt ze uit eigen zak. In dat geval blijft jouw huidige aantal jaren intact, waardoor premiestijging en malusregistratie kan worden voorkomen.

Het is zélfs mogelijk om een schade met terugwerkende kracht voor eigen rekening te nemen. Bij de meeste verzekeraars kan dit tot één jaar na schadedatum óf afwikkeling van het bijbehorende schadedossier. Indien je besluit de reeds uitgekeerde schadevergoeding zelf te bekostigen, vervalt je terugval. Kortom: je malusregistratie afkopen.

Dus door jouw maatschappij schadeloos te stellen, wordt jouw terugval teruggedraaid en ongedaan gemaakt. Kom je daardoor weer in de plus te staan, dan wordt jouw malusregistratie doorgehaald.

Alternatieve oplossing: autoverzekering definitief opzeggen!

Een jaartje geen schade geclaimd, is een minjaartje kwijtgespeeld. Dus op den duur komen ieders minjaren te vervallen. Heb je vijf malusjaren op naam staan en is vijf jaar schadevrij rijden tegen een dure premie geen optie? Dan kun je overwegen om enkele jaren géén auto te rijden!

De exacte beleidsvoering omtrent de houdbaarheid c.q. geldigheid van malusjaren verschilt per verzekeraar en is continu aan verandering onderhevig. Hierbij desalniettemin een kort overzichtje omtrent behoud en verval van minjaren bij de meeste autoverzekeraars:

 • Bij de meeste autoverzekeraars blijven minjaren 3 jaar geldig
 • Sommige verzekeraars negeren malusjaren pas na 4 kalenderjaren
 • Een enkele verzekeraar laat een malusregistratie 5 jaar meewegen

In theorie zou je een vijftal malusjaren al binnen drie kalenderjaren kunnen kwijtspelen. Let wel: deze verjaring geldt uitsluitend als je gedurende deze periode géén actieve autoverzekering op naam hebt staan. Blijf je wél autorijden, dan raak je per schadevrij jaar slechts één minjaar kwijt. Na vijf jaar sta je dan weer op nul, waardoor je weer geaccepteerd zult worden door reguliere autoverzekeraars.

Overigens vervallen niet alleen inactieve minjaren, maar óók plusjaren die niet in gebruik zijn op een actieve autoverzekering. Plusjaren verliezen hun geldigheid doorgaans binnen één tot drie jaar.  

Overstappen qua autoverzekering na schade: tot slot…

Als je schade rijdt, verlies je schadevrije jaren. Daardoor val je terug op de bonus-malusladder. Dit zorgt ervoor dat je wordt gekort in je no-claimkorting. En dát betekent een stijging van je autopremie. En eindig je onder nul qua schadevrij gereden jaren, dan krijg je een malusregistratie op de koop toe.

Als er toch al een moment is waarop mensen worden getriggerd om over te stappen naar een andere autoverzekeraar, dan is het wel direct na een premiestijging. Maar indien je momenteel in een maluspositie verkeert, is dit juist NIET het moment om overhaast een overstap te wagen.

Is het geen optie om jarenlang schadevrij te rijden tegen een relatief hoge maandpremie? Is jouw auto de deur uit doen evenmin een reële uitweg? En is ook het met terugwerkende kracht afkopen van jouw malus geen plausibel alternatief? Dan is er slechts één uitweg, namelijk De Vereende

Wil acceptatie voor de autoverzekering nergens lukken omdat je malusregistrant bent? Vraag dan via het contactformulier hieronder een offerte aan bij De Vereende. Deze probleemverzekeraar accepteert iedereen, mét of zónder malusregistratie.

Offerte De Vereende met 100% acceptatie

Vraag vrijblijvend een offerte bij probleemverzekeraar De Vereende op!

  Jouw geslacht:

  Betalingstermijnen:

  Beschik je over een geldig rijbewijs?

  Ben jij kentekenhouder?