Moet ik een schade altijd melden?

Een schade moet altijd gemeld worden omdat je verplicht bent mee te werken aan de afhandeling. Het melden kan via jouw tussenpersoon of rechtstreeks bij de verzekeraar. Uiteindelijk zal de schademelding altijd bij jouw verzekeraar terechtkomen. Beide zijden van het aanrijdingsformulier moet dan ingevuld en ondertekend worden.