Auto-eigenaar overleden… Wat te doen met geërfd voertuig?

eigenaar overleden geërfde auto

Informatie auteur: dit artikel werd geschreven en/of inhoudelijk gecontroleerd door gecertificeerd autoverzekeringsexpert Ruud de Laat.

Als iemand komt te overlijden terwijl diegene een auto in diens bezit heeft, zullen er bepaalde stappen moeten worden ondernomen voor het betreffende motorvoertuig. Natuurlijk is iemands auto niet het eerste waar je aan denkt indien een relatie heengaat, en dat hoeft ook niet.

Maar het is belangrijk om op tijd alle administratieve zaken te regelen (waaronder ook auto-eigendom en autoverzekering), om zodoende onnodige kosten en problemen te voorkomen…

Tip: vul hier het kenteken van jouw auto in…
Vul je kenteken in:

En vind direct een goedkopere autoverzekering!

Auto-eigendom & bijbehorende auto-gerelateerde voertuigverplichtingen

Voor een auto gelden verschillende rechten en plichten navenant het eigendomsrecht en gebruiksrecht. Zo is iemand de wetmatige bezitter, gebruiker en/of houder van een bepaalde auto. (bron) En zolang de betreffende auto niet geschorst is, zal iemand de auto ten minste WA moeten verzekeren, periodiek APK moeten laten keuren, en er motorrijtuigenbelasting voor moeten afdragen.

In veruit de meeste gevallen vervult één persoon al deze rollen. De auto-eigenaar is dan tevens de regelmatig bestuurder. Hij/zij is eveneens degene die de wettelijk verplichte autoverzekering heeft afgesloten en op naam heeft staan (de ‘verzekeringnemer’) én degene die financieel gezien opdraait voor alle overige periodieke en/of terugkerende auto-gerelateerde verplichtingen, zoals belastingen, onderhoudsbeurten, keuringen en reparaties.

Maar wat nou als deze persoon komt te overlijden? Hoewel er ineens niet meer in de auto van de overleden eigenaar wordt gereden, vervallen daarmee niet per se alle voertuigverplichtingen zoals verzekeringsplicht, belastingplicht en keuringsplicht. Dus wat te doen met de auto van iemand die is overleden? Hieronder lees je er alles over…

Eigendomsoverdracht auto: van overledene op erfgenaam óf koper

Als de eigenaar van een auto sterft, is de auto plots eigenaarloos. Het eigendom van de auto moet vervolgens worden overgedragen op degene die de auto erft: de erfgenaam van de voormalige eigenaar. Soms wordt de erfgenaam van een auto gespecificeerd in een testament. Zo niet, dan zullen de erfgenamen onderling moeten beslissen wie de auto erft. Óf men verkoopt de auto. Hoe dan ook moet het kentekenbewijs van de overledene binnen 5 weken worden omgezet naar een nieuwe auto-eigenaar. Meer over de formaliteiten aangaande het erven van auto’s kun je desgewenst lezen op de website van de RDW. (bron)

Misschien erf je wel van iemand die je helemaal niet zo goed kent. Zodoende kan het zelfs zo zijn dat je helemaal niet weet of een nalatende kentekens op zijn/haar naam had staan. Mogelijkerwijs heeft iemand in een gehuurde loods talloze auto’s, motoren of bromfietsen gestald staan… Indien jij als erfgenaam niet weet of de overledene kentekens op naam heeft staan, kun je dit natrekken in het RDW-kentekenregister.

Hiertoe is echter wel een notariële akte van erfrecht óf een uitgebreid uittreksel uit de gemeentelijke BRP (basisregistratie personen) vereist. (bron + bron)

Mag je zomaar gaan rijden in een geërfde auto?

Dat jij als erfgenaam ineens een auto bezit, betekent NIET per definitie dat je er ook in mag rijden. In Nederland gelden namelijk allerlei eisen en regels ten aanzien van autobezit, rijbevoegdheid, verzekeringsplicht, wegvaardigheid, et cetera. Let bij het erven van een auto waarin jij wilt gaan rijden allereerst op de volgende aspecten:

Dus wil jij in de auto van een nalatende blijven rijden? Dan dient de auto op jouw naam te worden overgeschreven en op jouw naam te worden verzekerd. Jij moet beschikken over een geldig autorijbewijs. En de auto moet APK-gekeurd zijn en dient eventueel uit schorsing te worden gehaald. Tot slot ga je automatisch motorrijtuigenbelasting afdragen.  

Hoelang blijft een autoverzekering geldig na overlijden?

Bij overlijden van een auto-eigenaar blijft de autoverzekering tot 5 weken na de overlijdensdatum geldig. Dit betekent echter niet per definitie dat er nog in de auto kan/mag worden gereden. Het is veeleer een coulancemaatregel die ervoor zorgt dat er niet plotsklaps een boete kan worden opgelegd wegens een onverzekerd voertuig vanuit een geautomatiseerde RDW-registercontrole.

Een autoverzekering wordt namelijk altijd afgesloten onder bepaalde polisvoorwaarden en dekkingsvoorwaarden. Zo stelt vrijwel elke autoverzekeraar dat slechts één persoon regelmatig in de verzekerde auto mag rijden. En de premie wordt gebaseerd op onder andere de leeftijd en het schadeverleden van deze persoon. Dus als jouw 90-jarige opa overlijdt en jij diens verzekerde auto erft, betekent dat niet per se dat de autoverzekeraar dekking verleent voor schade die jij met de geërfde auto rijdt.

Rijd jij sporadisch een ritje om de geërfde auto te verkopen, over te schrijven of te laten keuren? Dan zal dat doorgaans geen problemen opleveren. Maar ben jij feitelijk regelmatig bestuurder? Dan ben je niet gedekt onder andermans autoverzekering.

Wat kun je doen met een geërfde auto? De verschillende opties…

Er zijn verschillende dingen die je kunt doen als je een auto erft van een overleden auto-eigenaar, namelijk:

A. De geërfde auto verkopen

Ben je niet voornemens om zelf in de geërfde auto te gaan rijden, maar wel gebaat bij de potentiële financiële opbrengst van de betreffende auto? Dan is het wellicht raadzaam om de auto te verkopen. Doe je dit binnen 5 weken na de sterfdatum, dan kan de auto rechtstreeks op naam van de koper worden overgeschreven.

Verkoop je de auto NIET binnen 5 weken, maar pas daarna? Houd er dan rekening mee dat je de auto binnen de aanvankelijke 5 weken éérst op jouw eigen naam moet hebben laten zetten, want alleen de rechtmatige c.q. wetmatige eigenaar van de auto kan deze verkopen. (bron) Meer over dit proces van overzetten c.q. overschrijven c.q. tenaamstellen lees je hieronder, bij punt 2…

Vaak wordt een auto uit een erfenis door meerdere erfgenamen verkocht, waarna de opbrengst onderling evenredig wordt verdeeld. In dat geval is het raadzaam om de auto te verkopen voorafgaand aan de verplichte tenaamstellingstermijn van 5 weken. Officieel gezien valt dan de totale autowaarde namelijk onder jouw individuele erfdeel, hetgeen gunstig uitpakt voor de erfbelasting.

En let op: Vaak worden erfenissen aanvankelijk beneficiair geaccepteerd. Dit houdt in dat je de erfenis pas definitief accepteert indien je er zeker van bent dat de overledene meer vermogen dan schulden nalaat. Maar verkoop je gedurende deze periode de auto? Dan accepteer je spontaan de volledige erfenis!

B. De auto overzetten op naam van een nabestaande

Ben jij navenant het erfrecht de enige rechthebbende nabestaande? Dan erf jij automatisch ook de auto van de nalatende. Zijn er meerdere familierechtelijke rechthebbenden? Dan bepaal je onderling wie de auto erft. Indien je een auto erft, ben jij de nieuwe eigenaar. Je kunt er dus mee doen wat je wilt… Althans, binnen de wettelijke kaders.

Zo kun je de auto op jouw naam laten overschrijven óf op naam van iemand anders. Want wellicht heb jijzelf al een auto en schenk je dit exemplaar liever aan je partner, broer, zus, zoon, dochter, neef of nicht. Let op! Voor de overschrijving oftewel tenaamstelling heb je het officiële overschrijvingsbewijs óf de tenaamstellingscode nodig!

Ongeacht wie de nieuwe kentekenhouder wordt, diegene zal zélf een nieuwe autoverzekering moeten afsluiten. Met behulp van het vrijwaringsbewijs dat je na de overschrijving ontvangt kan vervolgens de oude autoverzekering worden opgezegd. Een autoverzekering ‘overnemen’ is niet mogelijk.

C. Schorsen óf uit schorsing halen

Wil je niet in de geërfde auto rijden, maar deze toch graag houden? Bijvoorbeeld omdat je er emotionele waarde aan hecht? Of omdat je pas over een tijdje over een rijbewijs zal beschikken? Dan is het verstandig om de auto in schorsing te laten zetten. In dat geval ben je namelijk vrijgesteld van verzekeringsplicht, belastingplicht en keuringsplicht, hetgeen veel geld bespaart. Houd er rekening mee dat geschorste motorvoertuigen NIET op de openbare weg mogen komen; óók niet op openbare parkeerplaatsen of aan een doorgaande straat.

Het kan overigens ook zijn dat de overledene een auto in schorsing had staan. Erf jij een geschorste auto? Dan moet deze uit schorsing worden gehaald alvorens er weer in mag worden gereden. Zodra een auto uit schorsing gaat, gelden wederom de eisen van verzekering, belasting en keuring.

D. Auto houden als weduwe of weduwnaar

Ben jij weduwe of weduwnaar geworden en stonden de verzekeringen op naam van je levenspartner? Ook dan zal het kentekenbewijs en de autoverzekering op jouw naam moeten komen te staan. Zélfs als je al jaren in de betreffende auto rondrijdt.

Mogelijkerwijs had jouw overleden partner een aantal schadevrije jaren opgebouwd, waardoor jullie korting kregen op jullie autoverzekering(en). Vaak kan de levenspartner van een overleden auto-eigenaar middels een afstandsverklaring de schadevrije jaren van de overledene op zijn/haar verzekering laten overplaatsen, hetgeen enorme premiekortingen oplevert óf premieverhogingen voorkomt.

Hoewel je véél belangrijke zaken aan je hoofd hebt, is het raadzaam om bijtijds na te gaan of schadevrije jaren kunnen worden overgedragen. Jaren die worden nagelaten, kunnen namelijk goed zijn voor 80% korting op je autoverzekeringspremie.

5 Geërfde auto staat in het buitenland…

Het kan zijn dat een overledene c.q. nalatende een auto in het buitenland geregistreerd heeft staan. In dat geval zal het voertuig moeten worden ingevoerd oftewel geïmporteerd. Houd er rekening mee dat hier nogal wat bij komt kijken. Belastingtechnisch komen de BMP (belasting van personenauto’s en motorrijwielen), BTW (omzetbelasting) en invoerrechten om de hoek kijken. Daarnaast heb je een importverzekering nodig en zal de auto een importkeuring moeten ondergaan. (bron)

Alles bij elkaar kan dit een aanzienlijk kostenplaatje opleveren, zéker voor auto’s uit een niet EU- of EVA-land. Mogelijkerwijs is het voordeliger om de auto in het land van inschrijving te (laten) verkopen.  

Auto erven van overleden eigenaar: tot slot…

Vrijwel niets is zo vervelend als ruzie moeten maken over een erfenis. Probeer daarom in goed overleg met eventuele mede-erfgenamen binnen 5 weken een nieuwe eigenaar te regelen voor een geërfde auto uit de nalatenschap van een overledene. Mogelijkerwijs één van de erfgenamen of anders een koper die een bedrag wil betalen waar alle nabestaanden zich in kunnen vinden.