Is een verzekeraar verplicht mijn aanvraag goed te keuren?

Geen acceptatieplicht
Nee, een verzekeraar is nooit verplicht een aanvraag goed te keuren (te accepteren). Op basis van het aanvraagformulier bepaalt de verzekeraar of acceptatie van de verzekering mogelijk is. Indien dit niet het geval is, mag de verzekeraar de aanvraag afwijzen.

Rialto
Moeilijk te verzekeren risico’s kunnen worden verzekerd bij verzekeraar Rialto. Klik hier voor meer informatie over het afsluiten van een autoverzekering bij Rialto. Het is vangnet waar iedereen geaccepteerd zal worden. Keerzijde is wel de hoge premie die ze vragen.