Veelgestelde vragen (FAQ) Dekking

Hieronder vind je de vaakst gestelde vragen over de dekking van autoverzekeringen. Niet alleen over hoofddekking (WA, WA Plus en Allrisk), maar ook over bijdekkingen. Alle dekkingsvormen en dekkingsgraden komen aan bod…

Tip: vul hier het kenteken van jouw auto in…
Vul je kenteken in:

En vind direct een goedkopere autoverzekering!

Welke hoofddekking kies ik? WA, WA+ of allrisk…

Er zijn drie verschillende hoofddekkingen, namelijk:

– WA (wettelijke aansprakelijkheid): WA-dekking is de minimale –wettelijk verplichte– basisdekking die uitsluitend schade dekt die jij met jouw verzekerde auto toebrengt aan anderen. 
– WA Plus/Extra (beperkt casco): Door WA+ (beperkt casco) wordt óók jouw eigen auto deels gedekt, namelijk tegen externe factoren zoals diefstal, inbraak, brand, storm, ruitschade en botsingen met wild.
– Allrisk (volledig casco): Is je auto allrisk verzekerd, dan zijn zélfs eigen-schuldschades en vandalismeschades gedekt, evenals van buiten komende onheilen.
 
Hoofddekking kiezen…Voor welke dekking je dient te kiezen, is afhankelijk van verschillende factoren. Allereerst van de (vervangings)waarde van jouw auto, maar onder andere ook van het prijsverschil qua premie. Meer over de verschillende dekkingsvormen lees je in dit artikel:

Welke dekkingsvorm kies ik qua autoverzekering: WA, WA+ of Allrisk?
 
Het selecteren van de ideale dekkingsvorm qua autoverzekering blijft lastig omdat je niet in de toekomst kunt kijken. Heb je 10 jaar een peperdure allriskverzekering lopen die je nooit nodig hebt gehad, dan baal je misschien. Maar sluit je een kale WA-verzekering af en rijd je de volgende dag je auto in de prak, dan baal je evengoed!

Hoe vraag ik voorlopige dekking aan?

Het aanvragen van voorlopige dekking verloopt als volgt…

Stap 1: Vergelijk… Maak éérst een vergelijking van goedkope autoverzekeringen via onze vergelijkingsmodule. Kies de gewenste hoofddekking (WA, WA+ of allrisk) en eventuele aanvullende bijdekkingen (inzittenden, rechtsbijstand, no-claimbescherming e.a.). Vervolgens selecteer je het resultaat dat als beste uit de bus komt. Het sluiten van deze autoverzekering is pas voltooid als jouw autoverzekeringsaanvraag wordt geaccepteerd door de verzekeraar. Nadat je de benodigde gegevens hebt ingevuld en enkele acceptatievragen hebt beantwoord, verzend je jouw aanvraag. De verstrekte gegevens en beantwoorde vragen bepalen of er sprake kan zijn van voorlopige dekking.

Sowieso wordt éérst voorlopige dekking verstrekt, nog vóórdat jij definitief als verzekeringsnemer wordt geaccepteerd. Dit is essentieel, want als automobilist wil je niet dagenlang op uitsluitsel wachten alvorens je met jouw auto de openbare weg op mag. Met voorlopige dekking is jouw auto tijdelijk verzekerd op basis van de door jou verstrekte informatie. Heb je alle vragen naar waarheid beantwoord, dan wordt de voorlopige dekking naderhand omgezet in definitieve dekking. In geval van acceptatie volgt binnen enkele dagen jouw polis + groene kaart via briefpost of e-mail.

Heb je foutieve informatie verstrekt, dan word je alsnog afgewezen en wordt de dekking beëindigd. Zowel misleiding als verzwijging als ‘onwaarachtige opgave’ leidt tot retroactieve intrekking van de voorlopige verzekeringsdekking. In dat geval is er dus nooit sprake van dekking geweest.

Stap 2: Bevestig… Nadat je de aanvraag hebt afgerond, zie je een scherm waarop staat of je in aanmerking komt voor directe voorlopige dekking.Tegelijkertijd wordt er een e-mail met de voorlopige dekkingsbevestiging verzonden. Als je een mobiel telefoonnummer hebt ingevuld, ontvang je een bevestiging van jouw nieuwe autoverzekeraar. Diegenen met een positieve (schade)historie krijgen doorgaans direct akkoord. In dit artikel binnen onze begrippenlijst kun je alles lezen over voorlopige dekking:

Begrippenlijst: Wat is voorlopige dekking?
 
De voorlopige dekking eindigt zodra deze –na acceptatie van je aanvraag– wordt omgezet in definitieve dekking. Óf na afwijzing van je aanvraag.Vanaf dat moment ben je niet langer verzekerd.

Versturen jullie een dekkingsbevestiging per e-mail?

Werd jouw autoverzekeringsaanvraag geaccepteerd voor voorlopige dekking? Dan krijg je doorgaans meteen een dekkingsbevestiging per e-mail. Dit voorlopige dekkingsbewijs kan handig zijn als je moet aantonen dat jouw auto WA-verzekerd is.

Mocht je wél voorlopig gedekt zijn, maar dit bij een registercontrole of aanhouding niet kunnen aantonen? Dan kun je naderhand een artikel 34 WAM-verklaring aanvragen. Hiermee kun je aantonen dat je op de betreffende datum wel degelijk verzekerd was. Zie eventueel ook deze artikels:

Onterechte RDW-boete voor onverzekerd rijden? Maak succesvol bezwaar!
Artikel 34 WAM-verklaring aanvragen…
 
Dekkingsbevestiging autoverzekering… In veruit de meeste gevallen wordt er dus direct voorlopige dekking van jouw auto verleend, waarna je een dekkingsbevestiging ontvangt. Dat is wel zo fijn, omdat je dan meteen verzekerd de openbare weg op kan. Zodra de verzekeraar een succesvolle nacontrole heeft gedaan zal de voorlopige dekking worden omgezet in definitieve dekking.

Wanneer wordt voorlopige dekking ingetrokken?

Zodra jouw autoverzekeringsaanvraag definitief geaccepteerd wordt door een bepaalde verzekeraar, krijg je jouw autopolis en groene kaart toegestuurd. De voorlopige dekking wordt dan automatisch omgezet in definitieve dekking. In dat geval ben je gedekt tot het moment dat je polis wordt beëindigd.

Intrekking voorlopige dekking na afwijzing… Voorlopige dekking eindigt echter óók als de verzekeraar je aanvraag weigert en afwijst. Je ontvangt dan bericht dat de autoverzekeringsaanvraag NIET wordt geaccepteerd. Je voorlopige dekking kan in dat geval op verschillende manieren worden beëindigd:

– Sommige verzekeraars geven voorlopige dekking tot en met de dag ná afwijzing.
– Andere verzekeraars zetten de voorlopige dekking per direct stop (dus letterlijk vanaf het moment dat de afwijzing wordt verstuurd).
– Mocht er sprake zijn van verzwijging of onwaarachtige opgave door de aanvrager, dan zal de voorlopige dekking retroactief worden opgeheven.
 
Vanaf het moment dat de voorlopige dekking eindigt, is jouw auto niet meer verzekerd en mag je er wettelijk gezien niet langer de openbare weg mee op.

Verzwijging & onwaarachtige opgave… Ben je niet eerlijk geweest tijdens de aanvraagprocedure? Bijvoorbeeld door foutieve antwoorden te geven op acceptatievragen of door bepaalde informatie te verzinnen, verzwijgen of verdraaien… Dan kan het zijn dat jouw aanvraag niet wordt geaccepteerd en afketst op grond van verzwijging of onwaarachtige opgave. Als er bij het aanvragen van de autoverzekering sprake is geweest van  opzettelijke misleiding, dan wordt de voorlopige dekking met terugwerkende kracht ingetrokken.

Voorlopige dekking wordt namelijk te allen tijde afgegeven c.q. verstrekt op basis van de informatie die JIJ verstrekt. Blijkt deze informatie onjuist, dan trek men de voorlopige dekking retroactief in, waardoor er NOOIT sprake is geweest van enige voorlopige verzekeringsdekking. Immers werd de dekking verstrekt op grond van valselijk verstrekte gegevens.

Mocht je in de veronderstelling zijn geweest van voorlopige dekking en in de tussentijd schade hebben veroorzaakt, dan ben je daarvoor dus niet verzekerd (geweest)! Voorkom een dergelijke situatie door eerlijk en volledig te zijn in jouw informatieverstrekking richting verzekeraars!

Is inzittendendekking nuttig?

Indien jij de schuldige veroorzaker bent van een verkeersongeval, kun je jouw eigen blikschade en letselschade niet verhalen op een tegenpartij. Als er sprake is van blijvend letsel (met dientengevolge invaliditeit en/of arbeidsongeschiktheid) kan dit een financiële strop betekenen…

Verschillende inzittendenverzekeringen: ongevallen & schade
Er zijn twee verschillende inzittendendekkingen, namelijk een ongevallendekking en een schadedekking. Dit zijn aanvullende bijdekkingen op je autoverzekering.

SVI versus OIV… In geval van een Schadeverzekering Inzittenden (SVI) ben je niet afhankelijk van de schuldvraag voordat een verzekeraar tot uitkering komt. Letselschade aan bestuurder én medepassagiers wordt gedekt en vergoed, ongeacht de situatie. Het is dus niet van belang wie er schuld heeft aan de aanrijding en of de schade verhaalbaar is.
De SVI-verzekering is vooral belangrijk voor de bestuurder… Zolang er geen sprake was van overmacht of een schuldige wederpartij kunnen eventuele medepassagiers hun schade immers verhalen op de WA-verzekering van de verantwoordelijke bestuurder. De bestuurder zélf kan dit niet; hij is immers hoofdelijk aansprakelijk. Hierbij de belangrijkste eigenschappen van de SVI:

– Jaarpremie doorgaans zo’n €45,-.
– Verzekerde som is meestal €1.000.000,-.
– Vergoedt de werkelijk geleden schade die een inzittende (dus óók de bestuurder) lijdt na een ongeval.
– Dekt ook materiële schade zoals schade aan kleding, bagage en vervoerde zaken…
– Evenals immateriële schade, waaronder inkomstenderving, vervoerskosten, medische kosten, smartengeld en uitvaartkosten.
– Keert uit ongeacht (het antwoord op) de schuldvraag.
 
Dus wél een SVI en géén OIV! Bij een Ongevallen Inzittendenverzekering is er slechts sprake van eenmalige uitkering. Deze wordt uitsluitend vrijgegeven bij overlijden of blijvende invaliditeit. Met ‘schade inzittenden’ heb je dus een beduidend ruimere dekking voor de daadwerkelijk geleden schade: tót 1 miljoen euro. Zie ook dit artikel:

Verschil tussen SVI & OIV voor de autoverzekering
 
Een ongevallen inzittendenverzekering keert eenmalig een bedrag uit bij overlijden of blijvende invaliditeit. Zodoende wordt de OIV nagenoeg niet meer afgesloten, aangezien deze ruimschoots voorbij is gestreefd door de veel ruimere SVI.

Wanneer is rechtsbijstanddekking raadzaam?

In principe is het altijd verstandig een rechtsbijstandverzekering af te sluiten. Zodoende sta je er in geschillen met machtige verzekeraars en hun juristen nooit alleen voor. De maandelijkse kosten van rechtsbijstand vallen doorgaans mee, maar verschillen per maatschappij. Let wel: op normale rechtsbijstandsverzekeringen zijn conflicten die voortvloeien uit verkeersdeelname uitgesloten.

Dus wil je kunnen terugvallen op juridische bijstand in verkeersconflicten, dan heb je speciale verkeersrechtsbijstand of verhaalsrechtsbijstand nodig…

Verkeersrechtsbijstand waardevol? Als je allrisk verzekerd bent, zal jouw verzekeraar je maar al te graag helpen bij het verhalen van schades op een schuldige tegenpartij. Jouw verzekeraar is hier immers financieel bij gebaat. In dat geval heb je dus geen losse verhaalsbijstand nodig. Maar het meeverzekeren van uitgebreide verkeersbijstand kan dan nog altijd zéér nuttig zijn. Onder andere voor rechtshulp in het buitenland, (afhandeling van) letselschade, schade aan goederen in de auto, en terugvordering van eigen risico op de wederpartij. Zie ook dit artikel:

Verhaalsrechtsbijstandverzekering: schade laten verhalen door verhaalsbijstand!
 
Ben je slechts beperkt casco of ‘kaal’ WA verzekerd, dan kan een rechtsbijstandsverzekering extra waardevol blijken. In dat geval zullen professionele medewerkers van jouw verzekeraar je bijstaan bij het verhalen van jouw autoschade op de tegenpartij. Deze zorg nemen ze je dus volledig uit handen.

In welke landen ben ik gedekt qua autoverzekering?

Een verzekeringsbewijs wordt ook wel ‘groene kaart’ genoemd. Dit verzekeringsbewijs is niet uitsluitend in Nederland geldig. Op jouw groene kaart staan alle landen vermeld waarin jouw autoverzekering dekking biedt. Je vindt ze onder punt 8: het dekkingsgebied. Bepaalde landen zoals Rusland vallen niet altijd onder dekking. Bekende vakantielanden zoals Frankrijk en Spanje vallen er wel onder.

Geldigheid groene kaart in buitenland… Bekijk jouw individuele groene kaart om te zien welke landen precies onder verzekeringsdekking van jouw autoverzekering vallen. Meer nuttige informatie over (de geldigheid en het dekkingsgebied van) de groene kaart vind je in dit weblog-artikel over groene kaarten:

Groene kaart nummer of polisnummer vinden…