Hoe kan ik een klacht indienen over autoverzekeringen?

Klacht indienen
Indien er zaken zijn die naar jouw mening niet goed zijn gegaan, kan je daarover een klacht bij ons indienen. Dit stelt ons in staat om onze dienstverlening verder te verbeteren. Dit doe je door middel van het formulier. R
aadpleeg ons klachtenformulier voor meer informatie over dit onderwerp.